Kecharitômené (Lk 1,28)

Namjerno smo u našim biblijskim raz­matranjima o Mariji ovog puta stavili u naslov riječ na grčkom, tj. na izvornom jeziku na kojem su napisana evanđelja. Smatramo da bi tu riječ trebao naučiti svaki Marijin pobožnik. Što ona znači?

 

DIO ANĐELOVA POZDRAVA

Riječ kecharitômené  dio je pozdrava koji je anđeo Gabrijel uputio Mariji, a na hrvatski se prevodi izrazom milosti puna, koji je pod izravnim utjecajem latinskoga gratia plena. Te riječi mi izgovaramo svaki put kad molimo Zdravomariju, molitvu koja je gotovo sva satkana iz riječi Svetoga pisma. No, zašto bismo morali znati kako se to kaže i na grčkom? Zar već lijepi hrvats­ki izraz milosti puna, dovoljno ne gov­ori ono što se tom riječju želi reći? Kad se govori o Mariji, Bogorodici, zar se može reći išta više od toga da je milosti puna? Doista, reći za Mariju da je puna milosti upućuje na ono isto značenje kao i grčka riječ kecharitômené. Pa, ipak samo izvorna grčka riječ ima one izvorne gramatičke oznake koje su veoma bitne za bogoslovlje, a u ovom slučaju posebno za mariologiju.

U biblijskoj teologiji vlada, naime, načelo da se niti jedna riječ Svetoga pisma ne može dobro shvatiti teološki, ako se prije nije ispravno shvatila gra­matički. Tako je i s rječju kecharitômené. Stoga je kad govorimo o Mariji, vrlo važno poznavati njezino izvorno gramatičko značenje. Dakle, gledano čisto gramatički, riječ kecharitômené je particip perfekta pasi­va Čili glagolski pridjev trpni) ženskog roda nastao od glagola charitoe što znači privilegiran, dati povlasticu, biti nekomu naklon i si. Prema tome, kecharitomene u svom izvornom gra­matičkom obliku znači: privilegirina, povlaštena, ili ona kojoj je netko naklon. A taj netko, što doznajemo iz daljnjih anđelovih riječi, u ovom je slučaju Bog. Mariju anđeo Gabrijel poz­dravlja nazivajući je onom koja je povlaštena od Gospodina koji je s njom. Ona se tomu pozdravu čudi. Ta zašto bi ona, od svih ljudi na svijetu, bila povlaštena i u čemu se ta povlaštenost sastoji? Odgovor stiže brzo. Marijina je uloga u Božjem planu spasenja jedinca­ta. Izabrana je za Majku Sina Božjega kojega će začeti po Duhu Svetom i roditi u betlehemskoj štali. Tu ulogu nisu mogle izvršiti dvije žene, nego sa­mo jedna, blagoslovljena medu ženama.

 

OPET GRAMATIČKI

Marija je na taj Božji poziv odgovorila svojim poznatim 'neka mi bude po riječi tvojoj'. No, time nije iscrpljeno značenje riječi kecharitômené. Opet se vraćamo gramatici. Ta riječ stoji u perfektu, a po definiciji perfekt je vrijeme koje označuje određeni događaj koji se zbio u prošlosti, a posljedice su prisutne i u sadašnjosti. Prema tome, Marija nije postala povlaštena tek u trenutku anđelova pozdrava ili svoga pristanka na Božju riječ. Ona je to, premda i ne znajući, bila i prije. I to od samog začeća. Pismo, naime, ne spominje nijednog događaja iz Marijina života prije susreta s anđelom Gabrijelom s kojim bi se mogla povezati njezina jedinstvena povlaštenost od Boga. Zaključak je: bila je povlaštena od početka, tj. od začeća. A ta povlaštenost sastoji se od izuzetosti od ljage istočnoga grijeha. Tako je riječ kecharitômené, kao prva riječ kojom u evanđelju anđeo Gabrijel naziva Mariju (riječ 'zdravo' samo je pozdrav), postala temelj na kojem, katekizamski rečeno, počiva nauk i dogma o Marijinu bezgrešnom začeću koje Crkva slavi blagdanom 8. prosinca. No, ta posebna Božja milost nije s Marijom bila uzaludna (usp. 1 Kor 15,10). Kako još kaže Katekizam Katoličke Crkve: "Milošću Božjom, Marija je cijelog svog života ostala čista od svakog osobnog grijeha." Ona je cijeli svoj život živjela u skladu s darom i riječju koju je od Boga primila.

 

JOŠ SAMO JEDNOM

Zacijelo ne slučajno, osim u anđeoskom pozdravu u Lk 1, 28, riječ kecharitômenés (ovog puta u muškom rodu) upotrebljava se u Svetom pismu na grčkom jeziku još samo jednom, i to u Knjizi Sirahovoj 18,17, gdje piše: „I mislim, nije li riječ bolja od dara? A oboje se nalazi u čovjeka puna milosti!' Premda Sirah u toj izreci govori u muš­kom rodu, ništa ne priječi da u tom 'čo­vjeku' u kojem se nalazi i dar i riječ, prepoznamo i Mariju. Oboje, i dar i riječ, tako su ispunjali njezin život, da je za­uvijek ostala puna milosti, te u toj punini nije bilo mjesta za nikakvu ljagu grijeha. Ova možda naizgled komplicirana gra­matička igra i njezino teološko tumačenje, zapravo je vrlo jednostavno kad se izrazi u molitvi.  Molitva, naime, preuzima riječ ondje gdje bez riječi ostane razum, pa tako i ovo razmatranje o Mariji od Boga povlaštenoj pretačemo u molitvu sv. Franje Asiškoga:

  • Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice, Bogorodice Marijo,
  • ti si djevica koja si postala Crkvom,
  • i izabrana od presve­tog Oca na nebu
  • da te posveti s presve­tim Sinom svojim i Duhom Svetim Utješiteljem.
  • U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro.
  • Zdravo palačo njegova, zdravo njegovo 'svetohranište, zdravo kućo njegova.
  • Zdravo odjećo njegova, zdravo njegova službenice, zdravo majko njegova.
  • I sve vi, o svete kreposti,
  • koje se po milosti i rasvjetljenju Duha Svetoga ulijevate u srca vjernika
  • da Bogu od nevjernika napravite vjernika.

Domagoj RUNJE 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas711
Ovaj mjesecOvaj mjesec66637
UkupnoUkupno7533470

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 68