Prof. dr. Stipe Nimac

Adresa

Prof. dr. Stipe Nimac

Ivana pl. Zajca bb

HR - 21 000 Split

Tel. 021/541-713

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Životopis

Bibliografija

Kolegiji

Praktična teologija

.

Bibliografija

a) Knjige:

 1. Stipe Nimac, Pastoralni vodič svetišta i župe Majke Božje Lurdske - Zagreb, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1987., str. 20.
 2. Stipe Nimac, Pastoralni vodič svetišta i župe Majke Božje Lurdske - Zagreb, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1988., str. 32.
 3. Stipe Nimac, La popolazione e le perspetive dell' opera pastorale della provincia francescana del Santissimo Redentore – Spalato/Croazia, Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia, Pontificia Università Lateranense, Roma 1990., str. 174.
 4. Stipe Nimac, Stanovništvo i pastoralne perspektive Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Franjevački samostan MB Lurdske, Zagreb, 1990., str. 246.
 5. Stipe Nimac, Brist. Kulturno-povijesni vodič, Župni ured, Brist 1991., str. 24.
 6. Stipe Nimac, Gradac. Kulturno-povijesni vodič, Župni ured, Gradac 1991., str. 30.
 7. Stipe Nimac, Bogoslužni godišnjak Franjevačkog bratstva Presvetoga Otkupitelja, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1993. str., 200.
 8. Stipe Nimac, Spomendanik Franjevačkog bratstva Presvetoga Otkupitelja, Tajništvo za pastoral Franjevačke prov. Presvetoga Otkupitelja, Split 1993., str. 102.
 9. Stipe Nimac, Mjestopis Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1995., str. 96.
 10. Stipe Nimac, Mučenik fra Anselmo Kamber i stradalaštvo Crkve u Hrvata (1941.-1995.), Benkovac 1995. str. 108.
 11. Stipe Nimac-Vedrana Delonga, Lepuri. Stanovništvo i kulturno-povijesni spomenici, Lepuri 1997., str. 246.
 12. Stipe Nimac, Zahtjevi praktične teologije u hrvatskoj Crkvi, Lepuri 2001., str. 192.
 13. Stipe Nimac, Ravnokotarski fratar Mile Mamić hrvatski junak i kršćanski mučenik u Domovinskom ratu, Lepuri 2002., str. 128.
 14. Stipe Nimac, Pastoral grada, Lepuri 2008., str. 160.
 15. Stipe Nimac - Stephanie Klein, Metoda u praktičnoj teologiji, Ravnokotarski Cvit, Lepuri 2010. str. 222.
 16. Stipe Nimac - Brigite Perše, Župa u povijesnim mijenama, Ravnokotarski Cvit, Lepuri 2013. str. 128.

 

b) Uredio zbornike:

 1. Tijelo, sport i teologija, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1988., str. 107.
 2. Teologija grada, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1990., str. 110.
 3. Vjeronauk u duhovnoj obnovi Republike Hrvatske, Zbornik radova, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1992., str. 104.

.

c) Članci:

