OSOBNO PREDMETNO I POJMOVNO PREDMETNO KAZALO

Abraham 1458

Afrika danas 1162, 1171, 1184, 1194, 1205, 1215, 1225

afričko vjerovanje 1880

aleluja 1198

ambon 1411

 • propovjedaonica 1617

amen 826

anafora 626

 • Bazilija Velikoga 1570

anđeli 191, 1575

 

Anić, Nikola – osvrt 1933

apostoli

 • slavenskih naroda 1504

arhitektura (sakralna) 1426, 1437, 1455, 1489

 • arhitekt S. Podhorski 1560

apostolat

 • stručni svjetovnjački apostolat, 360
 • apostolat laika 1071

apostolat

 • i pastoral 1573
 • redovnika prema CIC-u 1309
 • franjevački apostolat 1284
 • redovničkih ustanova 1567

 

arheologija

 • krstionica na Dikovači 1509
 • lađa s Genezaretskog jezera 1416
 • spomenkuća sv. Petra 1542
 • nalaz u Hvaru 1557
 • otkriće na brdu Garizim 1574
 • dijadem 1621

arhivistika

 • arhivistika u službi župne pastorizacije 843

Asiški sv. Franjo

 • život sv. Franje Asiškoga – prikaz 226
 • Dante i sv. Franjo Asiški 392
 • teološka orijentacija u franjevačkoj znanosti 777
 • tri izvora molitve sv. Franje Asiškog 966
 • zbornik radova ‘Franjo među Hrvatima’ - prikaz 1049

ateizam 1461

 • studij ateizma i dijalog s nevjernicima 714

Atenagora I., patrijarh

 • ekumenski patrijarh Atenagora 235
 • 80. godišnjica patrijarhe Atenagore I., 397
 • Pavao VI. i Atanagora I. na Bosporu, 478
 • Atenagora I. u Rimu, 479

Augustin 1514, 2116

 • opis krštenja 1863

Babarović, Ivan – prikaz 1517

Babić, Marko-Lubina, Petar – prikaz 1913

Badalić, Josip - prikaz 961

Bagatti, Belarmino

 • istraživač svetih mjesta 1589

Bajić, Leonardo – prikaz 1892

Bajsić, Vjekoslav – prikaz 1792

Balić, Karlo

 • in memoriam 1026
 • medievalist i mariolog 1747

Baloban, Stjepan - prikaz

Balthasar, Hans Urs – prikaz 1993

Barbarić, Petar 506

Bašić, Petar – prikaz 1590, 1871

beatifikacija o. Leopolda Mandića 973, 974

Benedikt, sveti 1170

 • patron Europe 27
 • Sv. Benedikt i njegovo djelo 1175

benediktinci

 • benediktinski kalendar 94
 • u Hrvatskoj 264, 302, 1176, 1171

Benedikt XVI., papa

 • pobudnica ‘Sacramentum caritatis’ 2036
 • Motu proprio ‘Summorum pontificium’ 2029

Bezić, Živan – prikaz 1291

bioetička povjerenstva 2051

blagdan 2021

blagoslov

 • kuća 1731
 • kaleža i plitice 1609

Blekić, Vice – prikaz 1785

bogoslužje – izlazak iz ropstva 2105

božićno vrijeme 2039

Biblija

 • biblijski satovi 146
 • svećenik i Biblija 387
 • putokaz Biblije 517
 • o biblijskom tekstu u liturgiji 827
 • novi savez u Jeremiji 1155
 • židovsko čitanje biblijskih tekstova 1163
 • liturgijsko čitanje Biblije 1672
 • Sinajski kodeks 1340
 • planina Nebo 1671
 • srebreno tele iz Aškelona 1588

biblijske teme

 • Uskrs kod Marka 1583
 • Tora 1659
 • žena preljubnica (Iv 7, 53-8,11) 1688
 • Isusov aramejski jezik 1632
 • športske riječi u Novom zavjetu 1719
 • teološki pristup, R. Guardini 1726
 • Duh Sveti u Bibliji 1779
 • dostojanstvo čovjeka u Bibliji 1807
 • raščlamba ulomka (Fil 2, 6-11) 1823
 • viđenje o uskrsnuću Izraela (Ez 37, 1-14) 1867
 • biblijski vjernik i civilna vlast 1888
 • o nedostatku Kristovih muka (Kol 7, 24) 1944
 • knjiga Postanka, mitsko i povijesno 1952
 • Novi zavjet i Kumran 1954
 • Mojsije, sporna pitanja 1960
 • Ivanov Proslov 1967, 1975
 • ‘Milost na milost’ 1970
 • Abrahamovo opravdanje vjerom 1986
 • opraštanje u Molitvi Gospodnjoj 2012
 • Isus – Veliki Svećenik u poslanici Hebrejima 2019
 • tijelo/duh u poslanici Galaćanima 2035
 • Svećenik u Starom i Novom zavjetu 2079
 • Jer ne bijaše vrijeme smokvama (Mk 11, 13) 2084
 • kako čitati Stari zavjet 2091
 • biblijsko pravo i zapadna demokracija 2114
 • izvještaj o potopu (Post 6-9) 2118
 • Isusovo uskrsnuće 2094, 2102
 • grad i kula 2095

bibliografija

 • radovi u ‘SB’ (od 1960.-1980.) 1216
 • radovi u ‘SB’ (od 1981.-1991.) 1582

Bilogrivić, Nikola prikaz 1803

biskupi

 • auktoritet biskupa u pogibli 713
 • narod Božji i autoritet biskupa 749, 773
 • komentar Dekreta o spominjanju biskupa 807
 • što znači ‘odgovor na prigovor’? 831
 • IV. redovna sinoda biskupa 1048

biskupija

 • svjedočanstvo kulture i vjere 1073

Blagovijest 1534

blagoslovi 1350

 • kaleža i plitvice 1609

blagdani

 • blagdani ukinuti 24
 • blagdani Gospodnji 1009
 • blagdan sv. Petra i Pavla 1016
 • blagdan krštenja Gospodinova 1045
 • blagdan Svih Svetih 1086
 • blagdan Krista Kralja 970, 1035, 1086
 • blagdan Svete Obitelji 1099
 • blagdan Bogojavljenja 1099
 • blagdan Sjenica 1145

blaženstva 1532

Bog 1657, 1679, 1700

 • susret s Bogom: 76, 90, 103, 117, 130, 143
 • s borbom do cilja 155
 • gledanje Boga Kristovo i naše 1055
 • izjave crkvenih otaca o Bogu Ocu 1811, 1817, 1825, 1831, 1840, 1845, 1866
 • Bog Otac i bogosinovstvo 1769

Bogorodica

 • kult Bogorodice u bizantskom obredu 1056,1094, 1132, 1188, 1227, 1238, 1248, 1330, 1343, 1365

