Kronološki pregled članaka (1986.-2010.)

 

XXVI. (1986.) 1

 

Članci i rasprave

Vugdelija, Marijan, Milosrdni gospodar i okrutni dužnik (Mt 18,23-3), 2.-15.

Mandac, Marijan, Očenaš u novijim tumačenjima, 16.-31.

Bašić, Petar, Euharistijsko slavlje (II.), 32.-43.

 

Liturgija sveti susret

Devetak, Vojko, Sakramenat svete potvrde, 44.-52.

 

Praktična pitanja

Kirigin, Martin, Kakva nam je liturgija? (Osvrt na anketu), 53.-64.

Šimunović, Milan, Neki pastoralno- katehetski vidovi slavljenja euharistije danas, 65.-71.

Bezić, Živan, Katehetsko nazivlje u nas, 72.-76.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Kapitanović, Vicko, Neobjavljeni liturgijski kodeks (Rimsko-franjevački kalendar iz XV. stoljeća), 77.-95

 

 

XXVI. (1986.) 2

 

Članci i rasprave

Vugdelija, Marijan, Radnici u vinogradu (Mt 20.1-16), 98.-112.

Mandac, Marijan, Očenaš u novijim tumačenjima (II.), 113.-123.

 

Liturgija sveti susret

Devetak, Vojko, Sakramenat svete potvrde, 124.-133.


Liturgija i umjetnost

Badurina, Anđelko, Razvoj oltara kroz povijest, 134.


Liturgijski kalendar

Liturgijski kalendar, Deveti tjedan kroz godinu, 142.-143.

Liturgijski kalendar, Deseti tjedan kroz godinu, 143.-153.

Liturgijski kalendar, Jedanaesti tjedan kroz godinu, 154.-159.

Liturgijski kalendar, Dvanaesti tjedan kroz godinu, 160.-168.

 

Praktična pitanja

Šimunović, Milan, Teološko-pastoralni vid slavljenja sakramenta krštenja i usklađeniji postupak u praksi, 169.-176.

Da liturgija s papira prijeđe u život (anketa o liturgijskoj obnovi kod nas), 177.-179.

 

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Jurišić, Karlo, Koji je papa proglasio blaženim fra Jakova Zadranina?, 180.-181.

Franulić, Josip, Don Jakov Lušić (1893.-1986. ) kao pastoralni radnik, 182.-187.

Lozić, Vlado, Pet puta po „Deset minuta“, 188.

Babić, Marko, Liturgijska obnova u Hrvata jučer, danas i sutra (simpozij na Hvaru), 188.

 

 

XXVI. (1986.) 3

 

Članci i rasprave

Vugdelija, Marijan, Zli vinogradari (Mt 21, 33-46), 190.-203.

Vidović, Marinko, Teološko-antropološke crte triju novih euharistijskih molitava, 204.-234.

 

Liturgija sveti susret

Devetak, Vojko, Sakramenat svete ženidbe, 223.-235.

 

Liturgija i umjetnost

Badurina, Anđelko, Crkva - veličanstveni hram ili jednostavni šator?, 236.-240.

Johnson, Stephen, Arhitektonska postava za slavljenje liturgije (prijevod), 241.-243.

 

Liturgijski kalendar

Trideseti tjedan kroz godinu, 244.-249.

Trideset i prvi tjedan kroz godinu, 250.-254.

Trideset i drugi tjedan kroz godinu, 255.-260.

 

Praktična pitanja

Šagi, Bono Zvonimir, Slavljenje sakramenata u zajednici, 261.-265.

Bezić, Živan, Aktivizacija laika u mjesnoj Crkvi, 266.-278.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Bašić, Petar, Ratzinger Joseph kard.: Liturgija i glazba, 279.

 

 

XXVI. (1986.) 4

 

Članci i rasprave

Vugdelija, Marijan, Svadbena gozba (Mt 22, 1-14), 286.-301.

Mandac, Marijan, Tertulijanovo tumačenje Očenaša, 302.-313.

 

Liturgija sveti susret

Bašić, Petar, Euharistijska služba. I. Priprava darova, 314.-326.

 

Liturgija i umjetnost

Badurina, Anđelko, Ambon (i propovjedaonica), 327.-333.

 

Liturgijski kalendar

Cunz, Martin, Svjetlo u praznom prostoru. Razmišljanje o došašću (prijevod), 334.-337.

Svagdanja liturgijska slavlja (I. do III. tjedna kroz god.), 338.-354.

 

Praktična pitanja

Kirigin, Martin, Zapreke liturgijskoj obnovi u nas, 355.-363.

Jakšić, Josip, Kršćansko mjerilo životnoga programa (Mt 25, 31-40) (Uzorak liturgijskoga slavlja), 364.-367.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Riesner, Rainer, (prijevod), Lađa s Genezaretskoga jezera, 368.371.

Babić, Marko, Liturgijska obnova u Hrvata jučer, danas, sutra, 373.-375.

 

 

XXVII. (1987.) 1

 

Članci i rasprave

ŠIMIĆ, Josip, Pučka pobožnost u posaborskom razdoblju, 2.-14.

VUGDELIJA, Marijan, Odgoj za ljudsko dostojanstvo kroz vjernost Kristu i Evanđelju, 15.-33.

 

Liturgijski kalendar

BABIĆ, Marko, Liturgijski vodič kroz veliki tjedan: Cvjetnica - Nedjelja Muke Gospodnje, 34.-46.

BAŠIĆ, Petar, Liturgijski vodič kroz veliki tjedan: Veliki četvrtak. Sveto vazmeno trodnevlje, 36.-41.

ŠKUNCA, Bernardin, Liturgijski vodič kroz veliki tjedan: Veliki petak, 41.-44.

BABIĆ, Marko, Liturgijski vodič kroz veliki tjedan: Velika subota. Uskrsno bdjenje, 41.-48.

 

Liturgija sveti susret

DEVETAK, Vojko, Sakramenat pomirenja i pokore, 49.-59.

ŠAGI, Bono Zvonimir, Prirodni elementi u liturgiji, 59.-65.

 

Liturgija i umjetnost

ŠKUNCA, Florijan, Pregled novije sakralne arhtitekture u našim krajevima, 66.-68.

 

Praktična pitanja

KIRIGIN, Martin, Za obilniji liturgijski život, 69.-75.

JAKŠIĆ, Josip, Pravednik živi od vjere (Uzorak liturgijsko-katehetskog slavlja), 75.-79.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

MORO, Dušan, Mir kao vrednota i potreba našega vremena, 80.-94.

KIRIGIN, Martin, Marijan Mandac: Sv. Ambrozije, Otajstva i tajne, 95.

 

 

XXVII. (1987.) 2

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Odgoj za ljudsko dostojanstvo kroz vjernost Kristu i Evanđelju, 99.-113.

 

Liturgijski kalendar

Homilija: Trinaesti tjedan kroz godinu, 114.-120.

Homilija: Četrnaesti tjedan kroz godinu, 121.-127.

Homilija: Petnaesti tjedan kroz godinu, 127.-133.

Homilija: Šesnaesti tjedan kroz godinu, 134.-141.

 

Liturgija sveti susret

DEVETAK, Vojko, Sakramenat pomirenja i pokore (II.), 142.-156.

 

Liturgija i umjetnost

ŠKUNCA, Florijan, Pregled novije sakralne arhtitekture (II.), 157.-172.

 

Praktična pitanja

KIRIGIN, Martin, Za češće pričešćivanje pod objema prilikama, 173.-179.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KIRIGIN, Martin, Franjo Carev: U osvit velikog dana, 180.-183.

KIRIGIN, Martin, B. Mazić - J. Marcelić: Križni put, 183.-186.

 

 

XXVII. (1987.) 3

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas?, 190.-212.

ŠKARICA, Marin, Duhovna obnova po liturgiji. Iz bogatstva teološko-liturgijskog razmišljanja Ivana Merza, 213.-224.

 

Liturgija sveti susret

DEVETAK, Vojko, Sakramenat pomirenja i pokore, 225.-237.

BAŠIĆ, Petar, Euharistijsko slavlje. Euharistijska molitva, 238.-249.

 

Praktična pitanja

KIRIGIN, Martin, Liturgija i Marijina godina, 250.-256.

BEZIĆ, Živan, Odgoj za rad sa sredstvima društvenog priopćavanja, 257.-265.

JAKŠIĆ, Josip, Duh Božji novi život dariva. Uzorak liturgijsko-katehetskog slavlja, 266.-269.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

FRANULIĆ, Josip, Jedan pogled na naše vjernike u prošlosti, 270.-281.

 

 

XXVII. (1987.) 4

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas?, 286.-307.

 

Liturgija sveti susret

DEVETAK, Vojko, Sakramenat pomirenja i pokore, 308.-320.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Pomireni u Kristu, 321.-329.

BAŠIĆ, Petar, Euharistijsko slavlje. Euharistijska molitva, 330.-344.

 

Liturgijski kalendar

ŠKUNCA, Bernardin, Došašće i Božić - vrijeme nade i utjelovljenja, 345.-351.

 

Liturgija i umjetnost

PREMERL, Tomislav, Novi život povijesnoga sakralnog prostora, 352.-360.

ŠKUNCA, Florijan, Evanđeosko siromaštvo sakralnih objekata, 361.-362.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Sitnice na koje bi trebalo pripaziti, 363.-366.

JAKŠIĆ, Josip, Molitva praćena simbolima u Marijinoj godini, 366.-370.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Stjepan, Marija u životu Crkve putnice. Uz encikliku pape Ivana Pavla II. „Redemptoris Mater“, 376.-379.

Etchegeray, Roger, (prijevod), Mi potomci Abrahamovi, 371.-375.

 

 

XXVIII. (1988.) 1

 

VELIKI PETAK I VELIKA SUBOTA: Jutarnja i služba čitanja, 1.-33.

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas? Treća zapovijed, 33.-59.

Marasović, Špiro, Ateizam - proizvod ili kazna kršćanstva, 60.-70.

 

Liturgija sveti susret

BAŠIĆ, Petar, Euharistijska služba. Obred pričesti, 71.-88.

KIRIGIN, Martin, Mi smo s Kristom jedan, 89.-93.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Službenici oko oltara, 94.-98.

 

 

XXVIII. (1988.) 2

 

Članci i rasprave

ČOVO, Stjepan, Suvremeni ideal svetosti, 102.-114.