 1. Stipe Nimac, „Sport kao izazov, poziv i šansa za evangelizaciju“, u: Stipe Nimac (ur.), Tijelo, sport i teologija, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1988., str. 69-80.
 2. Stipe Nimac, Bibliografija: Tijelo, sport i teologija, u: Stipe Nimac (ur.), Tijelo, sport i teologija, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1988., str. 81-93.
 3. Stipe Nimac, „Odgoj župnih pastoralnih vijeća za dijakoniju“, Kateheza, 11 (1989), br. 1-2, str. 39-42.
 4. Stipe Nimac, „Grad kao stjecište migracijskih tokova i izazov za pastoralni rad u našoj Crkvi“, u: Stipe Nimac (ur.), Teologija grada, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1990., str. 63-78.
 5. Stipe Nimac, „Pedagoški pomaci i mjesto vjeronauka u Novom sustavu osnovnoga i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj“, u: Stipe Nimac (ur.), Vjeronauk u duhovnoj obnovi Republike Hrvatske, Zbornik radova, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1992., str. 21-43.
 6. Stipe Nimac, „Pastoralna djelatnost Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja“, u: Isti, Bogoslužni godišnjak Franjevačkog bratstva Presvetoga Otkupitelja, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1993., str. 7-18.
 7. Stipe Nimac, „Mjesto mladih u župskoj zajednici“, Kačić 25 (1993.), str. 279-292.
 8. Stipe Nimac, „Grad - izazov za pastoralni rad“, Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije, 125 (1997.), br. 9, str. 530-535.
 9. Stipe Nimac, „Studentska kateheza“, Kateheza, 20 (1998.), br. 3, str. 246-250.
 10. Stipe Nimac, „Kateheza odraslih - prioritetni zadatak hrvatske Crkve“, Kateheza 21 (1999.), br. 3, str. 215-229.
 11. Stipe Nimac, „Pastoralno djelovanje u neredovitim situacijama prema 'Familiaris consortio' (br. 79-84)“, Bogoslovska smotra 69 (1999.), br. 2-3, str. 407-424.
 12. Stipe Nimac, „Važnost tradicije u pastoralnom poslanju i aggiornamentu“, u: Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja fra Karla Balića, Služba Božja, Makarska 2003., str. 175-190.
 13. Stipe Nimac, „Neke zadaće praktične teologije u hrvatskoj Crkvi i hrvatskom društvu“, u: Petar Aračić (ur.), Novi izazovi pastoralnoj teologiji, Radovi Međunarodnog simpozija pastoralnih teologa, Đakovo, 7.-9. listopada 2004, Katolički bogoslovni fakultet-Đakovo, Đakovo, 2005., str. 31-41.
 14. Stipe Nimac, „Pastoral bolesnika u Hrvatskoj“, u: Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (prir.), Kršćanstvo i zdravlje, Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa, Crkva u svijetu, Split 2006., str. 191-209.
 15. Stipe Nimac, „Pastoral postmodernoga grada“, u: Nela Veronika Gašpar (ur.), Tkivo kulture, Zbornik Franje Emanuela Hoška u povodu 65. obljetnice života, Kršćanska sadašnjost/Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 2006., str. 455-470.
 16. Stipe Nimac, „Teološko-pastoralni tečajevi u organizaciji Franjevačke bogoslovije u Makarskoj u službi permanentnog obrazovanja“, u: Kačić, 36-38 (2006.), , str. 259-280 (Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. Radovi simpozija u prigodi 500. obljetnice prvoga pisanog spomena franjevaca u Makarskoj).
 17. Stipe Nimac, „Služba dijakonije u postmodernom društvu“, Bogoslovska smotra, 76 (2006.), br. 4. str. 1001-1012.
 18. Stipe Nimac, „Župa u Baćićevo vrijeme“, u: Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Petar Krstitelj Baćić“, Skradin - Visovac, 27. i 28. listopada 2006., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007., str. 289-295.
 19. Stipe Nimac, „Župni pastoral pred izazovima našega vremena“, Crkva u svijetu, 42 (2007.), br. 1. str. 65-80.
 20. Stipe Nimac, „Pastoral grada. Obilježja pastorala u gradskim uvjetima“, Crkva u svijetu, 42 (2007.), br. 4. str. 589-606.
 21. Stipe Nimac, „Župni pastoral u postmodernom gradu“, u: Franjo Emanuel Hoško (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića u prigodi 65. obljetnice života, Kršćanska sadašnjost - Zagreb/Teologija u Rijeci - Rijeka, 2008., str. 113-119.
 22. Stipe Nimac, „Pastoralna teologija u današnjem kriznom vremenu“, Bogoslovska smotra, 77 (2007.), br. 4. str. 839-855.
 23. Nimac, Stipe, „Intradisciplinarnost i interdisciplinarnost praktične teologije“, u: Iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Džinić, Ivo - Raguž, Ivica (ur.), Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo 2009. str. 33-38.

