Mr. sc. Marko Babić

ŽIVOTOPIS 

BIBLIOGRAFIJA 

KOLEGIJI

 

BIBLIOGRAFIJA 

Održavao je predavanja na domaćim i međunarodnim znan­stvenim skupovima, predstavljao knjige, recenzirao knjige i članke za znanstvene časopise i zbornike znanstvenih skupova.

Objelodanio je knjigu liturgijsko-pastoralnoga sadržaja:

 .

Objelodanio je radove u zbornicima:

 • Bruno Pezo (ur.), Čuvari baštine, Imotski, 1989.;
 • Vladimir Horvat (ur.), Isusovci u Hrvata, Zagreb, 1992.;
 • Marko Babić, (ur.), Sveta Marija, Makarska, 1990.;
 • Valentin Pozaić (ed.), Jesuits among the Croats, Zagreb, 2000.;  
 • Hrvatin Gabrijel Jurišić (ur.), Kačić. Zbornik u čast fra Karla Jurišića, Split, 1993.;
 • Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Makarska, 2003.
 • Ivica Raguž (ur.), Čitanje svetih otaca u časoslovu, u: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života 'Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus',  str. 289.-308.

 .

Objelodanio je članke u liturgijsko-pastoralnoj reviji 'Služba Božja'

 • „Lex orandi lex credendi“ u crkvenoj predaji, Služba Božja 2-3(2002.) str. 103.-120.
 • Bašić Petar: O hrvatskome crkvenome jeziku, Služba Božja 1(2002.) str. 98.
 • Blagoslov kaleža i plitice, Služba Božja 4(1992.), str. 293.-294.
 • Blagoslovi u novom ruhu, Služba Božja 2(1985.), str. 164.-171.
 • Blekić Vice: Križni put, Služba Božja 4(1998.), str. 382.
 • Božićne pjesme kao zamjena za nepromjenjive misne dijelove, Služba Božja 4(2004.), str. 91.-95.
 • Brkan Jure: Pisma fratrima, Služba Božja 1(2002.), str. 99.
 • Cvijeće na oltaru ukras ili pregrada?, Služba Božja 3(1994.), str. 277.-278.
 • Deset godina nezapaženog dokumenta o misi, Služba Božja 2(1984.), str. 174.-175.
 • Drugo tipsko izdanje časoslova, Služba Božja 4(1985.), str. 347.
 • Drugo tipsko izdanje dijela pontifikala "Ređenje biskupa, prezbitera i đakona“, Služba Božja 3(1990.), str. 209.-212.
 • Evanđelistar kao znak, Služba Božja 3(2004.) str. 57.-60.
 • Franjevački obrednik redovničkog zavjetovanja, Služba Božja 1(1982.), str. 90.-91.
 • Glavno u prinosu darova na misi, Služba Božja 3(1994.), str. 279.-280.
 • Gozzelino Giorgio: Anđeli-nevidljiva nazočnost. Simboli, snovi, djetinje obmane? Ili veličanstvena nezamisliva stvarnost, Služba Božja 4(2000.) str. 374.
 • Homiletska građa u 'Službi Božjoj', Služba Božja 4(2010.), str. 447.-462.
 • In memoriam – Fra Franji Carevu, Služba Božja 1(1995.), str. 85.-90.
 • In memoriam prvom urednik – dr. fra Juri Radiću, Služba Božja 3(1990.), str. 232.-236.
 • In memoriam: Mitar Dragutinac, Služba Božja 4(1989.), str. 346.
 • Jurić Šimunović Jure: Kako živjeti kršćanski?, Služba Božja 4(2002.), str. 317.
 • Kada i kako pričešćivati iz tabernakula?, Služba Božja 1(1995.), str. 65.-68.
 • Kada se kleči a kada stoji za vrijeme mise?, Služba Božja 2-4(2003.) str. 159.-162.
 • Kard. Antonio Mana Javicrre Ortas prefekt Kongregacije za bogoštovlje, Služba Božja 2-3(1992.), str. 218.
 • Kardinal Giuseppe Casoria, Služba Božja 1(1982.), str. 86.-87.