ŠIMUNOVIĆ, Jure, Hendikepirani izazov kršćanstvu, 115.-126.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Putovi kristijanizacije i uzroci dekristijanizacije u Europi, 127.-144.

MORO, Dušan, Krist da, Crkva ne!, 145.-161.

 

Liturgija sveti susret

BAŠIĆ, Petar, Euharistijska služba. Završni obredi, 162.-170.

 

Praktična pitanja

BEZIĆ, Živan, Priredbe u crkvama?, 171.-176.

JAKŠIĆ, Josip, Isusov program po Mariji. Uz liturgijsko-katehetskog slavlja, 177.-181.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KIRIGIN, Martin, Osmi prijevodni rad M. Mandaca, 182.-186.

Horvatić, Dubravko, Škunca-Badurina-Škunca: Sakralni prostor tijekom povijesti i danas, 187.-191.

 

 

XXVIII. (1988.) 3

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas? Četvrta zapovijed, 198.-210.

ŠKARICA, Marin, Euharistija središte liturgije i ishodište duhovne obnove. Iz bogatstva teološko-liturgijskog razmišljanja Ivana Merza (II.), 211.-224.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Po liturgiji smo svi u Kristu jedan, 225.-232.

THOMAS, Michel, (prijevod), Možemo li štogod naučiti od muslimana?, 233.-236.

 

Praktična pitanja

Rusan, Mato, Pjesma poslije sv. mise DA ili NE?, 237.

BABIĆ, Marko, Napomene uz Liturgijski kalendar , 238.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

CAREV, Franjo, Otkup posvećenih mjesta u Svetoj zemlji, 239.-240.

FRANULIĆ, Josip, Don Andrija Perić kao župnik Gdinja, 241.-264.

BABIĆ, Marko, Novi pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i sakramente, 265.-266.

CAREV, Franjo, Mariano Magrassi: Biblija i molitva, 266.-268.

 

 

XXVIII. (1988.) 4

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas? Peta zapovijed, 274.-289.

ŠIMIĆ, Josip, Otajstvo Marije u pučkoj pobožnosti, 290.-303.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Po liturgiji smo svi u Kristu jedan (II.), 304.-312.

CAREV, Franjo, (prijevod), Teolis Anthony: Liturgijsko oko, 312.-314.

 

Liturgija i umjetnost

PERIŠA, Ante Branko, Čovjekova „slika i prilika“, 322.-327.

PREMERL, Tomislav, Korijeni i perspektive. Zapažanja o arhitekturi novih sakralnih prostora, 315.-322.

 

Praktična pitanja

HOLLEWEGER, Hans, (prijevod), Kamo ide liturgijska obnova?, 328.-332.

NIMAC, Stipe, Odgoj župskih pastoralnih vijeća za diakoniju, 333.-336.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BEZIĆ, Živan, Sveti logoraši, 337.-347.

Pozaić, Valentin, Stipe Nimac (ur.), Tijelo, sport i teologija, 348.-350.

 

 

XXIX. (1989.) 1-2

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas? Šesta zapovijed, 1- 2.-49.

Demović, Miho, Četiri himničke antifone iz Kneževićeva kantuala, 50.-61.

 

Liturgija sveti susret

DEVETAK, Vojko, Kršćanski sprovod, 62.-82.

KIRIGIN, Martin, Misa nam oprašta grijehe, 83.-89.

 

Liturgija i umjetnost

PERIŠA, Ante Branko, Umjetnik u znoju lica Adamova, 90.-97.

 

Praktična pitanja

JAKŠIĆ, Josip, Potop - praslika krštenja, 98.-102.

JURIŠIĆ, Mario, Čovjekova lutanja i stramputice. Propovijedi o sedam smrtnih grijeha, 1- 103.-115.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Babić, Marko, Poticajni izazov iz Đakova, 149.-150.

***,, Njitrijanski kodeks (Srednjovjekovni kodeks iz Velike Morave), 152.-153.

FRANULIĆ, Josip, Pastoralni profil braće Jeronima i Frane Bonačića, 116.-130.

MORO, Dušan, Apostoli slavenskih naroda i tisućita obljetnica pokrštenja Kijevske Rusije, 131.-148.

Validžić, Mirko, Danko Vlašić: Prošlost Podstrane, 150.-151.

 

 

XXIX. (1989.) 3

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas? Sedma i osma zapovijed, 158.-200.

Marković, Ivo, Pastoralna teologija knjige i informatička preobrazba, 201.-221.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Je li naše bogoslužje živo?, 221.-228.

 

Liturgija i umjetnost

TONKOVIĆ, Snježana, Krstionica drevne bazilike na Dikovači, 229.-239.

 

Praktična pitanja

JAKŠIĆ, Josip, Blagdan sv. Nikole - Prilika za obiteljsku katehezu i naviještanje otajstva spasenja najmlađima, 240.-243.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ŠKUNCA, Bernardin, Što poručuje našoj Crkvi apostolsko pismo Ivana Pavla II. ,,Prošlo je dvadesetpet godina”?, 244.-248

Validžić, Mirko, Vladimir Tadić: Poema transcendentnom svjetlu, 248.-252.

 

 

XXIX. (1989.) 4

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Dekalog: Putokaz autentičnoga ljudskog življenja i danas? Deveta i deseta zapovijed, 254.-279.

MANDAC, Marijan, Augustin o Božiću i Bogojavljenju, 280.-304.

 

Liturgija sveti susret

JURIŠIĆ, Mario, Milosrđe na sedam načina. Propovijedi na temu: Tjelesna djela milosrđa, 305.-324.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Za vrijeme pričešćivanja koncelebranti stoje na nogama, 325.-326.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

FRANULIĆ, Josip, Svećenik patnik (don Ivan Babrović), 327.-341.

BABIĆ, Marko, In memoriam: Mitar Dragutinac, 346.

 

 

XXX (1990.) 1

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Životnost vjere, 2.-8.

Grelot, Pierre, (prijevod), Pavlova homilija o krštenju u Rim 6,1.-23, 9.-16.

 

Liturgija sveti susret

DEVETAK, Vojko, Liturgijsko djelatno sudjelovanje, 17.-32.

KIRIGIN, Martin, Tko nas uči u časoslovu?, 33.-54.

CAREV, Franjo, Nagovještaj misnog slavlja nedjeljom i blagdanima (I.), 55.-61.

 

Praktična pitanja

JURIŠIĆ, Mario, Darovi Krista Uskrsloga. Propovijedi na temu: Sedam darova Duha Svetoga, 62.-79.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KIRIGIN, Martin, “Živost časoslova“, 80.-89.

BEZIĆ, Živan, Vižin-bižin-bilium. Ili o latinskom jeziku u bogoslužju, 89.-93.

 

 

 

XXX (1990.) 2

 

 

Članci i rasprave

Sestieri, Lea, (prijevod), Što je to hebrejstvo?, 99.-111.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Tko nas uči u časoslovu? (II.), 112.-136.

CAREV, Franjo, Nagovještaj misnog slavlja nedjeljom i blagdanima (II.), 137.-141.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Zapovjedne svetkovine i neradni dani, 142.-144.

BEZIĆ, Živan, Pastoralno usmjerenje dekanata, 145.-152.

JURIŠIĆ, Mario, Blaženi na osam načina. Propovijedi na temu: Osam blaženstava, 153.-168.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

FRANULIĆ, Josip, Svećenik intelektualac, 169.-179.

Knežević, Tomo, Kada slaviti Blagovijest?, 180.-181.

 

 

XXX. (1990.) 3

 

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Moralni vid ekološkog problema, 187.-189.

 

Liturgija sveti susret

Kohlschein, Franz, (prijevod), Zvuci zvona. Liturgijski medij i terapija za ljude?, 199.-202.

CAREV, Franjo, Nagovještaj misnog slavlja nedjeljom i blagdanima (III.), 137.-141.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Drugo tipsko izdanje dijela pontifikala “Ređenje biskupa, prezbitera i đakona“, 209.-212.

JURIŠIĆ, Mario, Vidljivi znakovi posvećivanja. Propovijedi na temu: Sedam svetih sakramenata, 213.-231.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BABIĆ, Marko, In memoriam prvom uredniku – dr. fra Juri Radiću, 232.-236.

KIRIGIN, Martin, Fra Jurini cvjetići, 237.-250.

CAREV, Franjo, Spomen-kuća sv. Petra u Kafarnaumu, 251.-260.

FRANULIĆ, Josip, Don Drago Lovrić (1918.-1979) kao župnik Zastražišća i Poljica, 261.-288.

 

XXX. (1990.) 4

 

Članci i rasprave

 

Zagorac, Vladimir, Liturgijska obnova i dvadesetpet godina njezina hoda, 291.-304.

Benvin, Anton, Duh Božji glavni djelatnik povijesti i liturgije, 305.-324.

Starić, Aldo, Teološki naglasci u svezi obreda, 325.-330.

Pažin, Zvonko, Slovo i duh katekumenalne liturgije, 331.-339.

ŠKUNCA, Bernardin, Misni obred i liturgijska obnova kod nas, 341.-350.

Pavlović, Ante, Tajna liturgije i naša kateheza, 351.-364.

Martinjak, Miroslav, Liturgijska glazba između naše baštine i izazova vremena, 365.-370.

Linić, Zvjezdan, Molitveni izraz suvremenih duhovnih gibanja u liturgiji Crkve, 371.-376.

Lice, Stjepan, Liturgija u životu obiteljske Crkve. Razmišljanja o životu s Bogom u obitelji, 377.-384.

Šuljić, Anton, Naš novi liturgijski prostor između načela i ostvarenja, 385.-394.

ŠAGI-Bunić, Tomislav, Pojav (fenomen) Koncila danas - na razmaku četvrtine stoljeća, 395.-401.

 

 

 

 

 

 

XXXI. (1991.) 1

 

Članci i rasprave

MORO, Dušan, Krist - Crkva - sakramenti, 3.-17.

BRKAN, Jure, Pastoralna briga za župu ili više župa istodobno povjerena “in solidum sacerdotibus“, 18.-28.

KOVAČIĆ, Joško, O arheološkom nalazu u Hvaru, 29.-38.

BEZIĆ, Živan, Opća i posebna Crkva, 39.-42.

 

Liturgija sveti susret

Manns, Frederic, Uz porijeklo “prijekora” na Veliki petak (prijevod), 43.-45.