Bogojavljenje

 • između Epifanije i Paruzije 154
 • čitanja i blagoslov vode 1702

bogoslužje

 • latinsko bogoslužje kod Hrvata 198
 • bogoslužje Krista uskrsloga 231
 • Sveto pismo v bogoslužju 256
 • Uredbe o sv. bogoslužju 269
 • molitva zajednice 289
 • orgle in zvonovi 327
 • pjevano bogoslužje 358
 • problematika pjevačkog zbora 371
 • problemi javnog bogoslužja 426
 • red ili nered 739
 • prostor i bogoslužje 1103
 • uzorak liturgijskog slavlja (Mt 25) 1415
 • uzorak za djecu i mlade 1623
 • uzorak za malu djecu 1723
 • uzorak za starije osobe 1716
 • uzorak pokorničkog bogoslužja 1735
 • uzorak s grupom mladih 1741, 1781
 • uzorak za prvu pričest, 1757, 1763
 • uzorak za pokojne 1772
 • uvođenje u službu ministranata 1791
 • za prvopričesnike, 1796
 • zahvala za žetvu 1897

bogoštovlje

 • javno i privatno bogoštovlje 87
 • naše bijedno bogoštovlje 193
 • iz Sv. zbora za bogoštovlje 804

bolest-bolesnici

 • bolest i ozdravljenje u svjetlu Objave 1135
 • sakrament bolesničkog pomazanja 1136
 • svećenik i starci 1137
 • bolesti, starci i svećenici 1147
 • bolesnici s psihičkog stajališta 1148
 • pastorizacija bolesnikove obitelji 1149

Božić 1453, 1514

 • dvojni pogled 142
 • božićna liturgija 504
 • knez mira 606
 • Devetnica Božiću 740
 • Božićno vrijeme 981
 • simbolika božićne polnoćke 1143
 • božićne pjesme 1938

Božja objava

 • značajke konstitucije Dei Verbum 745

Brajčić, Rudolf – prikaz 523

Brajša, Jelena – pismo 980

Brkan, Jure – prikaz 1984, 1872, 2042, 1766

brak i obitelj 1770

 • istraživanja 2117

brevijar

 • reforma brevijara 395
 • molitva brevijara 456
 • brevijar na hrvatskom jeziku 755

Bučan-Zelić Benedikta - prikaz 673

Bugnini, Annibale

 • in memoriam 1257

Buljac, Mirko – prikaz 2049, 2064

Burović, Nikola – prikaz 951

Campbell, Joseph – prikaz 2001

Carev, Frano – prikaz 1439

 • in memoriam 1686

Carev, Fulgencije,

 • analiza tekstova 1860

Casoria, Giuseppe – prikaz 1266

celibat

 • Pavao VI. progovorio o celibatu 469
 • prigodom enc. »Sacerdotalis caelibatus« 492
 • o celibatu 704
 • celibat - problem naših dni 723
 • problem svećeničkog celibata 679

Ciceron

 • o besmrtnosti duše 654

Corbo, Vergilio

 • in memoriam 1626

Craddock, Fred – prikaz 2123

Crkva

 • S Crkvom kroz korizmu 1105
 • pogovor o Cerkvi 296
 • očitovanje slobode u Crkvi 386
 • odnos Crkve prema nekršćanskim religijama 399
 • Crkva - Novi Izrael? 429
 • Crkve i zadaci našega vremena 533
 • Cerkev-sakramentalno Kristusovo telo 548
 • Cerkev – občestvo, ali sakrament odrešenja 557
 • Cerkev – znamenje, 582
 • Crkva i moderan čovjek 619
 • oluja nad Crkvom 628
 • vrhovna vlast u Crkvi 634
 • obnova Crkve prema sv. Katarini 702
 • teror u Crkvi šutnje 703
 • mrlje na licu Crkve u Hrvatskoj 712
 • današnja situacija u Crkvi 736
 • Crkvi je potrebna svetost 803
 • Crkva okrenuta budućnosti 809
 • dinamika skupine i sadašnji trenutak Crkve 848
 • stanje Crkve u Holandiji 853
 • Krist da, Crkva ne 1468
 • opća i posebna 1558

crkva-građevina 1038, 1336, 1346, 1367, 1400

 • uz gradnju i popravak crkvenih zgrada 113
 • crkvica sv. Jure na vrhu Biokova 345
 • o improvizaciji u crkvi 436
 • kako osvijetliti crkvu 444
 • postaje križnoga puta 638
 • poslijeratno crkveno graditeljstvo 756
 • značenje i raspored mjesta u crkvi 893
 • novi red posvete crkve i oltara 1047
 • crkvena zgrada 1177
 • priredbe u crkvama 1470

crkvena godina 75, 1106crkvena glazba 82, 124

crkveni himni 123

crkveni oci

 • Jeronimova propovijed o Ivanovu Proslovu 1643
 • Ivan Zlatousti o krštenju 1745
 • Ćiril Aleksandrijski o Isusu Kristu, 1794
 • Duh Sveti u govoru Grgura Nazijanskog 1894
 • Četvrti teološki govor Grgura Nazijanskoga 1925
 • ‘epiousios’ u Očenašu 1661
 • Jeronimovi proslovi 1687
 • poslanica Filomenu u Jeronimovu tumačenju 1695
 • grčki u Jeronimovu tumačenju Poslanice Titu 1703
 • Duh Sveti u Carigradskom vjerovanju 1753
 • izjave svetih otaca o Bogu Ocu 1811, 1817, 1825, 1831, 1840, 1845, 1866
 • Mistagoške kateheze Ćirila Jeruzalemskog 1881
 • naziv Bogorodica 2065
 • raščlamba ulomka (Fil 2, 6-11) 1823

crkveni pokreti 2013

Cukrov, Jakov

splitski ljevač zvona 1882

časoslov 1522, 1525, 1528

 • nagovor Sv. Oca o časoslovu 100
 • sudjelovanje vjernika 541
 • himni novog časoslova 542
 • opis obnovljenog časoslova 573, 580
 • prijevod novog časoslova 581
 • i biblijska čitanja 586
 • novi misal i časoslov 656
 • dovršena reforma časoslova 719
 • i zazivi Duhu Svetomu 758
 • osvrt na Časoslov naroda Božjega 778, 811, 815, 821,822, 859
 • saopćenje o časoslovu 787, 788
 • liturgija časova 878, 895, 912,
 • dužnost moljenja časoslova 1160
 • votivni oficij 1178
 • novo izdanje 1373
 • za vjernike laike 1691
 • i počast oltaru 1782

Čorić Šito - prikaz 1066

Čović, Ante prikaz 1941

Čovo, Stjepan – prikaz 1795

čovjek

 • moralno biće 1830
Ćiril i Metoda, sveti 194, 195, 196

 

 

Dante

 • - i pape 376
 • - i sv. Franjo Asiški 392

dekanat 1531dijalog

 • dijalog s laicima 300

djeca

 • zaštita i prava djece 1199
 • mise s djecom 1344

Domazet, Anđelko prikaz 2093

Dogan, Nikola prikaz 1932

Došašće 1412, 1453, 1899

Dragutinac, Mitar

 • in memoriam 1518

Drivodilić, Bernardo 1697

Dufay, Rene – prikaz 1235

Duh Sveti 1545

 • Duh posinovljenja 118
 • Duh Sveti - Koncil – mi 128
 • darovi Duha Svetoga 1524
 • djelovanje Duha Božjega u liturgiji 1545
 • Duhovi 1980
 • u Carigradskom vjerovanju 1753

duhovnost

 • benediktinska i franjevačka 1218
 • liturgijska 1361
 • starohrvatske ornamentalne plastike 1599
 • i nova religijska svijest 1995

dušobrižništvo 1246

 • selilaca 1250

đakoni-đakonat 121, 216, 356, 384, 916

 • đakonat i đakonise 2103

 