 • Koncelebranti tišim glasom, Služba Božja 3(1985.), str. 250.-252.
 • Kratke propovijedi, Služba Božja 3(2007.), str. 331.-345.
 • Kratki uvod u misu ili jedna od propovijedi, Služba Božja 3(1996.), str. 269.-271.
 • Križ u liturgiji i umjetnosti, Služba Božja 1(2005.), str. 73.-82.
 • Laici predvoditelji liturgije, Služba Božja 2-3-4(1999.) str. 225.-230.
 • Liturgijska obnova u Hrvata jučer, danas i sutra, Služba Božja 2(1986.), str. 188.
 • Liturgijska obnova u Hrvata jučer, danas, sutra, Služba Božja 4(1986.), str. 373.
 • Liturgijski vodič kroz veliki tjedan: Cvjetnica - Nedjelja Muke Gospodnje, Služba Božja 1(1987.), str. 34.-46.
 • Liturgijski vodič kroz veliki tjedan: Velika subota. Uskrsno bdjenje, Služba Božja 1(1987.), str. 41.-48.
 • Lubina Petar: Blaženom će me zvati. Najpoznatije molitve Gospi, Služba Božja 4(1998.), str. 385.
 • Margassi Mariano: Živjeti po Euharistiji, Služba Božja 4(1998.), str. 381.-382.
 • Merz Ivan: Plamen za visinama. Misli sluge Božjega Ivana Merza, Služba Božja 2(2000.) str. 229.
 • Mise za pokojne nedjeljom, Služba Božja 2(1998.), str. 205.-209.
 • Moliti za povjerene vjernike, Služba Božja 2(1991.), str. 184.-189.
 • Mora li na oltaru biti križ?, Služba Božja 4(1994.), str. 360.-361.
 • Može li svetohranište biti od stakla?, Služba Božja 2(2001.), str. 169.-171.
 • Napomene uz Kalendar za 1984. godinu, Služba Božja 4(1982.), str. 368.
 • Napomene uz liturgijski kalendar 1989., Služba Božja 3(1988.), str. 238.
 • Nepokretan ili pokretan oltar?, Služba Božja 1(1998.), str. 121.-124.
 • Nova "Opća uredba Rimskoga misala, Služba Božja 1(2001.), str. 91.-95.
 • Novi pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i sakramente, Služba Božja 3(1988.), str. 265.-266.
 • Nuić Viktor: Istina o "Hercegovačkom slučaju". Povijest tragičnih sukoba između biskupa i franjevaca, Služba Božja 2(2000.), str. 229.-230.
 • Obred kađenja u misi, Služba Božja 2(1995.), str. 167.-170.
 • Odgovori na neka liturgijska pitanja, Služba Božja 4(2000.), str. 351.-354.
 • Opća ispovijed i skupno odrješenje, Služba Božja 4(1991.), str. 297.-300.
 • Počast oltaru za vrijeme časoslova, Služba Božja 4(1998.), str. 375.-378.
 • Početak mise kojoj prethodi neki ophod, Služba Božja 2(1996.), str. 175.-179.
 • Pokrivanje slika i križeva na Glušnicu, Služba Božja 1(1996.), str. 98.-100.
 • Posebnosti bogoslužja na spomendane, Služba Božja 3-4(1997.), str. 317.-320.
 • Poticajni izazov iz Đakova, Služba Božja 1-2(1989.), str. 149.-150.
 • Prezbiter u službi oltara, Služba Božja 3(1982.), str. 237.-242.
 • Pričest više puta na dan, da ili ne?, Služba Božja 2(1982.), str. 162.-164.
 • Primanje ili uzimanje pričesti?, Služba Božja 1(1997.), str. 91.-92.
 • Projektiranje crkava i liturgija, Služba Božja 3(2006.), str. 294.-310.
 • Promjene u liturgijskom kalendaru, Služba Božja 2-3(2002.), str. 229.-234.
 • Prosni dani i kvatre, Služba Božja 2(1984.), str. 167.-169
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 1(2009.), str. 77.-84.
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 1(2010.), str. 81.-90.