 

Liturgija i umjetnost

PREMERL, Tomislav, Arhitekt Stjepan Podhorski i njegove crkve, 46.-50.

 

Praktična pitanja

JAKŠIĆ, Josip, Mjesto obnove krsnih obećanja kršćanske zajednice u obredu krštenja katekumena u vazmenoj noći, 51.-53.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KIRIGIN, Martin, Uz Mandačevu “Rukovet” Sv. Augustina, 54.-56.

Znidarčić, Lav, Uloga Ivana Merza u liturgijskoj obnovi, 57.-61.

BRKAN, Jure, Proglašen Zakonik kanona istočnih crkava, 62.-64.

FRANULIĆ, Josip, Smotra Bogu posvećenih osoba iz Nerežišća na Braču, 65.-85.

 

 

XXXI. (1991.) 2

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Shvaćanje smrti danas, 91.-101.

BRKAN, Jure, Apostolat redovničkih ustanova, 102.-128.

BRKAN, Jure, Župnik- vlastiti pastir župe, 129.-150.

ČOVO, Stjepan, Pogled na svećenika danas, 151.-160.

 

Liturgija sveti susret

BELIĆ, Predrag, Anafora Sv. Bazilija Velikog, 161.-183.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Moliti za povjerene vjernike, 184.-189.

Innocenti, Antonius kard., Dekret o misnim intencijama, 190.-194.

 

 

XXXI. (1991.) 3

 

Članci i rasprave

BEZIĆ, Živan, Apostolat i pastoral, 195.-205.

CAREV, Franjo, Samarijanci i arheološka otkrića na brdu Garizim, 206.-210.

 

Praktična pitanja

JAKŠIĆ, Josip, Anđeli u Bibliji, liturgiji, katehezi i svagdanjem životu, 211.-214.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Stjepan, Cor ad cor loquitur. Uz stotu obljetnicu smrti kardinala Newmana (1801. - 1890.), 215.-221.

JURIŠIĆ, Karlo, Stjepan Sirovec: Sveti Ivan Krstitelj – zaštitnik Hrvata u zagrebačkoj Novoj Vesi, 222.-228.

FRANULIĆ, Josip, Don Ivo Lozić kao gdinjsko-bogomoljski župnik (1968. - 1978.), 229.-280.

JURIŠIĆ, Karlo, Dvije su svete Lidije, 281.-284.

 

 

XXXI. (1991.) 4

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Rat i mi, 286.-296.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Opća ispovijed i skupno odrješenje, 297.-300.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BABIĆ, Marko, - DOLJANIN, Frano, Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Služba Božja” od 1981. do 1991., 301.-364.

 

 

XXXII. (1992.) 1

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Uskrs kod Marka i ostalih sinoptika, 3.-28.

Akmadžić, Gracija, Trogirski liturgijski kodeksi, 29.-37.

 

Liturgija sveti susret

Nagel, Eduard, Živa zajednica u korizmi, 38.-42.

FRANULIĆ, Josip, Iz propovjedničke ostavštine don Iva Lozica (1935.- ), 43.-59.

DOLJANIN, Frano, (prijevod), Gschwind Ludwig: Liturgijske boje, 60.-67.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

CAREV, Franjo, Srebrno tele iz Aškelona, 68.-71.

CAREV, Franjo, Istraživač svetih mjesta Bellarmino Bagatti, ofm, 72.-75.

JUKIĆ, Nedjeljko, Bašić, Petar: Slavimo euharistiju po misalu Pavla Šestoga, 76.-77.

JUKIĆ, Nedjeljko, Kirigin Martin: S Marijom kroz godinu, 78.-79.

Wertheimer-Baletić, Alica, Nimac, Stipe: Stanovništvo i perspektive pastoralnog rada Franj. prov. Presv. Otkupitelja, 79.-81.

Nikić, Andrija, Šimić Josip: Paolo VI. e la pieta popolare Mariana, 82.-83.

 

 

XXXII. (1992.) 2-3

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Nedjelja u ranome kršćanstvu, 2- 91.-110.

BRKAN, Jure, Sadašnje zakonodavtsvo Reda manje braće i nova evangelizacija, 111.-132.

KOVAČIĆ, Joško, Natpis hvarskoga biskupa Nikole II. iz 1249. godine, 133.-142.

 

Liturgija sveti susret

BAŠIĆ, Petar, Euharistijska molitva: Problem prilagodbe i novoga stvaralaštva, 143.-152.

DOLJANIN, Frano, (prijevod), Gschwind Ludwig: Stavovi i kretnje, 153.-161.

 

Liturgija i umjetnost

Dragičević, Magdalena, Duhovnost starohrvatske ornamentalne plastike, 162.-190.

CAREV, Franjo, Simboli na lucernama u Palestini, 191.-196.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Spominjanje biskupova imena u misnom kanonu, 197.-199.

BEZIĆ, Živan, Moderni ovisnici, 201.-211.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KIRIGIN, Martin, In memoriam biskupu Alfredu Pichleru, 212.-213.

CAREV, Franjo, Charles kard. Lavigerie. O stotoj obljetnici smrti (1892.-1992.), 214.-217.

BABIĆ, Marko, Kard. Antonio Mana Javicrre Ortas prefekt Kongregacije za bogoštovlje, 2.-218.

 

 

XXXII. (1992.) 4

 

Članci i rasprave

Šaško, Ivan, Izvori i uviri jedne molitve (Analiza zborne molitve V. Nedjelje ‘kroz godinu’), 223.-236.

FRANULIĆ, Josip, Jedan pogled u jugokomunističku prošlost, 237.-280.

 

Liturgija sveti susret

ČOVO, Stjepan, (prijevod), Pismo generalnih ministara franjevačkih obitelji o liturgijskom životu, 281.-292.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Blagoslov kaleža i plitice, 293.-294.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

MARUCCI, Corrado, (prijevod), Stav novozavjetnih pisaca prema rimskom carstvu, 295.-304.

Jerković, Jurica, Život sv. Nikole, 305.-324.

Štambuk, Slobodan, Jedno iskustvo. Vjeronaučna godina1991./1992. u Hvarskoj biskupiji, 325.-326.

 

 

XXXIII. (1993.) 1

 

Članci i rasprave

Šimunović, Jure, Odgojiti se za pastoralnu službu, 3.-16.

Franulić, Josip, Župna crkva u Nerežišćima na Braču, 17.-68.

Brkan, Jure, Pravni položaj fizičkih osoba prema sadašnjem Zakoniku kanonskog prava, 69.-97.

Franulić, Josip, Jedan pogled u jugokomunističku prošlost (2), 98.-135.

 

Praktična pitanja

Ziegler, Josef, I ambon i propovjedaonica (prijevod),136.-140.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Kirigin, Martin, Novi dar o. Marijana Mandaca, 141.-146.

 

 

XXXIII. (1993.) 2

 

Članci i rasprave

Brkan, Jure, Pojedinačni upravni akti, 147.-168.

Franulić, Josip, Jedan pogled u jugokomunističku prošlost (3), 169.-192.

Dragičević, Magdalena, Dijadem u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu,193.-199.

 

Liturgija sveti susret

Hoffsümmer, Wili, (prijevod), Homilije uz simbole. Vjenčanje u znaku ljubavi. (Propovijed s ružom), 200.-202.

Bretschneider, Walter, (prijevod), Misa za djecu i mlade. Svaki put novi izvor radosti i nadahnuća, 203.-207.

 

Praktična pitanja

Babić, Marko, Voda kao znak u našem bogoslužju, 208.-211.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Carev, Franjo, Simbolika slova “TAU”, 212.-216.

Carev, Franjo, In memoriam: Vergilio Corbo,217.-219.

 

 

XXXIII. (1993.) 3

 

Članci i rasprave

Brkan, Jure, Otpisi, 227.-244.

Kovačić, Joško, Spomenici u Vrbanju na Hvaru. O 200. obljetnici posvete župne crkve, 245.-266.

Balzano, Elena, (prijevod), Ponovno rađanje svetoga u Rusiji, 267.-280.

 

Liturgija sveti susret

Hoffsümmer, Wili, (prijevod), Homilije uz simbole. Vjenčanje u znaku križa. (Propovijed s raspelom), 281.-294.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Bašić, Petar, Pregled poslijesaborske liturgije napokon i na hrvatskom, 295.-298.

Carev, Franjo, (priredio), Posljednje pribježište jezika kojim je Isus govorio, 299.-306.

U vjernosti Crkvi - Za slobodu i dijalog. Romano Guardini - 25. obljetnica smrti, 307.-308.

 

 

XXXIII. (1993.) 4

 

Članci i rasprave

Tomašević, Luka, Mir: kršćanski i franjevački projekt, 311.-324.

Brkan, Jure, Povlastice i oprosti, 325.-346.

Bezić, Živan, Osoba u terapijskom procesu, 347.-358.

 

Liturgija sveti susret

Kirigin, Martin, Za dublju liturgijsku obnovu, 359.-364.

Kirigin, Martin, Neke oznake svete liturgije, 365.-371.

Hoffsümmer, Wili, (prijevod), Homilija uz simbole. Vjenčanje u znaku leptira, 372.-373.

 

Praktična pitanja

Nekoliko poticaja za svestraniju i dublju liturgijsku obnovu, 374.-378.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Carev, Franjo, Dva svetišta sv. Lota u Transjordaniji, 379.-384.

Demović, Miho, Pjevnik „Slavimo Boga”, 385.-388.

 

 

XXXIV. (1994.) 1

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Jeronimova propovijed o Ivanovu proslovu, 3.-14.

MORO, Duško, Ispovijest vjere prema Katekizmu katoličke Crkve, 15.-38.

 

Liturgija sveti susret

CAREV, Franjo, Na orlovskim krilima. Propovijedi na temu prvog misnog čitanja, 39.-74.

KIRIGIN, Martin, Krist - svećenik, žrtva i oltar, 75.-81.

KIRIGIN, Martin, Tri biljega Kristova svećeništva, 82.-88.

 

Praktična pitanja

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Hoffsümmer Willi: Homilije uz simbole - O vjernosti i spasenju, 90.-91.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), “Bog vidi sve, ali nas ne izdaje“. Uzorak kateheze za djecu, 92.-93.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BAŠIĆ, Petar, “Hrvatsko-glagoljska liturgijska književnost, 94.-95.

Klaus, Jung, Poticaj na razmišljanje. Iskustva s bogoslužja po Sjedinjenim Američkim Državama (priredio Ante Omazić), 95.-96.