Egerija

 • pokrsna pouka 1732

egzistencijalizam 792

ekumenizam

 • patrijarh Atanagora 235
 • dekret o ekumenizmu 370, 398, 417
 • i jedinstvo 396, 460
 • i Izrael 418
 • ekumenizam kod nas 470, 592, 886,
 • Pavao VI. i Atanagora, 478, 479
 • s pravoslavcima 949, 964
 • i Petrova i papinska služba jedinstva 1944
 • i J. Ratzinger 2002
 • monaštvo i jedinstvo Crkve 1905
 • Frane Franić, nadbiskup 2038

ekologija

 • znak vremena 1247
 • moralni vid 1535
 • i Franjo Asiški 1755

enciklike

 • Humanae vitae 567, 735
 • Redemptoris Mater 1458
 • Veritatis Splendor 1685
 • Evangelium vitae 1727, 1946
 • Deus caritas est 2022
 • Caritas in veritate 2111
eshatologija 1144

etika

 • etika i gospodarstvo 1746
 • medicinska etika i bioetika 2096
 • i transplatacija organa 2058
 • i biotehnologija 1788

euharistija 298, 334, 465, 466, 552, 553, 1040, 1041, 1042, 1043, 1119

 • euharistijske molitve 699,725, 757, 899, 917, 1655
 • i drugi kršćani 789
 • i J. Ratzinger 1118
 • animatori nedjeljne Euharistije 1139, 1146
 • i kontekstualna teologija 1178
 • euharistijski odgoj 1179
 • modeli euharistijskih slavlja 1180
 • žrtva Božjeg naroda 1190.
 • gozba kršćanske zajednice 1191
 • i kontekstualna teologija 1178
 • euharistijski odgoj vjernika 1179
 • modeli euharistijskog slavlja 1180
 • žrtva Božjeg naroda 1190
 • gozba kršćanske zajednice 1191
 • euharistijski kongres u Lurdu 1208
 • kongresi oko euharistije 1209
 • sv. Franjo o euharistiji
 • naš znamen 1256
 • i Ivan Merz 1475
 • hrana i riječ 2045, 2952, 2068, 2074
 • Uputa ‘Redemptionis sacramentum’ 1917
 • i mladi 1969
 • i zajedništvo u vjeri 1961

euharistijsko slavlje 1362, 1377, 1380

 • priprava darova 1410
 • euharistijska molitva 1452, 1597
 • analiza zbornih molitava 1606

euharistijsko klanjanje

 • za zvanja 1989

evanđelistar

 • bilješke o jeziku 480
 • kao znak 1926

evangelizacija 950, 1370, 1371

 • i kristijanizacija Europe 1467
 • franjevački Red 1595

filozofija

 • Martin Buber, susret 1934, 1942
 • skotistička, fra Bonaventura Radonić 2003
 • i vrline znanstvenika 2014

fotografiranje 1311

Franić, Frane, nadbiskup 152, 1196

Franulić, Josip prikaz 1806

franjevci 999, 1169

Giussani, Luigi prikaz 2025

glazba 82, 124, 346, 1240, 1252, 1283

 • liturgija i glazba 1407, 1550
 • smjernice o glazbi u liturgiji 1768

Glibotić, Ivan – prikaz 960

gluhe osobe

 • katehizacija i sakramentalizacija 2071

Goluža, Božo prikaz 1776

Gozzelino, Giorgo prikaz 1835

Gračner, Vesna – Mataušić, Mirko prikaz 2109

graditeljstvo (sakralno) 1356

grijeh

 • sedam smrtnih 1500

Guardini, Romano

 • 25. obljetnica smrti 1633
 • teološki pristup Svetom pismu 1726

Gulin, Ante – prikaz 1966

hebrejstvo 1527

Heraklijan

 • prepirka s biskupom Germanijem 1699
 • Herscik, Donat – prikaz 2026

hendikepirani 1466

himni

 • iz Kneževićeva kantuala 1495

hijerarhija istina 728

Hildebran, von Dietrich

 • in memoriam 1050

homilija 1306

 • za liturgijsku homiliju 406
 • kao pastoralni problem 676, 677
 • i teologija propovijedanja 2005

homiletska građa

 • liturgijski kalendar 4, 10, 25, 38, 49, 59, 69, 1167, 1168, 1181, 1182, 1200, 12010, 1212, 1213, 1214, 1222, 1230, 1241, 1253, 1263, 1271, 1287, 1297, 1308, 1387, 1388, 1389, 1390, 1402, 1403, 1404
 • nedjelje kroz liturgijsku godinu 937, 938, 939, 954, 955, 956, 969, 970, 971, 985, 986, 1002, 1003, 1004, 1014, 1015, 1016, 1033, 1034, 1035, 1044, 1045, 1046, 1058, 1059, 1060, 1074, 1075, 1076, 1085, 1086, 1087, 1098, 1099, 1100
 • svagdanja liturgijska slavlja 1320, 1328, 1337, 1413
 • Veliki tjedan 1420, 1421, 1422, 1423
 • homilije 1432, 1433, 1434, 1435
 • nagovještaj misnog slavlja 1523, 1529, 1537
 • kratke homilije (B. Marinović) 1837, 1839, 1843, 1883
 • ‘Bacite mreže’ (R. Cantalamessa), 1862, 1868, 1875
 • korizmene meditacije (A. Domazet) 1900
 • misli crkvenih otaca 1930, 1939, 1956, 1963
 • vazmene meditacije (A. Domazet) 1947
 • kratke propovijedi (A. Domazet) 1971, 1981, 2024, 2099, 2108, 2115, 2122
 • kratke propovijedi (I. Šarčević) 1990
 • nedjeljne meditacije (A. Čovo) 1998
 • korizmene homilije (P. Milanović-Trapo) 2006
 • uskrsne meditacije (I. Šarčević) 2016
 • kratke propovijedi (M. Babić) 2032
 • Riječ i život (R. Cantalamessa) 2041, 2047, 2055, 2062, 2070, 2077, 2085, 2092

homilije uz simbole 1622, 1630, 1639, 1648, 1656, 1665, 1673

Hrkač, Serafin prikaz 1801, 1802

Hvar

 • stanovnici otoka Hvara, 1752, 1759

Ikić, Niko – prikaz 1965

Ilirik

 • u odrazu kršćanske književnosti 1896

institut

 • za liturgijski pastoral 1349

irenizam 120

islam 1477

 • sakralni prostor 1327

istraživanja

 • novosti iz Kumrana 538
 • teološka istraživanja 617
 • arheološka istraživanja u Palestini 671

Ivan XXII., papa 100

Ivan Pavao I. 1092

Ivan Pavao II. 1092, 1958

Ivanović, Gracija – prikaz 640, 797

Ivonides, Yves - prikaz 226

 

jezik

 • hrvatski liturgijski jezik 173, 228
 • latinski, staroslavenski ili hrvatski 258
 • latinski jezik kao problem Crkve 362, 421,
 • prevođenje latinskih tekstova 452, 467, 496, 497
 • bilješke o jeziku evanđelistara 480
 • hrvatski prijevod kanona mise 513, 515, 534, 554, 556
 • o liturgijskim prijevodima 742
 • prijevod molitava novog Rimskog misala 747
 • prijevod Novog zavjeta 1008, 1925, 1036
 • uputa o prijevodu 1864
 • prijevod ‘Oče naš’ posuvremeniti 1885
 • prijevod himna ‘Slava Bogu na visini’ 1909
 • prevodilačke nedoumice u Redu mise 1919
 • o kolebanjima u liturgijskom prevođenju 1927
 • jezikoslovne naznake za ravnopravnost spolova 2004
 • kako pisati ‘Očenaš’ 1818
 • atribut ‘svet-blažen’ uz osobno ime 1826
 • prevođenje liturgijskih tekstova, 1780