Biblioteka „Ravnokotarski Cvit

 

Biblioteka „Ravnokotarski Cvit“ svoje ime zahvaljuje naslovu slavnog djela hrvatskoga gramatičara i istaknutoga pastoralista i katehetičara, ravnokotarskoga fratra fra Tome Babića (Velim, oko 1680. – Šibenik, 1750.) „Cvit razlika mirisa duhovnoga“ (Mleci, 1726., 1. izd.), koji se u narodu nazivao također „Babuša“ ili „Babićev katekizam“. Babićev „Cvit“ obrađuje ne samo kršćanske teme nego i doprinosi općem kulturnom uzdizanju naroda, a pisan je u prozi i stihovima privlačnim i razumljivim stilom tako da je postao dio narodne baštine. Babić među prvima uvodi deseterac u umjetničku poeziju te time utire put Grabovcu i Kačiću. „Cvit“ je doživio sedam izdanja i bio svojevrsni „bestseller” kroz dva stoljeća. Na tom tragu želja osnivača i urednika biblioteke „Ravnokotarski Cvit“ je da i knjige koje se objavljuju u toj biblioteci, s jedne strane, promoviraju ljudske i kršćanske vrjednote te da, s druge strane, što više uđu u narod i tu zažive, da se čitaju i postanu dio opće kulturne baštine, pa makar i daleko manje od Babićevog „Cvita“.

 

U biblioteci su do sada objavljeni sljedeći naslovi:

 1. Stipe Nimac, Mučenik fra Anselmo Kamber i stradalaštvo Crkve u Hrvata (1941.-1995.), Benkovac 1995.
 2. Franjo Nimac, Čobanovanje. Život i tradicije pastira dalmatinske Zagore na bosanskim planinama, Benkovac 1996.
 3. Joja Ricov, Karine rano nam u zjeni, Benkovac 1996.
 4. Stipe Nimac - Vedrana Delonga, Lepuri. Stanovništvo i kulturno-povijesni spomenici, Lepuri 1997.
 5. Emin Armano, Don Petar Nakić (Pietro Nacchini) utemeljitelj mletačko-dalmatinske graditeljske škole orgulja, Bulić 1998.
 6. Adolf Polegubić, Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj od 1900. Njihova duhovnost, crkvena i društvena pozicija i njihove institucije na temelju prosudbe Drugog vatikanskog sabora, Lepuri 1999.
 7. Stipe Nimac, Zahtjevi praktične teologije u hrvatskoj Crkvi, Lepuri 2001.
 8. Stipe Nimac (ur.), Martinjski zazivi Lepura, Lepuri 2001.
 9. Anđelko Vrsaljko, Biti kamen taj, Lepuri 2001.
 10. Radoslav Katičić, Učitelji s Visovca. Ravni Kotari u povijesti hrvatskoga književnog jezika, Lepuri 2002.
 11. Adolf Polegubić, Tragovi, Lepuri 2002.
 12. Stipe Nimac, Ravnokotarski fratar Mile Mamić, hrvatski junak i kršćanski mučenik u Domovinskom ratu, Lepuri 2002.
 13. Josip Klarić, Hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj na pragu asimilacije, Lepuri 2002.
 14. Šime Nimac, Evangelizacija kulture, Lepuri 2003.
 15. Hrvojka Mihanović Salopek, Tihi pregaoci visovačko-skradinskog područja. Doprinos franjevaca hrvatskoj himnodiji i duhovnoj književnosti, Split 2004.
 16. Tomislav Brekalo, Župa Svih svetih Piramatovci. Povijesno-pastoralni vodič, Piramatovci 2004.
 17. Mile Mamić, Hrvatsko kršćansko nazivlje. Članci i rasprave, Lepuri - Split 2004.
 18. Petar Klarić, Caritas župe sv. Ante u Kninu, Knin - Split 2005.
 19. Ante Periša, Putokaz kroz hrvatske svjetove, Lepuri - Split 2007.
 20. Stipe Nimac, Pastoral grada, Lepuri 2008.
 21. Jelena Brezić, Ljubav i vjerovanje, Lepuri 2010.
 22. Ante Nimac, Glêd, Lepuri 2010.
 23. Stipe Nimac - Stephanie Klein, Metoda u praktičnoj teologiji, Lepuri 2010.
 24. Stipe Nimac - Brigite Perše, Župa u povijesnim mijenama, Lepuri 2013.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

München: Hrvatski ansambl „Lado“ u HKŽ München

************

München: Stepinčevo 2020.

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas742
Ovaj mjesecOvaj mjesec62916
UkupnoUkupno7446616

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 77