 

 

XXXIV. (1994.) 2

 

Članci i rasprave

BRKAN, Jure, Pravne osobe, 99.-124

KOVAČIĆ, Joško, Župa Vrisnik na Hvaru, 125.-144.

 

Liturgija sveti susret

Šaško, Ivan, Od pisanog teksta do liturgijskog slavlja - Scriptura cum celebrante crescit, 145.-154.

Molfetta, di Felice, Euharistijska molitva, 155.-164.

 

Praktična pitanja

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Hoffsümmer Willi: Homilija uz simbole. Propovijed s ključem, 165.-167.

ŽUPIĆ, Jozo, Gdje je Bog?, 168.-170.

JAKŠIĆ, Josip, Za ljepšu liturgiju i zdraviju pučku pobožnost, 171.-175.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Benedetti, de Paolo, Zašto je Tora predana u pustinji?, 176.-181.

BABIĆ, Marko, Rimska liturgija i inkulturacija. Četvrta uputa za pravilnu primjenu saborske konstitucije o liturgiji, 182.-185.

 

 

XXXIV. (1994.) 3

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, ‘Epiousios’ u Očenašu, 191.-202.

BRKAN, Jure, Pravni čini, 203.-220.

KOVAČIĆ, Joško, Svirče na Hvaru - pučanstvo i spomenici, 221.-242.

 

Liturgija sveti susret

CAREV, Franjo, Na orlovskim krilima. Propovijedi (27.-34. B), 243.-270.

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Hoffsümmer Willi: Homilije uz simbole – Propovijed sa zaručničkom svijećom, 271.-272.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Mnogo je grozote na svijetu. Uzorak kateheze za djecu, 273.-276.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Cvijeće na oltaru ukras ili pregrada?, 277.-278.

BABIĆ, Marko, Glavno u prinosu darova na misi, 279.-280.

 

 

XXXIV. (1994.) 4

 

Nocent, Adrien, (prijevod), Sakrament potvrde. Pitanja teolozima i pastirima, 283.-296.

BRKAN, Jure, Vlast upravljanja, 297.-326.

CAREV, Franjo, Opčaran planinom Nebo (U spomen fra Jeronimu Mihaiću 1873.-1960.), 327.-346.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Liturgijsko čitanje Biblije, 347.-354.

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Hoffsümmer Willi: Homilije uz simbole - Ostanite povezani (Propovijed s listom), 355.-356

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), “Ja te vidim i to je dovoljno, skoči!“ Uzorak kateheze za djecu, 357.-359.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Mora li na oltaru biti križ?, 360.-361.

Jelinčić, Jozo, Televizijski prijenos izazov za razmišljanje, 362.-364.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Stjepan, Sv. Klara Asiška i zrcalo sv. Crkve, 365.-372.

 

 

 

 

 

XXXV. (1995.) 1

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Opća moralka u “Katekizmu Katoličke crkve“, 3.-20.

Bodrato, Aldo, (prijevod), Bože, gdje si?, 21.-28.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Bogomolje na Hvaru o 250. obljetnici osnutka (1745.- 1995.), 29.-52.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Psalmi, evanđelja i liturgija, 53.-60.

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Hoffsümmer Willi: Homilije uz simbole. Biti živa stijena, 61.-62.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Uzorak kateheze za djecu. Svetkovina prvih kupanja, 63.-64.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Kada i kako pričešćivati iz tabernakula?, 65.-68.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Stjepan, Savjest i istina prema enciklici “Veritatis Splendor“, 69.-84.

BABIĆ, Marko, In memoriam – Fra Franji Carevu, 85.-90.

 

 

XXXV. (1995.) 2

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Jeronimovi proslovi vlastiti biblijskim tumačenjima, 91.-102.

Vučković, Ante, Žena između slova zakona i pisma u pijesku, 103.-126.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Brusje na Hvaru, 127.-150.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Sveti Pavao i liturgija, 151.-158.

Livjo, Marijan, Prijedlog nacrta časoslova za vjernike laike, 159.-164.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Ne zaboravite disanje. Uzorak govora najmlađima o molitvi, 165.-166.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Obred kađenja u misi, 167.-170.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

JAKŠIĆ, Josip, Lik Isua Krista u našim novijim katekizmima (1969.-1979.), 171.-175.

 

 

XXXV. (1995.) 3-4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Poslanica Filemonu u Jeronimovu tumačenju, 179.-210.

BRKAN, Jure, Crkvene službe (kan. 145.-196), 211.-266.

FRANULIĆ, Josip, Zavičaj fra Bernardina Drivodilića u njegovo doba (15. st.), 269.-292.

Katalinić, Katica Branka, Građa za bibliografiju hrvatskih molitvenika tiskanih između I. i II., 293.-332.

KAPITANOVIĆ, Vice, Prepirka vjernika Heraklijana sa sirmijskim biskupom Germinijem, 333.-346.

 

Liturgija sveti susret

Bissig-Bestgen, Daniela, (prijevod), Tko je dragi Bog?Uzorak molitvenog bogoslužja za malu djecu, 347.-351.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Raširene ili sklopljene ruke uz pozdrav prije evanđelja, 352.-353.

JAKŠIĆ, Josip, Svetopisamska čitanja i blagoslov vode uoči Bogojavljenja, 354.-356.

 

 

XXXVI. (1996.) 1

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Grčki u Jeronimovu tumačenju poslanice Titu, 3.-21.

ČOVO, Stjepan, Trajno svećeničko obrazovanje i svećenička služba prema pobudnici pape Ivana Pavla II. “Pastores dabo vobis”, 21.-39.

MORO, Duško, Teološko-eklezijalna dimenzija svećenika i svećeništva, 39.-63.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Svećenički identitet i formacija, 63.-75.

 

Liturgija sveti susret

Bogdan, Jure, Pastoralna skrb za pojedine kategorije vjernika u župi, 75.-91.

KIRIGIN, Martin, Sjaj sakramentalnoga biljega, 91.-98.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Pokrivanje slika i križeva na Glušnicu, 98.-100.

KIRIGIN, Martin, Nekoliko prosudbenih gledišta, 100.-102.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Milanović, Ivan, Razmišljanje na temu: Mladi i vjera, 271.-277.

RADIĆ, Nikola, Uspomene na početke “Službe Božje”, 102.-105.

 

 

XXXVI (1996.) 2

 

Članci i rasprave

BRKAN, Jure, Pravo na život, 111.-125.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Grablje na Hvaru, 125.-151.

 

Liturgija sveti susret

Rainoldi, Felice, (prijevod), Liturgijska glazba za mlade, 151.-171.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Naći domovinu kod Boga. Uzorak bogoslužja za starce, 171.-175.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Početak mise kojoj prethodi neki ophod, 175.-179.

BABIĆ, Marko, Upotreba kruha s malom količinom glutena i mošta kao materije u misi, 179.-184.

 

XXXVI. (1996.) 3

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Športske riječi u Novom zavjetu, 191.-205.

FRANULIĆ, Josip, Treći put o don Petru Rudanu (1887.-1975.), 205.-247.

 

Liturgija sveti susret

Ususret Jubileju godine: Liturgijski vodič, 247.-255.

Molitve pred Presvetim Sakramentom, 255.-263.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Tko ljubi, živi. Uzorak bogoslužja za malu djecu, 263.-269.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Kratki uvod u misu ili jedna od propovijedi, 269.-271.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Milanović, Ivan, Razmišljanje na temu: Mladi i vjera, 271.-277.

 

 

XXXVI (1996.) 4

 

Članci i rasprave

DOMAZET, Anđelko, Načela teološkog pristupa Svetom pismu prema R. Guardiniju, 283.-306.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Antropologija i neke posebnosti enciklike “Evangelium vitae”, 307.-326.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Gdinj na Hvaru, 327.-348.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Zajedničko i službeničko svećeništvo, 349.-352.

Ususret Jubileju godine: Liturgijski vodič, 353.-356.

 

Praktična pitanja

BEZIĆ, Živan, Na Tri kralja ili kako vam nije drago, 357.-368.

 

 

XXXVII. (1997.) 1

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Priprava za krštenje i pokrsna pouka u Egerijinu djelu, 3.-36.

TOMAŠEVIĆ, Luka, “Ne ubij!” Sveti zakon Božji, 37.-68.

 

Liturgija sveti susret

Vučković, Ante, Esej o pozivu, 69.-84.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Očišćenje i obraćenje. Uzorak pokorničkog bogoslužja, 85.-88.

JAKŠIĆ, Josip, Sadržajni naglasci i ciljevi sakramenta potvrde, 89.-90.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Primanje ili uzimanje pričesti?, 91.-92.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Maretić, Žarko, Smiluj mi se, Bože, zbog sprovoda, 93.-98.

 

 

XXXVII. (1997.) 2

 

Članci i rasprave

SOLDO, Josip, Liturgijski običajnik sinjske crkve, 99.-118.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Dol na Hvaru, 119.-143.

 

Liturgija sveti susret

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Praznici - Imati vremena. Uzorak bogoslužja s grupama mladih, 145.-150.

 

Liturgija i umjetnost

Toskanska biskupska konferencija, Život se očitovao, 151.-174.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Redoslijed u procesijama, 175.-178.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Erceg, Zvonko, Suvremene sekte: Scijentologija, 179.-192.

 

 

XXXVII. (1997.) 3-4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Razmišljanja sv. Ivana Zlatoustoga o krštenju, 195.-230.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Kršćanska etika i gospodarstvo, 231.-254.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Fra Karlo Balić: medievalist i mariolog, 255.-268.

 

Liturgija sveti susret

Hrvatska biskupska konferencija, Nedjelja - dan Gospodnji i dan blagdanskog počinka, 269.-272.

Pjevana večernja nedjeljom, 273.-316.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Posebnosti bogoslužja na spomendane, 317.-320.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Erceg, Zvonko, Suvremene sekte: Jehovini svjedoci, 321.-336.

Anić, Nikola, Tvrdnje o stanovnicima istočnoga dijela otoka Hvara, 337.-346.

 

 

XXXVIII. (1998.) 1

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Duh Sveti u Carigradskom vjerovanju, 3.-32.

ŠKARICA, Marin, Šutnja sastavni dio liturgije i osobne molitve, 33.-72.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Ekološki problem u duhu sv. Franje Asiškoga, 73.-88.

 

Liturgija sveti susret

PJEVANA MUKA PO IVANU, 89.-116.