Josip, sveti 83, 93, 107, 122, 132, 149,

Jungel, Eberhard – prikaz 2033

Kaufmann, Franz-Xaver – prikaz 1940

Kasper, Walter – prikaz 1992

kanonsko (crkveno) pravo

 • na hrvatskom jeziku 812
 • reforma kanonskog prava 1077
 • novi crkveni zakonik 1265
 • pastoralni ciljevi CIC-a 1321
 • župa i župnik u CIC-u 1322
 • istočnih crkava 1564
 • pravni položaj fizičkih osoba 1615
 • pojedinačni pravni akti 1619
 • otpisi 1627
 • pravne osobe 1652
 • pravni čini 1660
 • vlast upravljanja 1670
 • crkvene službe, 1696
 • pravo na život 1713
 • povlastice i oprosti, 1635
 • dioništvo vjernika laika 1895
 • ugovori i otuđenja 1915
 • razlozi uklanjanja župnika 1951

katekizam Katoličke crkve

 • ispovijest vjere 1644
 • opća moralka 1678
 • lik Isusa Krista 1694

katekumenalna liturgija 1547

kateheza

 • katehetsko nazivlje 1381
 • uzorak liturg.-katehet. slavlja 1428, 1471
 • i sv. Nikola 1510
 • i liturgija 1549
 • za djecu 1683, 1692

katehizacija 148, 160, 184, 189, 203, 277, 297, 315, 385, 463

 • katehizacija djece 579
 • katehizacija sjemeništaraca 824
 • suvremena metodika u katehizaciji 863
 • katehetski priručnici na hrvatskom 864
 • Josip Hoeffner o poteškoćama kateheze 1067

kateheta 865katekizam

 • uz novi Katolički katekizam 200, 447
 • katekizam – molitvenik 419
 • holandski katekizma i Isusovo djevičansko začeće 609
 • Tome Babić 1274
 • Stipana Badrića 1290
 • Jerolima Filipovića 1298
 • dva mala katekizma 1310
 • Lastrićev 1323
 • biskupa Bonačića 1339
 • Petra Kneževića 1351
 • ispovijest vjere prema KKC-u 1644
 • opća moralka u KKC-u 1678

katoličke misije 2011

Katolički fakultet

 • u Splitu, osnivanje 1805

Kehl, Medard – prikaz 2025

Kirigin, Martin - prikaz 994, 1591

 • in memoriam 1865

Klara, Asiška 1677kler

 • reputacija 407
 • o izdaji klera 632
 • odnos dijecezanskog i redovničkog klera 983

Kniewald, Dragutin

 • osvrt 186
 • 80.- godišnjica života 604
 • in memoriam, 1130

Komarica, Franjo – osvrt 1374

komunizam 1607, 1616, 1620, 1809

koncelebracija 268, 396, 805, 1113, 1358

Koncil (II. vatikanski) 1554

 • Duh Sveti - Koncil – mi 128
 • Drugi vatikanski koncil 139
 • što očekujemo od Koncila? 153, 161, 254
 • i opći principi liturgijske obnove 158
 • ideali i zbilja 310
 • svete mise u duhu Koncila 354
 • koncilski duh v pridigah 430
 • Marija i II. vat. koncil 431
 • koncilske adaptacije redovničkog života 562
 • koncilska propovijed 677
 • »Služba Božja« i Koncil 691
 • obvezuje sve katolike 993

konstitucija

 • ‘Sacrosanctum Concilium’ 1906

kontracepcija 622, 639, 748, 762, 783

konvertit

 • Frossard, Andre 591
korizma 15, 156, 1585
 • priprava za Uskrs ili korizma 996
 • S Crkvom kroz korizmu 1105

Košić, Vlado – prikaz 1985

Kovačić, Slavko – prikaz 2101

kreposti/vrline

 • istinoljubivost 1957
 • prihvaćanje 1964
 • strpljivost 1972
 • pravednost 1982
 • strahopoštovanje, 1991
 • vjernost, 1999
 • neumjerenost, 2007
 • askeza, 2017
 • hrabrost, 2023
 • dobrota, 2031
 • razumijevanje, 2040
 • uljudnost, 2046
 • zahvalnost, 2054
 • nesebičnost, 2061
 • sabranost 2069
 • šutnja, 2176
 • opravdanje pred Bogom, 2183

Krist

 • Kristova slika u današnjem kultu 224
 • govor u Kafarnaumu 829
 • Kristovo rođenje 701
 • zajedništvo s Kristom 1463, 1476, 1486
 • gledanje Krista 1055
 • Kristova žrtva 1190

 

kriza

 • kriza vjere 662
 • kriza redovničkog života 663
 • kriza ili rast 710
 • kriza u ženskim samostanima 760

križ

 • klanjanje križu 18
 • oltar bez križa 647
 • križ u procesiji 940
 • za vrijeme liturgijskih obreda 1020
 • znak križa 1111
 • u liturgiji i umjetnosti 1945

križni put

 • križni put u prezbiterij 246
 • novi način križnog puta 901

krstionica

 • krstionica Jurja Dalmatinca 350
 • krsni zdenac 1189

kršćanstvo

 • ‘velikonočno’ kršćanstvo 102
 • pretvaranje kršćanstva u priču 400
 • središte kršćanskog života 598
 • tko je kršćanin 608
 • teritorijalno i osobno kršćanstvo 746
 • kršćanska inicijacija odraslih 1032
 • kršćansko svjedočenje vjere 1072
 • i građansko društvo 1824

krunica

 • svećenik i krunica 729

krštenje 1317, 1326, 1391

 • potop kao praslika 1499
 • Pavlova homilija u Rim 6, 1-23; 1520
 • krštenje katekumena u vazmenoj noći 1561
 • krst-krštenje 1953

križni put 1372, 1440

Kuničić, Jordan – osvrt 762, 763

Kusić, Ante - prikaz 1185, 1213

 