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 2(2009.), str. 188.-197.
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 2(2010.), str. 199.-208.
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 3(2009.), str. 302.-312.
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 3(2010.) str. 303.-312.
 • Psalmi u misnom bogoslužju, Služba Božja 4(2009.), str. 431.-440.
 • Raširene ili sklopljene ruke uz pozdrav prije evanđelja, Služba Božja 3-4(1995.), str. 352.-353.
 • Redoslijed u procesijama, Služba Božja 2(1997.), str. 175.-178.
 • Rimska liturgija i inkulturacija. Četvrta uputa za pravilnu primjenu saborske konstitucije o liturgiji, Služba Božja 2(1994.), str. 182.-185.
 • Sitnice na koje bi trebalo pripaziti, Služba Božja 4(1987.), str. 363.-366.
 • Služba komentatora na misi, Služba Božja 4(1985.), str. 330.-332.
 • Službenici oko oltara, Služba Božja 1(1988.), str. 94.-98.
 • Spominjanje biskupova imena u misnom kanonu, Služba Božja 2-3(1992.), str. 197.-199.
 • Sudjelovanje u liturgiji osoba s posebnim potrebama, Služba Božja 1(2004.), str. 81.-85.
 • Sveto vazmeno trodnevlje, Služba Božja 1(2003.), str. 71.-76.
 • Šimundža Drago: Ljudske vrijednosti i kršćansko poslanje, Služba Božja 2(2000.) str. 230.-231.
 • Škropljenje blagoslovljenom vodom na početku mise, Služba Božja 1(1982.), str. 85.-86.
 • Škunca Bernardin: Duh i obred. O bitnosti i primjenjivosti katoličkoga bogoslužja, Služba Božja 2(1998.), str. 214.-215.
 • Što i kako se prinosi?, Služba Božja 2(2005.), str. 193.-196.
 • Upotreba kruha s malom količinom glutena i mošta kao materije u misi, Služba Božja 2(1996.), str. 179.-184.
 • Uputa o pravilnom slavljenju euharistije Redemptionis sacramentum, Služba Božja 2(2004.), str. 63.-67.
 • Uputa o prevođenju tekstova rimske liturgije na žive jezike, Služba Božja 4(2001.), str. 349.-354.
 • Važnost pripreme za bogoslužje, Služba Božja 3(1998.), str. 311.-313.
 • Voda kao znak u našem bogoslužju, Služba Božja 2(1993.), 208.-211.
 • Vukšić T.: Confessores fidei, Služba Božja 2-3(2002.), str. 237.-238.
 • Za bolje pjevanje u liturgijskim zajednicama. Smjernice o glazbi u liturgijskim slavljima, Služba Božja 2(1998.), str. 215.
 • Za red i sklad u liturgiji, Služba Božja 1(2006.), str. 56.-61.
 • Za vrijeme pričešćivanja koncelebranti stoje na nogama, Služba Božja 4(1989.), str. 325.-326.
 • Zapovjedne svetkovine i neradni dani, Služba Božja 2(1990.), str. 142.-144.

. 

Od 1982. do 2002. god. bio je urednik liturgijsko-pastoralnoga časopisa Služba Božja i urednik više knjiga i nizova teoloških i otačkih djela.

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Meterize: Priče iz Vukovara

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Dani sv. Elizabete

************

Šibenik / Šubićevac

************

Šibenik / Šubićevac: Prikazivanje filma i humanitarna akcija

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas3169
Ovaj mjesecOvaj mjesec41313
UkupnoUkupno7252246

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 98