ŽUPIĆ, Jozo, Kruh od koga živimo. Uzorak bogoslužja s djecom za prvu pričest, 117.-120.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Nepokretan ili pokretan oltar?, 121.-124.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KOVAČIĆ, Joško, Povijest se piše prema izvorima i argumentirano, 125.-139.

 

 

XXXVIII. (1998.) 2

 

Članci i rasprave

BAŠIĆ, Petar, “Litaniae sanctorum” i njihova prilagodba u hrvatskim liturgijskim knjigama, 143.-158.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Zastražišće na Hvaru, 159.-184.

 

Liturgija sveti susret

KIRIGIN, Martin, Ivan Merz o liturgijskoj obnovi kod nas, 185.-198.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Vinograd u cvatu. Uzorak bogoslužja s djecom za prvu pričest, 199.-204.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Mise za pokojne nedjeljom, 205.-209.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

TOMAŠEVIĆ, Luka, Baloban Stjepan: Etičnost i socijalnost na kušnji, 210.-212.

Mrše, Marko, Brkan, Jure: Opće odredbe Zakonika kanonskog prava, 212.-213.

BABIĆ, Marko, Škunca Bernardin: Duh i obred. O bitnosti i primjenjivosti katoličkoga bogoslužja, 214.-215.

BABIĆ, Marko, Biskupska konferencija BiH-a: Za bolje pjevanje u liturgijskim zajednicama. Smjernice o glazbi u liturgijskim slavljima, 215.

 

 

XXXVIII. (1998.) 3

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Vjera u Boga Oca i bogosinovstvo, 223.-258.

BAŠIĆ, Petar, Brak i obitelj u Europi danas, 259.-294.

 

Liturgija sveti susret

Knežević, Tomo, Liturgijski pribor, 295.-306.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Kruh okrepe. Uzorak bogoslužja za pokojne), str.307.-310.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Važnost pripreme za bogoslužje, 311.-313.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

KAPITANOVIĆ, Vicko, Pezo Bruno: Župa sv. Mihovila Proložac, 315.-316.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Milić Mario: Pape od Petra do Ivana Pavla II., 316.-317.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Goluža Božo: Povijest Crkve, 317.-318.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Pandžić Bazilije: Životopis fra Dominika Mandića, 318.-319.

Soldo, Josip, Franulić Josip: Školstvo u Nerežišćima na Braču, 319.-320.

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. (1998.) 4

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marjan, Neka važnija područja djelovanja Duha Božjega u Bibliji, 323.-358.

 

Liturgija sveti susret

BAŠIĆ, Petar, Prevođenje liturgijskih tekstova. (Uputa “Comme le prevoit” - tekst i komentar), 361.-372.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Voda, vatra, zrak i zemlja u krštenju. Uzorak bogoslužja za mlade, 358.-360.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Počast oltaru za vrijeme časoslova, 375.-378.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Bošković, Ivan, Tomašević Luka: Hrvatska katolička misija u Münchenu 50. obljetnica života i djelovanja, 379.-380.

BABIĆ, Marko, Margassi Mariano: Živjeti po Euharistiji, 381.-382.

BABIĆ, Marko, Blekić Vice: Križni put, 382.

Aračić, Dinko, Čovo Stjepan: Ivan Duns Skot. Oštroumni i marijanski naučitelj, 383.-384.

BABIĆ, Marko, Lubina Petar: Blaženom će me zvati. Najpoznatije molitve Gospi, 385.

 

 

XXXIX. (1999.) 1

 

Članci i rasprave

Jošt, Marijan, Kome će biotehnologija zagorčiti praznički ručak?, 3.-14.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Sućurje na Hvaru, 15.-56.

 

Liturgija sveti susret

Pjevana Muka po Mateju, 57.-96.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Poslužnik s krilima leptira. Uzorak bogoslužja uvođenja u službu ministranata, 97.-100.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Ćaleta, Mijo, Bajsić Vjekoslav: Granična pitanja religije i znanosti, 101.-103.

 

 

XXXIX. (1999.) 2-3-4

 

Članci i rasprave

FRANULIĆ, Josip, Još o staroj molitvi vjernika u nas, 107.-124.

MANDAC, Marijan, Govor sv. Ćirila Aleksandrijskoga o Isusu Kristu i njegovu djelu, 125.-182.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Umjetna oplodnja: katolički stav, 183.-196.

 

Liturgija sveti susret

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Što nas povezuje? Uzorak bogoslužja za prvopričesnike, 197.-200.

PJEVANA DEVETNICA BOŽIĆU, 201.-224.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Laici predvoditelji liturgije, 2- 225.-230.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Zovkić, Mato, Vuleta Božo – Anić Rebeka: Na putu mira, 231.-234.

JUKIĆ, Nedjeljko, Olujić Josip: O razvojnim nizovima, 234.-238.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Hrkać Serfafin: Filozofijski rječnik latinsko-hrvatski, 238.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Hrkać Serafin: Izlaganje o univerzalijama u djelu A. Žderića “Enchiridion in universam aristotelico-scoticam logicam“, 239.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Bilogrivić Nikola: Katolička crkva na području današnje Banjalučke biskupije do invazije Turaka, 240.

KAPITANOVIĆ, Vicko, S. Lasić – M. Foretić: Smokvički zbornik, 240.-241.

ŠKARICA, Marin, Imamo novi Katolički bogoslovni fakultet, 245.-247.

Bogdanić, Neven, Seoski župnik četvrt stoljeća pisac (don Josip Franulić), 243.-244.

 

 

XL. (2000.) 1

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marjan, Dostojanstvo čovjeka u svjetlu Biblije i kršćanske teologije, 3.-64.

ŠKARICA, Marin, Teološko shvaćanje i ispravno primjenjivanje liturgijskog zakonodavstva, 65.-98.

FRANULIĆ, Josip, Jedna od prvih žrtava jugokomunističke nepodobnosti, 99.-112.

 

Liturgija sveti susret

PJEVANA Muka po Marku, 113.-141.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Bogu Ocu, 142.-143.

 

Praktična pitanja

JAKŠIĆ, Josip, Veliki jubilej u katehezi i vjeronauku, 144.-150.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BEZIĆ, Živan, Povijesne metamorfoze jedne župe, 151.-160.

 

 

XL. (2000.) 2

 

Članci i rasprave

MORO, Dušan, Teološki pristup sakramentu pomirenja i pokore danas, 163.-188.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Poljica na Hvaru, 187.-200.

 

Liturgija sveti susret

ŠIMUNOVIĆ, Jure, Ispovijed u odgojnom procesu čovjeka - vjernika, 201.-216.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj, 217.-218.

 

Praktična pitanja

BAŠIĆ, Petar, Je li dobro pisati “Očenaš”?, 219.-224.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

FRANULIĆ, Josip, Tisućljeće jedne župe ili mjesta?, 225.-228.

BABIĆ, Marko, Merz Ivan: Plamen za visinama. Misli sluge Božjega Ivana Merza, 229.

BABIĆ, Marko, Nuić Viktor: Istina o “Hercegovačkom slučaju”. Povijest tragičnih sukoba između biskupa i franjevaca, 229.-230.

BABIĆ, Marko, Šimundža Drago: Ljudske vrijednosti i kršćansko poslanje, 230.-231.

 

 

XL. (2000.) 3

 

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Raščlamba ulomka Fil 2, 6.-11, 235.-258.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Građansko društvo izazov kršćanstvu, 259.-278.

 

Liturgija sveti susret

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj (2), 279.-280.

 

Praktična pitanja

BAŠIĆ, Petar, Kako pisati atribut „sveti“ / „blaženi“ uz osobno ime?, 281.-297.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

FRANULIĆ, Josip, Još o nerežiškom školstvu u 19. stoljeću, 298.-300.

Anić, Nikola, Prebivalište i crkva Sv. Križa u Sućurju, 301.-308.

 

 

XL. (2000.) 4

 

 

Članci i rasprave

Norac Kljajo, Božo, Što je New Age?, 315.-332.

BEZIĆ, Živan, Čovjek - moralno biće, 333.-344.

 

Liturgija sveti susret

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj (3), 345.-346.

Whitefield, George, (prijevod) Kako slušati propovijed, 347.-349.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Odgovori na neka liturgijska pitanja, 351.-354.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Cvitić, Damir, Biblijsko-liturgijski rad o. Petra Vlašića, 355.-373.

BABIĆ, Marko, Gozzelino Giorgio: Anđeli-nevidljiva nazočnost. Simboli, snovi, djetinje obmane? Ili veličanstvena nezamisliva stvarnost, 374.

 

 

XLI. (2001.) 1

 

 

Članci i rasprave

FRANULIĆ, Josip, Don Ante Miličević (1867.-1903.), 3.-42.

 

Liturgija sveti susret

Marinović, Branimir, Kratke homilije (Od Cvjetnice do V. vazmene nedjelje do X. kroz godinu “A“), 43.-48.

pjevana Muka po Luki, 49.-80.

Marinović, Branimir, Kratke homilije. Od V. vazmene nedjelje do X. kroz godinu „A“, 81.-88.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj, 89.-90.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Nova “Opća uredba Rimskoga misala“, 91.-95.

 

 

XLI. (2001.) 2

 

 

Članci i rasprave

KOVAČIĆ, Joško, Župa Milna na Hvaru (s Malim Grabljem), 99.-116.

 

Liturgija sveti susret

Marinović, Branimir, Kratke homilije (XIII. - XXXIV. nedjelja kroz godinu “C“), 117.-142.

ŽUPIĆ, Jozo, Pastoral starijih i bolesnih u inozemstvu, 143.-149.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj, 150.

JAKŠIĆ, Josip, Obnova krštenja kao priprava za prvu pričest. Katehetsko slavlje za djecu i roditelje, 151.-156.

 

Praktična pitanja

BAŠIĆ, Petar, U susret novom misalu, 157.-168.

BABIĆ, Marko, Može li svetohranište biti od stakla?, 169.-171.

 

 

XLI. (2001.) 3

 

Članci i rasprave

ŠKUNCA, Bernardin, Objektiv u stvaranju crkve-građevine, 175.-176.

Šaško, Ivan, Bitne odrednice simboličkoga govora u stvaranju liturgijskoga prostora, 177.-198.

PREMERL, Tomislav, Misao vodilja sakralnoga graditeljstva s povijesno umjetničkog aspekta, 199.-204.