laici 273, 274 , 300, 318, 488, 618

 • apostolat laika 1071
 • u mjesnoj crkvi 1406
 • predvoditelji liturgije 1798

Lavigerie, Charles – prikaz 1604

latinski jezik

 • u bogoslužju 1526

Lidija, sveta 1579

litanije

 • Svih Svetih 1760

liturgija

 • liturgija i pastoral 52
 • liturgija – moda, napast 135
 • misao liturgije 150
 • liturgija i pastva 176
 • crna boja 182
 • žene u liturgiji 1169
 • sudjelovanje vjernika 239
 • liturgija nas posvećuje 255
 • liturgijska konstitucija SC 253
 • liturgijska obnova 287, 292, 329, 426, 512,
 • povijest i liturgija - poezija nade 331
 • liturgija u Sloveniji 440
 • liturgija - duhovnost Crkve 561
 • Cerkvene ljudske pesmi v liturgiji 613
 • nove prefacije i anafore 626
 • liturgija u praksi 657
 • sakralno i svagdanje u liturgiji 698
 • veličina i bijeda reformirane liturgije 837, 877, 910
 • povijest spasenja i liturgija 861
 • liturgija časova 878, 895, 912
 • sinodalni oci o liturgiji 882
 • liturgija malih grupa 911
 • budućnost liturgije u Njemačkoj i Hrvatskoj 913
 • liturgijska služna đakona 916
 • Marija u liturgiji danas 936, 952, 967, 984, 1001,
 • smisao za liturgiju 972
 • znak i simbol kao temeljni izraz 1010
 • liturgija kao susret s Bogom 1084, 1177, 1189,
 • uloga ministranata u liturgiji 1102
 • i prirodni elementi i stvari 1158, 1164, 1424, 1425
 • mjesto svetog susreta 1172, 1183
 • i duhovnost, kultura 1258
 • u knjizi Otkrivenja 1259
 • i umjetnost 1262
 • i pravo 1267
 • i pobožne vježbe 1305
 • obnovljena liturgija 1313
 • osvrt na anketu 1338, 1347, 1357, 1368, 1376
 • između teologije i kulture 1341
 • znakovi i simboli 1355
 • i arhitektonska postava 1401
 • djelatno sudjelovanje 1521
 • od pisanog teksta do liturgijskog slavlja 1654
 • liturgija i pučka pobožnost 1658
 • rimska liturgija i inkulturacija 1660
 • psalmi, evanđelja i liturgija 1681
 • Sveti Pavao i liturgija 1690
 • liturgijska glazba za mlade 1715
 • običajnik sinjske crkve 1739
 • osobe s posebnim potrebama 1907
 • red i sklad 1977
 • i projektiranje crkava 1996
 • aktivno slavljenje 1928
 • liturgijske boje 1587

liturgijski kalendar 1877

liturgijsko slavlje

 • s Pjesmom bratu suncu 1884

liturgijska godina

 • odredbe reformiranog kalendara 1159
 • Vazmeno trodnevlje 1890

liturgijsko oko 1487

liturgijski odgoj

 • u sjemeništima , 1161, 1170

iturgijska obnova 1332, 1414, 1417, 1490, 1508, 1544, 1637, 1833

liturgijski pokret 1333

liturgijski prostor

 • crkva-građevina 1849
 • i simbolički govor 1850
 • i sakralno graditeljstvo 1851
 • između liturgijske funkcije i arhitekture1852
 • i sakralna umjetnost 1853
 • i akustika i elektroakustika 1854
 • u današnjoj urbanističkoj realnosti 1855
 • svjetlo u sakralnom prostoru 1856
 • i slovensko iskustvo 1857
 • i belgijsko iskustvo 1858
 • i tipologija crkvenog graditeljstva 1859

liturgijski život 1427, 1511

 • u svetištima 1324
 • i Pismo 1608
 • iskustvo iz SAD 1651

liturgija i tijelo 1079, 1111, 1125, 1138, 1152, 1158, 1166

liturgijsko ruho 1221, 1229

liturgijsko zakonodavstvo 1808

Lovrić, Drago – prikaz 1534

Loret, Pierre – prikaz 1225

Lozić, Ivo

 • propovjednička baština 1586

Lubina, Petar – prikaz 1787, 1973

Maglica, Katarina – prikaz 2057

Magrassi, Mario – prikaz 1483, 1784

Mamić, Jakov – prikaz 1902

Mandac, Marijan – prikaz 1430, 1618

 • prijevodi otaca 1472, 1562

Marasović, Špiro – prikaz 1886

Marsili, Salvatore – prikaz 1302

martirologij 1354

Mandić, Leopold

 • beatifikacija, 973, 974, 989

Marcel Gabrijel - prikaz 774

Marija 21, 34, 45, 55, 65
 • Alma Redemptoris mater 78
 • Magnifikat 257
 • sv. Marija u Zadru 427
 • Marija i II. vatikanski koncil 431
 • majka svećenika 435
 • konvertiti o Mariji 722
 • Marijine svetkovine 952, 967, 984, 1001
 • štovanja Majke Božje 1012
 • Dogma o Bezgrješnom Začeću BDM 1936
 • bula Ineffabilis Deus (prijevod) 1937
 • i euharistija 1962

marijanski

 • marijanski i liturgijski pokret 141
 • svibanj, duhovski ili marijanski mjesec 374
 • pred kongres u Zagrebu i Bistrici 709
 • misli uz marijanski kongres 968
 • kongresi u posabarskoj Crkvi 1127

Matulić, Tonči – prikaz 2078

Mateljan, Ante – prikaz 2086

meditacija

 • promatranje vlastitog tijela 1978

Merz, Ivan 1820

 • godišnjica rođenja 413
 • i II. vatikanski 414
 • apostol liturgijske obnove 415
 • značenje Ivana Merza 1000
 • i liturgija 1563
 • o liturgijskoj obnovi 1762

Mette, Norbert – prikaz 1950

Metod, sveti 1359

 • u glagoljskim kodeksima 1363

Milić, Mario – prikaz 1775

Miličević, Ante

 • život i djelovanje 1836

milosrđe 1515

ministranti 95, 1102

mir 1429

 • franjevački projekt 1634

Misa

 • pitanje jezika 80, 467
 • uloga vjernika 134
 • Uputa u vezi sa sv. misom 316
 • imena svetaca u Kanonu 498
 • nedjeljna ili blagdanska župska misa 502
 • hrvatski prijevod 513
 • kanona sv. mise 516, 578
 • pjevana misa 529
 • kanon mise i nirvana 577
 • novi obred mise 601, 602, 668
 • misa za umiruće 625
 • šutnja u misi 627, 972
 • riječi Božje u mise 644
 • osvrt na »novu misu« 655
 • prigodne mise 682
 • žurba kod sv. mise 694
 • uvoditi vjernike u misu 697
 • obnovljena misa u praksi 770
 • za posebne skupine 806
 • pozdrav mira prije pričesti 810
 • direktorij o misama s djecom 838
 • misa kao žrtvu kroz povijest 982
 • za preminulog kršćanina nekatolika 988
 • Sveta misa u Nerežišću na Braču 99
 • dogmatsko-pastoralni pogled 1049
 • blagovanje ili žrtva? 1041
 • pitanja u vezi s Redom mise 1088, 1112
 • koncelebrirane mise 1113
 • obrasci sveopće ili vjerničke molitve 1126
 • pogreške koje se mogu izbjeći 1153
 • za djecu 1314
 • služba komentatora 1369
 • pjevanje poslije m. 1478
 • oprašta grijehe 1497
 • zapovjedne svetkovine 1530
 • misne intencije 1572

misa - praktična pitanja

 • stavovi i kretnje 1598
 • spominjanje biskupova imena 1601
 • cvijeće na oltaru 1667
 • prinosi darova 1668
 • križ na oltaru 1675
 • televizijski prijenos 1676
 • pričešćivanje iz tabernakula 1684
 • obred kađenje 1693
 • prekrivanje slika i križeva 1709
 • raširene ili sklopljene ruke 1701
 • početak mise i ophod 1717
 • upotreba kruha u misi 1718
 • kratki uvod u misu 1724
 • primanje ili uzimanje pričesti 1737
 • redoslijed u procesijama 1743
 • bogoslužje na spomendane 1750
 • pokretan oltar? 1758
 • misa za pokojnike nedjeljom 1764
 • liturgijski pribor 1771
 • bogoslužje za pokojne, 1772
 • priprema bogoslužja, 1773
 • klečanje i stajanje 1898
 • misa vjenčanja i misa za pokojne 1870
 • svetohranište 1848
 • prinosi darova 1955

misije

 • katoličke misije u Njemačkoj 1260, 1268

Misal

 • Parčićev glagoljski misal 324
 • glagolski misali u Imotskom 348
 • novi prijevod Rim. misala 151, 468, 473, 501
 • apostolska uredba 599, 600, 601, 624
 • Rim. misal i časoslov 656
 • Tridentinski i vatikanski misal 675
 • Predgovor Općoj uredbi Rimskog misala 1114
 • uz novo izdanje 1847, 1206
 • ‘i sa svim narodom’ 1329
 • Nova opća uredba 1841
 • razmišljanje uz 40. obljetnicu 1906

mladi

 • i vjera 1725
 • uzorak bogoslužja 1741, 1781

molitva

 • molitva zajednice 289, 304, 317, 330, 352,
 • molitva vjernika 708, 718, 1793
 • usmena molitva 306
 • liturgijske molitve 544
 • svećenikova molitva 569, 620
 • euharistijske molitve 699, 725, 757
 • molitva danas 947,
 • molitve Franje Asiškog 966
 • nedjeljne zborne molitve vazmenog vremena 997
 • stara molitva vjernika u hvarskoj biskupiji 1011
 • sveopća molitva sv. Klementa Rimskog, pape 1104
 • liturgijsko-molitveni život obitelji 109
 • ‘Anđeo Gospodnji’ 1223
 • tri nove euharistijske molitve 1398
 • praćena simbolima 1457
 • za povjerene vjernike 1571
 • osluškivanje Logosa 1959
 • u crkvenoj predaji 1873
 • u Novom zavjetu 1889
 • pred Presvetim sakramentom 1722
 • molitveno bdijenje 1920
 • analiza zborne molitve 1606

molitvenici

 • o kajkavskim molitvenicima 218
 • molitvenik ‘Put u život’ 328
 • velika potreba i zadatak 419, 438
 • zajednički (molitveni) obrasci 505
 • molitvenik za đake i omladinu 594
 • popis molitvenika 1698

moral

 • moralna problematika braka i obitelji 1108, 1122
 • moralne vrednote, istraživanje 2020, 2027

mudrost liturgije 2089, 2098, 2104, 2112, 2119

nada 1217

nedjelja

 • ‘Dan Gospodnji’ 1335
 • teologija i moralnost nedjelje 1908
 • pjevana večernja nedjeljom 1749
 • Hrvatska Biskupska Konferencija 1748
 • i liturgija 1994
 • u ranom kršćanstvu 1594

New Age 1829

Newman, John Henri – obljetnica 1576

Nerežišća (o. Brač) 1565, 1614

 • nerežiško školstvo 1827

Nikola II., hvarski biskup 1596Nikola, sveti

 • životopis 1611

Nimac, Stipe – prikaz 1493, 1592, 2056

Njitrijanski kodeks 1502

Nuić, Viktor, - prikaz 1821

Noe, Vergilio – prikaz 1243, 1244

Novi zavjet

novozavjetni spisi 879

osvrt na prijevod 1108, 1025, 1036, 1079, 1090

obitelj

sociološka problematika 1095

brak, obitelj i vjera 1096

moralna problematika 1108, 1122

liturgijsko-molitveni život 1109

sakramentalni život obitelji 1110

osnovna stanica Crkve 1121

pastorizacija obitelji 1123

u promicanju duhovnih zvanja 1124

i liturgija 1552

obredi 1270, 1285, 1295, 1546

 • Istočni obredi 22
 • uskrsna liturgija 35
 • mašnik, voditelj obreda 270
 • obnovljeni obred Svete sedmice 454
 • pogrebni obredi 461
 • hrvatski obredni tekstovi 499
 • ređenja đakona i svećenika 576
 • obred mise 601, 602
 • šutnja u novom obredu mise 627
 • obred mira 657
 • novi obred pokore 841
 • zajednica i obred 876
 • novi obred sprovoda 944
 • obred pričesti 1462
 • završni obredi 1469
 • misni obredi 1548

obrednik

 • redovničkog zavjetovanja 1234

odgoj

 • odgoj značaja 1156
 • roditeljski odgoj 1249
 • za ljudsku ljubav 1300
 • za ljudsko dostojanstvo 1419, 1431
 • liturgijski odgoj u sjemeništima 1161, 1170
 • odgoj značaja 1156
 • za pastoralnu službu 1613

oltar 1177, 1204

 • kroz povijest 1386
 • službenici 1464
 • oltar prema puku 126, 378, 893, 894
 • savinuta menza 136
 • oltar bez križa 647
 • žrtvenik ali miza? 711
 • novi red posvete crkve i oltara 1047

Olujić, Josip – prikaz 1800Očenaš

u novijim tumačenjima 1376, 1384

Tertulijanovo tumačenje 1409

Molitva Gospodnja 1924

izjave svetih otaca 1811, 1817, 1825, 1831, 1840, 1845, 1866oprosti

pokora – oprosti 91

apostolska konstitucija o oprostima 446

nova zbirka oprosta 563Ortas, Antonio Maria Javierre – osvrt 1605ovisnost 1602

Pandžić, Bazilije – prikaz 1777pastoral

 • liturgijsko-pastoralna literatura 13, 28, 40, 61, 71,
 • pastoralna liturgija u praksi 64
 • pastoralni problemi 183, 244, 266, 355, 532
 • pastoralna anketa o vjerskoj pouci 208
 • Cursillo, novo pastoralno sredstvo 222
 • i 50. psalam 230
 • i kancelarijsko poslovanja 223
 • i pastorizacija djece 326
 • i pastoralne specijalizacije 380
 • i pastoralni defetizma 537
 • povratak na bitno 575
 • pastoralna ljubav 659
 • za pastoralnu praksu 657
 • homilija kao pastoralni problem 676
 • pastoralna fantastika 741
 • arhivistika u službi župne pastorizacije 843
 • pastoral turista 890
 • pastorizacija obitelji 1123
 • Matejeva klauzula i pastoral rastavljenih 1134
 • i sakrament bolesničkog pomazanja 1136
 • pastoralna djelatnost tijekom liturgijske godine 1142
 • pastorizacija bolesnikove obitelji 1149
 • i Novi kodeks 1264
 • pastoralna teologija knjige 1507
 • starijih i bolesnih u inozemstvu 1844
 • za pojedine kategorije vjernika 1707

pastoral zvanja 2085

pastoralno bogoslovlje 1968

Pavao VI. papa

 • nakane za apostolat molitve 26, 37, 50, 58, 68,
 • portret 484
 • sv. Benedikt – patron Europe 279
 • i Atenagora I. 478, 479
 • i Rimski misal 599
 • apostolska pisma 784, 785
 • pjevanje u zajednici 790
 • tri elementa čina vjere 802
 • Crkva i svetost 803
 • razgovor s Bogom 827
 • Jubilej Svete godine 850
 • misne stipendije 866
 • Pavlu VI. in memoriam 1091