ŠKUNCA, Florijan, U traženju jedinstva i sklada bogoslužnog prostora. Između liturgijske funkcije i arhitekture, 205.-214.

Pochet, Michel, Sakralna umjetnost za treće tisućljeće. Istinitost, dobrota, lijepost, 215.-220.

Jergović, Ante, Akustika i elektroakustika u sakralnom prostoru, 221.-228.

Tušek, Davorin, Mjesto i značenje crkvene građevine u današnjoj urbanističkoj realnosti, 229.-236.

Castaldi, Giancarlo, Svjetlo u sakralnom prostoru, 237.-244.

Marinko, Jože - Debevec, Leon, Slovensko iskustvo arhitektonskih ostvarenja u crkvenom graditeljstvu, 245.-260.

Cosse, Jean, Belgijsko iskustvo sakralne arhitekture, 261.-263.

ŠKUNCA, Bernardin, Prema novoj tipologiji crkvenoga graditeljstva, 264.-268.

 

 

XLI. (2001.) 4

 

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Jedanaest tekstova biskupa Fulgencija Careva, 271.-300.

BRKAN, Jure, Nacrt ugovora o zapošljavanju redovnica, 301.-310.

 

Liturgija sveti susret

Lubina, Petar, (prijevod), Cantalamessa Raniero: Bacite mreže. Razmišljanja o evanđelju - „A“ (Od 2. nedjelje kroz godinu do Cvjetnice), 311.-344.

RADIĆ, Nikola, (prijevod), Sveti Augustin opisuje svoje krštenje, 345.-348.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Uputa o prevođenju tekstova rimske liturgije na žive jezike, 349.-354.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Šolić, Marija Edita, In memoriam - O. Martin Kirigin (1908.-2001.) nestoru hrvatskoga liturgijskog pokreta, 355.-367.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Oče naš na nebesima. Izjave svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj, 368.

 

 

XLII. (2002.) 1

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marjan, Viđenje o uskrsnuću Izraela (Ez 37,1.-14), 3.-42.

 

Liturgija sveti susret

Lubina, Petar, (prijevod), Cantalamessa Raniero: Bacite mreže. - Razmišljanja o evanđelju “A” (od Uskrsa do 13. nedjelje kroz godinu), 43.-92.

ŽUPIĆ, Jozo, (priredio), Ruke koje vide. Dramatizirana predstava za prvopričesnike, 93.-94.

 

Praktična pitanja

BAŠIĆ, Petar, Može li misa vjenčanja biti i misa za pokojne?, 95.-97.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BABIĆ, Marko: Petar Bašić: O hrvatskome crkvenome jeziku, 98.

BABIĆ, Marko: Jure Brkan: Pisma fratrima, 99.

 

 

XLII. (2002.) 2-3

 

Članci i rasprave

BABIĆ, Marko, „Lex orandi lex credendi“ u crkvenoj predaji, 103.-120.

KOVAČIĆ, Joško, Župa Sveta Nedilja na Hvaru, 121.-148.

 

Liturgija sveti susret

Lubina, Petar, (prijevod), Cantalamessa Raniero: Bacite mreže. - Razmišljanja o evanđelju “A” (17. do 24. nedjelje kroz godinu; Došašće “B” i Božićno vrijeme), 149.-224.

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Post. Put prema unutarnjosti, 225.-228.

 

Praktična pitanja

BABIĆ, Marko, Promjene u liturgijskom kalendaru, 229.-234.

Odgovori Kongregacije za bogoštovlje, 235.-236.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BABIĆ, Marko: Vukšić Tomo: Confessores fidei, 237.-238.

RADIĆ, Nikola, (prijevod), Afričko vjerovanje (Simbol), 2- 239.

 

XLII. (2002.) 4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Obredi i teologija u Mistagoškim katehezama Ćirila Jeruzalemskoga, 243.-286.

Žanetić, Milivoj, Jakov Cukrov (1838.-1902.). Splitski lijevač crkvenih zvona, 287.-296.

 

Liturgija sveti susret

Marinović, Branimir, Kratke homilije. Od 2. do 8. nedjelje kroz godinu B, 297.-305.

ŽUPIĆ, Jozo, (prijevod), Razmišljanje o euharistijskom slavlju s Pjesmom brata sunca, 306.-308.

 

Praktična pitanja

BAŠIĆ, Petar, Treba li hrvatski prijevod molitve “Oče naš” posuvremeniti?, 309.-314.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

TOMAŠEVIĆ, Luka, Špiro Marasović: Demos ante portas, 315.-317.

BABIĆ, Marko, Jure Jurić Šimunović: Kako živjeti kršćanski?, 317.

 

 

XLIII. (2003.) 1

 

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Biblijski vjernik i civilna vlast, 5.-34.

ČOVO, Ante, Bitne označnice kršćanske molitve u svjetlu Novoga zavjeta, 35.-70.

 

Liturgija sveti susret

BABIĆ, Marko, Sveto vazmeno trodnevlje, 71.-76.

ČOVO, Ante, Svjetlosni put, 77.-88.

 

Predstavljamo knjige

ČOVO, Stjepan, Fra Leonard Bajić: mučenik za vjeru i domovinu, 89.-93.

VULETA, Božo, Ante Vučković: Riječju probuđeni, 94.

 

 

XLIII. (2003.) 2-4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Duh Sveti u Petom teološkom govoru Grgura Nazianskog, 5.-50.

BRKAN, Jure, Dioništvo vjernika laika u Kristovoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi (kan. 228 - 230), 51.-93.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Ilirik u odrazu kršćanske književnosti, 94.-151.

 

Liturgija sveti susret

ŽUPIĆ, Jozo, Zahvala za žetvu s plodovima, 152.-158.

BABIĆ, Marko, Kada se kleči a kada stoji za vrijeme mise?, 159.-162.

 

Praktična teologija

Filipović, Ana Thea, Uvod u Došašće i Božić, 163.-172.

DOMAZET, Anđelko, Korizmene meditacije, 173.-184.

 

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Mardešić, Željko, Laici dolaze ili Crkva u tranziciji (osvrt na knjigu: Stipe, Tadić, Tražitelji svetoga. Prilog fenomenologiji eklezijalnih pokreta), 185.-187.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Razvoj suvremene duhovnosti (prikaz knjige: Jakov Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti), 188.-189.

DOMAZET, Anđelko, Hrvatska iseljenička iskustva (prikaz knjige: Jozo Župić, Glas iz tuđine), 190.-191.

 

 

XLIV. (2004.) 1

 

Članci i rasprave

MATELJAN, Ante, Sakramenti u pravoslavnoj teologiji, 3.-36.

MORO, Dušan, Monaštvo – znak i poticaj jedinstvu Crkve, 37.-71.

 

Liturgija sveti susret

Crnčević, Ante, Jesmo li potrebni nove liturgijske obnove? Uz 40. obljetnicu konstitucije “Sacrosanctum Concilium, 72.-80.

BABIĆ, Marko, Sudjelovanje u liturgiji osoba s posebnim potrebama, 81.-85.

 

Praktična teologija

TOMAŠEVIĆ, Luka, Teologija i moralnost nedjelje prema novijim Dokumentima Crkve, 86.-98.

BAŠIĆ, Petar, O prevodilačkim nedoumicama u himnu ‘Slava Bogu na visini’, 99.-104.

ČOVO, Stjepan, Razmišljanje uz svećenički jubilej, 105.-121.

Homiletska građa, 122.-146.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

MATELJAN, Ante, Umjetnost kao krepost? (Uz čitanje knjige F. Prcela – V. Kusin (ur.), Sumnja kao krepost. Dijalog teologije i umjetnosti), 147.-152.

Čvrljak, Krešimir, Otočni samozatajnik u moru odjek (Uz čitanje knjige M. Babić – P. Lubina (prir.), Don Bepovo srebro i zlato), 153.-158.

 

 

XLIV (2004.) 2

 

DOMAZET, Anđelko, Karl Rahner: Bog u svijetu, 3.-7.

 

Članci i rasprave

BRKAN, Jure, Ugovori i napose otuđenja (Kan. 1290.-1298), 8.-36.

Parlov, Mladen, Bl. Marija Petković na putu svetosti, 37.-62.

 

Liturgija sveti susret

BABIĆ, Marko, Uputa o pravilnom slavljenju euharistije „Redemptionis sacramentum“, 63.-67.

Zagorac, Vladimir, Disciplina pričešćivanja pod obje prilike. Uz Opću uredbu Rimskog misala trećeg tipskog izdanja, 68.-73.

BAŠIĆ, Petar, Još neke prevodilačke nedoumice u Redu mise, 74.-82.

 

Praktična teologija

ČOVO, Ante, Molitveno bdijenje uoči blagdana Bl. Dj. Marije: S Marijom ususret Bogu i životu, 83.-93.

Homiletska građa, 94.-137.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Šerman, Draško, Fra Ante Grbeš: Vrijeme kad se svjetiljka puni uljem, 138.-142.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Lea Pessini: Distanzija. Do kada produžavati život?, 143.-146.

 

 

XLIV. (2004.) 3

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Očenaš – Molitva Gospodnja, 5.-38.

MANDAC, Marijan, Deseta rasprava u Četvrtom teološkom govoru Grgura Nazianskoga, 39.-56.

 

Liturgija sveti susret

BABIĆ, Marko, Evanđelistar kao znak, 57.-60.

BAŠIĆ, Petar, O nekim kolebanjima u liturgijskome prevođenju, 61.-67.

DOMAZET, Anđelko, Kako slaviti liturgiju?, 68.-72.

 

Praktična teologija

ŠARČEVIĆ, Ivan, Vrijeme je da se zastane. Prve godine svećeništva, 73.-84.

Homiletska građa, 85.-115.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

MATELJAN, Ante, Anton Tamarut: Euharistija. Otajstvo vjere i dar života, 115.-118.

MATELJAN, Ante, Nikola Dogan: U potrazi za Bogom, 119.-122.

KOVAČIĆ, Joško, Nikola Anić: Na punti Hvara – Sućuraj, 123.-136.

 

 

XLIV. (2004.) 4

 

Članci i rasprave

Akrap, Ante, Susret – otkrivanje bitka, 5.-26.

VUGDELIJA, Marijan, Očenaš – Molitva Gospodnja, 27.-56.

 

Liturgija sveti susret

ČOVO, Stjepan, Uz 150. obljetnicu dogme o Bezgrješnom Začeću BDM, 57.-75.