Pavelić, Milan - prikaz 814, 961

Perzywara, Erich

in memoriam 794

Perić, Andrija – prikaz 1481

Petković, Marija, blažena - 1916

Pezo, Bruno – prikaz 1774

Pichler, Alfred

in memoriam 1603

pjesmarica 206

 • ‘Pjevajmo, braćo kršćani’ 507, 508
 • ‘Slavimo Boga’ 1245, 1642

pjevački zbor 371, 790

pjevanje

 • pjevana Devetnica Božiću 740
 • susret ostvaren pjevanjem 1152
 • pučko crkveno pjevanje u liturgiji 357
 • u liturgiji 1152
 • pjevana Muka po Ivanu 1756
 • pjevana Muka po Mateju 1790
 • pjevana Muka po Marku 1810
 • pjevana Muka po Luki 1838
 • pjevana Večernja nedjeljom 1749

Pogačnik, Jožef

in memoriam 1174

pokajanje 587

pokorničko bogoslužje 1997, 1735, 2008

pokret

marijanski i liturgijski pokret 141

ekumenski pokret 460

pioniri liturgijskog p. 1364

Polegubić, Adolf – prikaz 2071

politika

angažman katolika 2107

post 1876

 • biblijska i ćudoredna vrijednost 343

poziv

Esej o pozivu 1734

i Franjo Asiški 2067

pravoslavna teologija

ikone 2028

Prcela, Frano- Kusin, Vesna – prikaz 1912

Prcela, Frano – Matić, Dolores – prikaz 2034

pričest 1273

 • žrtvena gozba 347
 • pričešćivanje vjernika 476
 • prvopričesnici 587
 • primanje sv. pričesti 639
 • česta sv. pričest 665
 • pričest na ruku 773, 776, 795, 987
 • izvan mise 906
 • dva puta dnevno 987
 • pod obje prilike 1918
 • izvanredni djelitelj pričesti 1005
 • ispovijed i prva pričest djece 1047, 1115
 • pod obje prilike 1438
 • i obnova krštenja 1846
 • predstava za prvopričesnike 1869

prijateljstvo

Aelred iz Rievaulxa 2059

prispodobe

 • milosrdni gospodar i okrutni dužnik (Mt 18, 23-35) 1375
 • radnici u vinogradu (Mt 20, 1-16) 1383
 • zli vinogradari (Mt, 21, 33-46) 1397
 • svadbena gozba (Mt 22, 1-14) 1408

propovijed 486, 839

 • i Sveto pismo 319
 • i sveta misa 344
 • anemične propovijedi 341
 • propovijed po taksi 416
 • koncilska propovijed 677
 • savjeti Dietricha Bonnhoffera 771
 • kako slušati 1832

prostor (sakralni)

 • razvoj 1228, 1239, 1252, 1261, 1269, 1286, 1296, 1307, 1319, 1473
 • povijesni 1454
 • islamski 1327
 • liturgijski prostor 1553

psalmi

kršćansko moljenje psalama 782

psalmi naši svakidašnji 1057

u misnom bogoslužju 2075, 2090, 2160, 2112, 2120

pučka pobožnost 1418

 • i Marija 1485

Pušić, Miho 603

Radić, Jure

 • in memoriam 1540

Fra Jurini ‘cvjetići’ 1541

radost

i liturgija 1197

Rahner, Karl

 • obljetnica rođenja 1914
 • euharistijska pobožnost 1988

razmatranje

svjetlosni put 1891

Ratzinger, Joseph

 • teološka misao 1976

Ruster, Thomas – prikaz 1983

rat 1580

ređenje 1538

redovnici-redovništvo

 • redovnička egzempcija 306
 • redovnici laici kao đakoni 356
 • branitelji ortodoksije i crkvenosti 472
 • koncilska adaptacija redovničkog života 562
 • dokumenti o obnovi redovništva 590
 • kriza redovničkog života 663
 • naše redovnice, 672, 681, 760, 796, 1861
 • Terezija Avilska o redovničkom staležu 730
 • redovnice u župnom apostolatu 828
 • u misijskom poslanju Crkve 862
  odnos dijecezanskog i redovničkog klera 983
 • prema novom Kodeksu 1288
 • i pobudnica ‘Dar otkupljenja’ 1316
 • i odnosi s biskupom 1334

relikvije 1189

rimsko carstvo

stav novozavjetnih pisaca 1610

roditelji

vjeroučenika 1242

roditeljski odgoj 1249

ruho 886, 1221, 1229

Rudan, Petar 1720

Rusija 1629

sakralna umjetnost

i skulptura 1979

sakramenti

 • i zajednica 1405
 • znakovi posvećenja 1539
 • Krist i Crkva 1555
 • sakramentalni život u obitelji 1110
 • smjernice za pastoralnu praksu 1115
 • u pravoslavnoj teologiji 1904
 • sjaj sakramentalnog biljega 1708
 • Direktorij za pastoral sakramenata 2063

sakramenti kršćanske inicijacije 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1040, 1041, 1042, 1043  

sakrament krštenja 1027, 1028, 1029

sakrament pomirenja i pokora 353, 390, 727, 841, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 1299, 1424, 1436, 1450

 • značenje pokore 1226
 • pobudnica ‘Pomirenje i pokora’ 1351
 • biblijski temelj 1353
 • pomireni u Kristu 1451
 • opća ispovijed 1581
 • pitanja prije ispovijedi 1189
 • ispovijed djece 1202

sakrament euharistije 1040, 1041, 1042, 1043

sakrament potvrde 108, 1030, 1031, 1032, 1345, 1378, 1385, 1669, 1736, 1814, 2030

 • u govorima Ante Padovanskog 2110
 • ispovijed u odgojnom procesu 1816

sakrament bolesničko pomazanje 1136

sakrament ženidbe

 • ženidba u pravoslavlju 2044
 • dva nagovora za vjenčanje 1948

Schmidt-Leukel, Perry – prikaz 2000

sekte

scijentologija 1744

Jehovini svjedoci 1751

simboli

 • na lucernama u Palestini 1600
 • slovo Tau 1625
 • homilije uz simbole 1622, 1630, 1639, 1648, 1656, 1665, 1673

Sirovec, Stjepan – prikaz 1577

sloboda

 • sloboda savjesti 169
 • očitovanje slobode u Crkvi 386
 • o slobodi teološkog istraživanja 617

Služba Božja (časopis) 691, 835, 1186, 1196, 1712

Soldo, Jospi – prikaz 959

smrt 1566

Smokvički zbornik – prikaz 1804

spolnost 2073

sprovod (pogreb) 267, 461, 1151, 1496, 1738

 • uskraćenje crkvenog pogreba 752
 • novi obred sprovoda, 943, 944,
 • crkveni sprovod rastavljenima 1017
 • stav prema spaljivanju mrtvaca 1018, 1019

spasenje

i zdravlje 1987

Stipišić, Marija – prikaz 1974

Stein, Edith – prikaz 750

svećenik-svećeništvo

 • svećenik- specijalist 174
 • svećenik – tajna 178, 271
 • svećeničke duhovne vježbe 211
 • svećenička motorizacije 321
 • siromašni svećenici 322
 • svećenicima svjedocima Evanđelja u samoći 351
 • Crkva treba i dobrih svećenika 373
 • svećenik i Biblija 387
 • psalmi u molitvi svećenika 388
 • svećeničke mirovine 403
 • svećenička revnost 405
 • svećenička svetost 422, 434, 518
 • ‘dobna granica’ u praksi 475
 • u inozemstvu 481
 • u kinu 489
 • svećenik danas 519
 • jedna svećenička priča 583
 • slika svećenika katoličke dogmatike 611
 • Jean Guitton o svećeniku poslije Koncila 612
 • novi tip svećenika 631, 666
 • svećenice u Kristovoj Crkvi 636
 • i rezignacija 693
 • Ida Fiederike Goerres o svećenicama 706
 • novi lik svećenika 721
 • kard. Suenensa o svećenicima 731
 • teološko gledanja na svećeništvo 737
 • niži redovi i priprava na svećeništvo 786
 • problem svećenika samaca 823
 • svećenička skrb za bolesne i nemoćne 869
 • svećenički premještaj 915
 • svećenik - propovjednik Božje riječi 933
 • odnos svećenika prema redovnicama 983
 • teološka izgradnja budućih svećenika 990
 • svećenička prikazanja kao služba 1080
 • bratska suradnja među svećenicima 1081
 • svećenik i starci 1137, 1147, 1150
 • svećenički križ 1163
 • služenje u NZ 1275
 • u novim crkv. dokumentima 1276
 • sakramentalni karakter 1277
 • službenik pomirenja 1278
 • u službi oltara 1279
 • u današnjem društvu 1280, 1569
 • među mladima 1281
 • i kulturni rad 1283
 • u službi riječi 1293
 • svećenik intelektualac 1533
 • Krist - svećenik, žrtva, oltar 1646
 • Kristovo svećeništvo 1647
 • trajno obrazovanje 1704
 • teološko-eklezijalna dimenzija svećeništva 1739
 • identitet i formacija 1706
 • zajedničko i službeničko 1729, 1910
 • prve godine 1929
 • molitveno poslanje 2121
 • svećenik i bolesnik 2066

svećeničko odijevanje 441, 649, 1013

svećenička vijeća 1220

svetost 1465

 • sveti logoraši 1492

Sveto pismo

 • u bogoslužju 256
 • u propovijedi 319
 • i jedinstvo Crkve 503
 • i misni dijelovi 510, 530, 543
 • u duhovnom životu 527

Sveta zemlja 1480

svetišta

sv. Lota 1641

Šagi, Bono Zvonimir – prikaz 2010

Šeper, Franjo 528, 1176

 • in memoriam 1236

Šetka, Jeronim - prikaz 285, 368, 978

Šibenik

 • obljetnica osnutka 367

Šimić, Josip – prikaz 1593

Šimundža, Drago – prikaz 1822

Šimunović, Jure – prikaz 1887

Škrinjar, Albin – prikaz 907

škropljenje vodom 1241

Škunca, Bernardin – prikaz 1233, 1767

šutnja

 • sastavni dio liturgije 1754

 

Tadić, Stipe – prikaz 1901

Tadić, Vladimir – prikaz 1512

Tamarut, Anton – prikaz 1931

Tavelić, Nikola 692, 700

teologija 116, 560, 772

 • i gledanje na svećeništvo 737
 • u franjevačkoj znanosti 777
 • teologija sv. Ivana 907
 • obnova teološkog studija 946
 • permanentno obrazovanje 965
 • teološka izgradnja 990

teologija i psihologija 2043

teologija mučeništva 2087

Tomašević, Luka – prikaz 1783, 1949, 2048

trogirski liturgijski kodeksi 1584

turizam 464, 531, 849,

 • pastoral turista 890, 891

 

umjetnost

 • umjetničko djelo 1488, 1498
  sakralna umjetnost 177
 • i liturgija 1742

umjetna oplodnja 1795

Validžić, Mirko – prikaz 1292

Vaux, de Roland – prikaz 754

Weissgerber, Josip - prikaz 570

Veliki petak 1559

Veliki jubilej

u katehezi i vjeronauku 1830

vjera

 • vjerska pouka 463
 • kriza vjere 662
 • revizija vjerovanja 793
 • kriza vjere 801
 • tri elementa čina vjere 802
 • brak, obitelj i vjera 1096
 • i industrijsko društvo 1168
 • životnost vjere 1519
 • i male zajednice 2009
 • ispovijest vjere prema KKC-u 1644
 • vjera i sakrament 2015

Vlašić, Danko – prikaz 1505

Vlašić, Petar – prikaz 1834

voda

 • kao znak u bogoslužju 1624

vrline

 • surogati vrlina 1157
 • vrline znanstvenika 2014

Vrček, Valerije – prikaz 2124

Vrčić, Vjeko - prikaz 799

Vučković, Ante – prikaz 1893, 2097

Vuco, Božo - prikaz 798

 • in memoriam 1303

Vukušič, Tomo – prikaz 1879

Vuleta, Božo – Anić, Rebeka – prikaz 1799

Wust, Peter

 • adventsko pismo 860

 

Zadranin, Jakov – osvrt 1393

zajednica

 • molitva zajednice 289, 305, 317, 330, 352
 • Kristova zajednica u svijetu 769
 • pjevanje zajednice 790
 • zajednica i obred 876
 • liturgijska zajednica vjernika 1070, 1128

zapovijedi Božje

 • Dekalog 1441, 1449, 1460, 1474, 1484, 1494, 1506, 1513, 1733

zlo 2053

znanost

 • i kateheza 892

znak

 • pružanje ruke 1254
 • snaga znaka 1366

zvono 1536

zvanja

 • ženska duhovna zvanja 202
 • zaključci I. kongresa 744
 • III. kongres za crkvena zvanja 766
 • pastoral zvanja 825
 • briga za duhovna zvanja 889
 • i uloga obitelji 1124

žena

 • služba kod oltara 1204
 • i ministerijalno svećeništvo 1022

ženidba 1272, 1360, 1399,

 • zaručnički ispit 1255

žrtva 193, 493, 1190

 • žrtvena gozba 347, 1041, 1191

župa 335, 532, 1133

 • afera u Hercegovini 743
 • geneza župe 1068
 • uloga vjernika 1069
 • misija župe 1187
 • misija župe 1181
 • treba li nam župa 1219
 • župska svijest 1237
 • i biskupija 1294
 • u CIC-u 1322, 1556
 • povijesne metamorfoze 1813

župe na Hvaru

 • Vrisnik 1653
 • Svirče 1663
 • Bogomolje 1680
 • Grablje 1714
 • Vrbanj 1628
 • Brusje 1689
 • Gdinj 1728
 • Dol 1740
 • Zastražišće 1761
 • Sućurje 1789
 • Poljica 1815
 • tisućljeće jedne župe 1819
 • Milina 1842
 • crkva sv. Križa na Sućurju 1828

Župić, Jozo prikaz 1903

župnik 342, 524, 615, 904, 1342, 1568

 • don Ivo Lozić 1578
 • don Ivan Babarović 1517

župska pastoralna vijeća 1491, 2088

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Šubićevac

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas203
Ovaj mjesecOvaj mjesec47385
UkupnoUkupno7258318

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 38