Prijevod bule Ineffabilis Deus, 76.-90.

BABIĆ, Marko, Božićne pjesme kao zamjena za nepromjenjive misne dijelove, 91.-95.

 

Praktična teologija

Homiletska građa, 96.-112.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ŠIMUNOVIĆ, Jure, Franz-Xaver Kaufmann: Kako da preživi kršćanstvo, 113.-122.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Ante Čović: Etika i bioetika. Razmišljanja na pragu bioetičke epohe, 123.-125.

 

 

XLV. (2005.) 1

 

 

Članci i rasprave

Akrap, Ante, Susret - otkrivanje bitka, 5.-34.

MORO, Dušan, Svetopisamsko utemeljenje i razvojna linija Petrove i papinske službe jedinstva, 35.-62.

 

Liturgija sveti susret

Runje, Domagoj, O nedostatku Kristovih muka u Kol 7, 24, 63.-72.

BABIĆ, Marko, Križ u liturgiji i umjetnosti, 73.-82.

 

Praktična teologija

TOMAŠEVIĆ, Luka, Nepovredivost života i eutanazija u enciklici ‘Evangelium vitae’ pape Ivana Pavla II., 83.-98.

DOMAZET, Anđelko, Vazmene meditacije, 99.-114.

GUARDINI, Romano, Dva nagovora za vjenčanje, 115.-119.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

MORO, Dušan, Luka Tomašević: U hodu s vremenom. Kršćanska etika i izazovi vremena, 120.-122.

Čondić, Alojzije, Norbert Mette: Katolička pastoralna teologija, 123.-128.

 

 

XLV. (2005.) 2

 

 

Članci i rasprave

BRKAN, Jure, Razlozi za uklanjanje župnika prema kan. 1740. i 1741. Zakonika kanonskog prava iz ., 135.-151.

Odrljin, Miljenko, Mitsko i povijesno u knjizi Postanka i u deuteronomističkoj historiografiji, 152.-172.

 

Liturgija sveti susret

BAŠIĆ, Petar, O krstu / krštenju, 173.-182.

Runje, Domagoj, Novi zavjet i Kumran. Dva primjera, 183.-192.

BABIĆ, Marko, Što i kako se prinosi?, 193.-196.

 

Praktična teologija

Homiletska građa, 197.-225.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Istinoljubivost, 226.-232.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ŠIMUNOVIĆ, Jure, Ivan Pavao II.: Sjećanje i identitet, 233.-240.

 

 

 

XLV. (2005.) 3

 

Članci i rasprave

Ivanda, Ivan, Molitva - osluškivanje logosa, 247.-269.

Odrljin, Miljenko, Mojsije - sporna pitanja biblijskih izvještaja, 270.-300.

 

Liturgija sveti susret

MATELJAN, Ante, Zajedništvo u vjeri i euharistiji, 301.-314.

ČOVO, Ante, Marija i Euharistija u našem zdravlju, 315.-322.

 

Praktična teologija

Homiletska građa, 323.-345.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Prihvaćanje, 346.-352.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Stjepan, Niko Ikić: Ekumenske studije i Dokumenti Izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne crkve s popratnim komentarima, 353.-357.

KAPITANOVIĆ, Vicko, Ante Gulin (priredio): Konjevrate i Mirlović Zagora - Župe Šibenske biskupije, 358.-362.

 

XLV. (2005.) 4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Tumačenje Ivanova Proslova, 349.-386.

Čondić, Alojzije, Pastoralno bogoslovlje u raspravi od Drugog vatikanskog sabora do danas, 387.-408.

 

Liturgija sveti susret

Filipović, Ana Thea, Mladi i Euharistija, 409.-428.

Runje, Domagoj, Milost na milost, 429.-436.

 

Praktična teologija

DOMAZET, Anđelko, Kratke propovijedi, 437.-447.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Strpljivost, 448.-454.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

BABIĆ, Marko, Petar Lubina: Bogorodici Djevici. Izabrane marijanske molitve 1. tisućljeća, 455.-457.

FRANULIĆ, Josip, Marija Stipišić: Kipić Djeteta Isusa na otocima Braču i Hvaru, 458.461.

 

 

XLVI. (2006.) 1

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Tumačenje Ivanova Proslova, 5.-28.

ŠIMUNOVIĆ, Jure, Vjera, istina i čovjek u spisima J. Ratzingera, 29.-55.

 

Liturgija sveti susret

BABIĆ, Marko, Za red i sklad u liturgiji, 56.-61.

Lange, Günter, (prijevod), Promatranje vlastitog tijela kao predmet meditacije s djecom, 62.-65.

Sesartić, Dijana Iva, Skulptura u funkciji sakralnog, 66.-71.

Prcela, Frano, Nove slike za staru istinu, 72.-75.

 

Praktična teologija

DOMAZET, Anđelko, Kratke propovijedi, 76.-86.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Pravednost, 87.-92.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Raguž, Ivica, Angeologija bez kristologije. Osvrt na knjigu Thomasa Rustera “O čovjeku, moćima i vlastima. Nauk o nebu“, 93.-101.

MORO, Dušan, Jure Brkan: Obveze i prava vjernika laika, 102.-104.

ČOVO, Stjepan, Zbornik radova (ur. Vlado Košić): Mater Verbi Incarnata. Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti, 105.-113.

 

 

XLVI. (2006.) 2

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Svjedočanstvo pisma za Abrahamovo opravdanje vjerom (Rim 4,13.-25), 119.-171.

Parlov, Mladen, Zdravlje i bolest: stvarnosti duha. O odnosu zdravlja i spasenja, 172.-192.

 

Liturgija sveti susret

Rahner, Karl, (prijevod), Euharistijska pobožnost, 193.-196.

ČOVO, Ante, Poziv na služenje – dar novoga života. Euharistijsko klanjanje za zvanja, 197.-208.

 

Praktična teologija

ŠARČEVIĆ, Ivan, Kratke propovijedi, 209.-221.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Strahopoštovanje, 222.-228.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

RAGUŽ, Ivica, Walter Kasper: Wege der Einheit. Perspektiven für die Ökumene, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 2005., 256 stranica, 229.-232.

RAGUŽ, Ivica, Hans Urs Balthasar: Eschatologie in unserer Zeit. Die letzten Dinge des Menschen und das Christentum, Johannes, Einsiedeln, 2005., 156 stranica, 233.-238.

 

 

XLVI. (2006.) 3

 

Članci i rasprave

Žižić, Ivica, Nedjelja i liturgija, 237.-271.

DOMAZET, Anđelko, Budućnost duhovnosti i nova religijska svijest, 272.-293.

 

Liturgija sveti susret

BABIĆ, Marko, Projektiranje crkava i liturgija, 294.-310.

ŽUPIĆ, Jozo, Pokorničko bogoslužje u došašću, 311.-314.

 

Praktična teologija

ČOVO, Ante, Nedjeljne meditacije, 315.-333.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Vjernost, 334.-338.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

RAGUŽ, Ivica, Perry, Schmidt-Leukel: Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen, 339.-340.

DOMAZET, Anđelko, Joseph Campbell: Moć mita, 341.-343.

 

 

XLVI. (2006.) 4

 

Članci i rasprave

MORO, Dušan, Joseph Ratzinger i ekumenizam, 351.-379.

Norac Kljajo, Božo, Doprinos fra Bonaventure Radonića poznavanju skotističke filozofije, 380.-406.

 

Liturgija sveti susret

BAŠIĆ, Petar, Liturgija i ravnopravnost spolova. Neke jezikoslovne naznake, 407.-415.

Grillo, Andrea, (prijevod), Homilija i teologija propovijedanja. Neka zapažanja s nekoliko praktičnih savjeta, 416.-426.

 

Praktična teologija

Milanović Trapo, Petar, Korizmene homilije, 427.-434.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Nenamjernost, 435.-439.

ŽUPIĆ, Jozo, Pokorničko bogoslužje u korizmi, 440.-443.

DOLJANIN, Šimun, Prenošenje vjere i male zajednice, 444.-446.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

DOMAZET, Anđelko, Bono Zvonimir Šagi: Prag na trag, Četrdeset godina Drugog vatikanskog koncila, 447.-449.

Hrvatski dušobrižnički ured, Budućnost hrvatskih katoličkih misija u Europi, 450.-451.

 

XLVII. (2007.) 1

 

Članci i rasprave

VUGDELIJA, Marijan, Opraštanje - srce molitve Gospodnje (Mt 6,12), 5.-33.

ČOVO, Ante, Novi crkveni pokreti. Teološko-pastoralno promišljanje, 34.-68.

Mužić, Josip, Vrline znanstvenika i odlike njegova rada s motrišta filozofije, 69.-80.

 

Liturgija sveti susret

Brambilla, Franco Giulio, (prijevod), Vjera i sakrament. Inicirani u sakramente i/ili inicirani preko sakramenta?, 81.-95.

 

Praktična teologija

ŠARČEVIĆ, Ivan, Uskrsne meditacije, 96.-110.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Askeza, 111.-117.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Ante, Luigi Giussani: Čemu Crkva, 118.-121.

 

 

XLVII. (2007.) 2

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Isus - Veliki Svećenik prema poslanici Hebrejima, 129.-158.

TOMAŠEVIĆ, Luka - JURUN, Elza, Istraživanja nekih moralnih vrednota u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 159.-182.

 

Liturgija sveti susret

Bonaccorso, Giorgio, (prijevod), Blagdan. Vrijeme bez vremena, 183.-201.

 

Praktična teologija

ŠIMUNOVIĆ, Jure, Bog je ljubav - Deus caritas est. Prva enciklika pape Bendeikta XVI., 202.-210.

GUARDINI, Romano, (prijevod), Hrabrost, 211.-218.

DOMAZET, Anđelko, Kratke propovijedi, 219.-236.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

RAGUŽ, Ivica, Medard Kehl: Und Gott sah dass es gut sah. Eine Theologie der Schöpfung, 237.-239.

RAGUŽ, Ivica, Donath Hercsik: Der Glaube. Eine katholische Theologie des Glaubensaktes, 240.-241.

 

XLVII. (2007.) 3

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka - Jurun, Elza, Istraživanja nekih moralnih vrednota u Splitsko-dalmatinskoj županiji, II. dio, 247.-272.

Odobašić, Tonka, Teološko iščitavanje ikone u pravoslavnoj teologiji, 273.-298.

 

 

Liturgija sveti susret

Žižić, Ivica, Nove odredbe o ’starom obredu’ Motu proprio Benedikta XVI. Summorum pontificium, 299.-312.

ČOVO, Stjepan, Ispovijed u životu današnjeg katolika, 313.-325.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Dobrota, 326.-330.

BABIĆ, Marko, Kratke propovijedi, 331.-345.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

RAGUŽ, Ivica, Eberhard Jüngel: Essere sacramentale in prospettiva evangelica, Cittadella Editrice – Assisi, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, 346.-348.

MAGLICA, Katarina, Frano Prcela, - Dolores Matić (priredili): Sto godina nije samo prošlost. Zbornik proslave 100. obljetnice Kongregacije sestara dominikanki svetih Anđela čuvara, 349.-350.

 

XLVII. (2007.) 4

 

Članci i rasprave

Gunjević, Lidija, Suprotnost tijelo/Duh u poslanici Galaćanima, 357.-380.

Bodrožić, Ivan, Benedikt XVI. i apostolska Pobudnica Sacramentum caritatis

Glavne hermeneutske odrednice, 381.-408.

MORO, Dušan, Nadbiskup Frane Franić i ekumenski pokret i dijalog, 409.-426.

 

Liturgija sveti susret

Meiattini, Giulio, (prijevod), Božićno vrijeme: Tri blagdana, jedno otajstvo, 427.-432.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Razumijevanje, 433.-439.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 440.-452.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ČOVO, Ante, Jure Brkan: Ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života prema Zakoniku kanonskog prava, 453.-455.

 

 

 

XLVIII. (2008.) 1

 

Članci i rasprave

DOMAZET, Anđelko, Teologija i psihologija: mogućnosti i granice dijaloga, 5.-31.

MATELJAN, Ante, Sakrament ženidbe u pravoslavlju. Sveta tajna braka u liturgijskoj praksi, 32.-61.

 

Liturgija sveti susret

Lafont, Ghilsain, (prijevod), Euharistija. Hrana i riječ, 62.-88.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Uljudnost, 89.-95.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 96.-103.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

DAFNE, Vidanec, Luka Tomašević: Crkva pred izazovom globalizacije – vrednovanje i kršćansko propitivanje, 104.-108.

DOMAZET, Anđelko, Mirko Buljac: Hrvace - Župa Svih svetih, 109.-113.

 

 

XLVIII. (2008.) 2

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Nastanak i uloga bioetičkih povjerenstava, 119.-141.

Parlov, Mladen, Srce pastorala - pastoral zvanja, 142.-160.

 

Liturgija sveti susret

Lafont, Ghilsain, (prijevod), Euharistija. Hrana i riječ, 161.-184.

Luyn, Adrian H., (prijevod), Različite vrste zla, 185.-187.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Zahvalnost, 188.-193.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 194.-216.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

ŠARČEVIĆ, Ivan, Stipe Nimac: Pastoral grada, 217.-219.

PRCELA, Frano, Katarina Maglica: Zašto redovnica?, 220.-222.

 

 

XLVIII. (2008.) 3

 

Članci i rasprave

TOMAŠEVIĆ, Luka, Etičko-kršćanski stavovi o transplantaciji organa, 229.-260.

Raguž, Ivica, Aelred iz Rievaulxa o duhovnom prijeteljstvu, 261.-285.

 

Liturgija sveti susret

Lafont, Ghilsain, (prijevod), Euharistija. Hrana i riječ, 286.-304.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Nesebičnost, 305.-311.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 312.-335.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Hrvatska biskupska konferencija, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici, 336.-338.

DOMAZET, Anđelko, Mirko Buljac: Rast u vjeri, 339.-341.

 

 

XLVIII. (2008.) 4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Naziv Bogorodica za Djevicu Mariju u otačko doba, 347.-379.

MATELJAN, Ante, Svećenik i bolesnik. Načela za kršćansku komunikaciju svećenika i bolesnika u bolnici, 380.-407.

Balajić, Siniša, Jasna slika o sebi kao preduvjet poziva. Analiza nekih tekstova Životopisa sv. Franje Asiškoga, 408.-421.

 

Liturgija sveti susret

Lafont, Ghislain, (prijevod), Euharistija. Hrana i riječ, 422.-434.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Sabranost, 435.-443.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 444.-457.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

POLEGUBIĆ, Adolf, Zbornik radova (ur. A. Polegubić), Novi karizmatski pokreti i gibanja u Crkvi, Diaspora croatica, knjiga br. 12, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt na Majni, 2008., 108 stranica, 458.-459.

 

 

XLIX. (2009.) 1

 

Članci i rasprave

MATELJAN, Ante, - KORDA, Jakša, Katehizacija i sakramentalizacija gluhih osoba, 3.-43.

TOMAŠEVIĆ, Luka, Filozofsko-teološki pogled na ljudsku spolnost i spolni odgoj, 44.-67.

 

Liturgija sveti susret

Lafont, Ghilsain, (prijevod), Euharistija. Hrana i riječ, 68.-76.

BABIĆ, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, 77.-84.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Šutnja, 85.-91.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 92.-118.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Bilokapić, Šimun, Tonči Matulić: Metamorfoze kulture. Teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije, 119.-126.

 

 

XLIX. (2009.) 2

 

 

Članci i rasprave

Ska, Jean-Louis, (prijevod), Svećenik u Starom i Novom savezu, 131.-154.

Balajić, Siniša, Poziv: Duhovnost i san. San o oružju Franje Asiškoga, 155.-168.

 

Liturgija sveti susret

Lafont, Ghilsain, (prijevod), Euharistija. Hrana i riječ, 169.-187.

BABIĆ, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, 188.-197.

 

Praktična teologija

GUARDINI, Romano, (prijevod), Opravdanje pred Bogom, 198.-207.

Runje, Domagoj, “Jer ne bijaše vrijeme smokvama” (Mk 11,13), 208.-212.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 213.-243.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

DOMAZET, Anđelko, Ante Mateljan: Mala knjiga o vjeri i zdravlju, 244.-246.

 

 

XLIX. (2009.) 3

 

Članci i rasprave

Bižaca, Nikola, Zapažanja o teologiji mučeništva, 251.-272.

Čondić, Alojzije, Župno pastoralno vijeće – ogledalo župne zajednice, 273.-290.

 

Liturgija sveti susret

De Clerck, Paul, (prijevod), Inteligencija liturgije, 291.-301.

BABIĆ, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, 302.-312.

 

Praktična teologija

Ska, Jean-Louis, (prijevod), Kako čitati Stari zavjet?, 313.-329.

Cantalamessa, Raniero, Riječ i život, 330.-355.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

RAGUŽ, Ivica, Anđelko Domazet: Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija, 356.-258.

 

 

XLIX. (2009.) 4

 

Članci i rasprave

MANDAC, Marijan, Prva objava Isusova uskrsnuća, 363.-379.

Ska, Jean-Louis, (prijevod), Grad i kula, 380.-400.

TOMAŠEVIĆ, Luka, O medicinskoj etici i bioetici. Povijesno-teološki osvrt, 401.-412.

 

Liturgija sveti susret

Clerck, De Paul, (prijevod), Mudrost liturgije, 413.-430.

BABIĆ, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, 431.-440.

 

Praktična teologija

DOMAZET, Anđelko, Kratke propovijedi, 441.-460.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

Marasović, Špiro, Ante Vučković: Imena i Riječ, 461.-465.

BEKAVAC, Kruno, Slavko Kovačić: Župa Žeževica do godine 1940. i župa Zadvarje od godine 1941., 466.-470.

 

XLX. (2010.) 1

 

 

Članci i rasprave

Mandac, Marijan, Prva objava Isusova uskrsnuća, str. 5.-26.

Mateljan, Ante, - ŠKAREC, Terezija Tea, Ðakonat i đakonise. Povijest i budućnost đakonata žena u Crkvi, str. 27.-59.

 

Liturgija sveti susret

Clerk, Paul De, (prijevod), Mudrost liturgije, str. 60.-75.

Runje, Domagoj, Bogoslužje - izlazak iz ropstva, str. 76.-80.

Babić, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, str. 81.-90.

 

Praktična teologija

Bižaca, Nikola, O angažmanu katolika u politici, str. 91.-103.

Domazet, Anđelko, Kratke propovijedi, str. 104.-118.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

DOMAZET, Anđelko, Gračner, Vesna – Mataušić, Mirko: Ranjeno dijete i ja, str. 119.-122.

 

 

 

 

 

 

XLX. (2010.) 2

 

 

Članci i rasprave

Vukoja, Nikola, Sakrament pomirenja u govorima sv. Antuna Padovanskoga, str. 129.-160.

Tomašević, Luka, - BEGIĆ, Ana, Enciklika ‘Caritas in veritate’ – Ljubav u istini, str. 161.-183.

 

Liturgija sveti susret

Clerk, Paul De, (prijevod), Mudrost liturgije, str. 184.-198.

Babić, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, str. 199.-208.

 

Praktična teologija

Ska, Jean-Louis, (prijevod), Biblijsko pravo i zapadna demokracija, str. 209.-222.

Domazet, Anđelko, Kratke propovijedi, str. 223.-238.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

DOMAZET, Anđelko, Augustin: Trojstvo, str. 239.-242.

 

 

XLX. (2010.) 3

 

Članci i rasprave

 

Čondić, Alojzije, Jesu li brak i obitelj zastarjele ustanove u hrvatskom društvu?, str. 249.-272.

Ska, Jean-Louis, (prijevod), U znaku duge. Biblijski izvještaj o potopu (Post 6 – 9), str. 273.-290.

Liturgija sveti susret

Clerk, Paul De, (prijevod), Mudrost liturgije, str. 291.-302.

Babić, Marko, Psalmi u misnom bogoslužju, str. 303.-312.

 

Praktična teologija

Runje, Domagoj, Svećeničko molitveno poslanje. Po četveroevanđelju, str. 313.-321.

Domazet, Anđelko, Kratke propovijedi, str. 322.-333.

 

Prikazi, osvrti, ocjene

DOMAZET, Anđelko, Fred B. Craddock: Propovijedanje. Umijeće navještaja riječi danas, str. 334.-338.

JELIČIĆ, Ana, Valerije Vrček: GMO između prisile i otpora, str. 339.-342.

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Šubićevac

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas203
Ovaj mjesecOvaj mjesec47385
UkupnoUkupno7258318

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 37