Pismo Generalnog ministra za Božić 2009.

Iz Generalne kurije

RIJEČ BOŽJA TIJELOM POSTADE (Iv 1,14),

EVANĐELJE OČEVO POZVANO DA BUDE UZVRAĆENO

Pismo Generalnog ministra za Božić 2009.

Draga braćo,

Gospodin vam dao mir!

800. obljetnica utemeljenja Reda

Bliži se kraju jubilejska godina kojom smo se spominjali 800. obljetnice utemeljenja našega Reda, kad je Gospodin papa potvrdio evanđeoski oblik života formam vitae što ga je Svevišnji objavio Franji i što je Siromašak dao napisati u malo jednostavnih riječi (usp. OR 14,15). Završavajući slavlje želimo još jednom hvaliti i blagoslivljati Svevišnjega, Svemoćnoga i dobrog Gospodina za dar Franje Crkvi i svijetu i za dar tolike braće i sestara koji su kroz to vrijeme, slijedeći nadahnuće Gospodinovo (usp. NPr, 2,1), živjeli u kreativnoj i radosnoj vjernosti oblik života što nam ga je Franjo predao. Među svima njima ističe se Klara, Franjina Biljčica.

Slavlja 800. obljetnice utemeljenja Reda manje braće započela su neodgodivim pozivom na preutemeljidbu, tj. pozivom da se vratimo temeljima naše karizme; da se vratimo korijenima naše duhovnosti i, istodobno da u svjetlu Evanđelja prepoznajemo, čitamo i tumačimo znakove vremena: «bljeskove svjetla prisutne u tamnoj noći naroda, svjetionike proizvođače nade» (Gospodin ti dao mir = Sdp 6), «pozive koje Duh upućuje i koji očekuju odgovor» (Nositelji dara Evanđelja  = PdV 14).

Tada je u našim srcima snažno odjeknuo poziv da «se rodimo nanovo odozgor (Iv 3,3), da proročke riječi Evanđelja ne ublažujemo kako bismo ih prilagodili nekom ugodnom stilu života (usp. Sdp 2), jer ćemo samo tako, osloboditeljskom snagom Evanđelja, moći iznutra hraniti naš razlomljen, nejednak i smisla gladan svijet, onako kako su to u svome vremenu učinili Franjo i Klara iz (usp. Sdp 2), postajući tako sami «čitljivim znakovima života za svijet žedan novih nebesa i nove zemlje» (Sdp 7). Taj isti poziv na obraćenje danas nastavlja nas pratiti na našemu putu kao zahtjev da rodimo novo razdoblje i da probudimo novu viziju života, učvršćenu na pravednosti, ljubavi i miru (usp. Sdp 2).

I vraćajući se na bitno, na naše korijene i temelje, susreli smo se s Evanđeljem. Nije ni moglo biti drugačije jer je naše bratstvo ukorijenjeno, ima svoj početak u slušanju Evanđelja i, prema tome, u Kristu koji nam po njemu govori (usp. PdV 6). Sjećajući se zahvalno i radosno naše prošlosti postali smo svjesniji činjenice da je, kako bismo kušali milost početaka, živeći sadašnjost sa strastvenošću i prigrljujući budućnost s nadom  (usp. Novo millennio ineunte, 1), a to su konačni ciljevi jubilejskih slavlja, bilo nužno vratiti se Evanđelju, staviti Krista u središte naših života, jer će samo tako naš život moći povratiti ljepotu, poeziju i zanos početaka.

Naslutili smo također i put koji, osim što će nas dovesti do bitnoga u iskustvu naše vjere i naše duhovnosti, također želi dovesti do toga da odgovorimo na najdublje zahtjeve našeg društva. Taj smo put označili s tri riječi:  usredištiti se, usredotočiti se i odsredištiti se (centrarsi, concentrarsi, e de-centrarsi). Usredištiti se u onoga koji za nas treba biti: dobro, sve dobro, najviše dobro, kao što je bio za Franju (usp. PoBLe 4). Imati srce stalno okrenuto Gospodinu (usp. NPr 22,19) predstavljalo nam se i nastavlja se predstavljati kao prioritet prioriteta; napustiti svaku zapreku i ostaviti po strani svaku zabrinutost, da bismo mogli služiti, ljubiti i častiti Gospodina Boga s čistim srcem (usp. NPr 22,26), učinilo nam se i čini kao veliki izazov u ovom trenutku u kojemu se aktivizam, čak i onaj apostolski, predstavlja kao bijeg naprijed koji uzalud nastoji ispuniti prazninu Boga u našoj vlastitoj egzistenciji. Usredotočiti se na bitne elemente naše karizme s nakanom da izbjegnemo razlomljenost i raspršenost koje nas stalno pogađaju. I te temeljne elemente smo raspoznali u Prioritetima koji nas prate od Kapitula 1997. godine kao «ključevi čitanja da bismo živjeli svoj identitet i da bismo razumjeli očekivanja svijeta» (Sdp 4), i koji će, odlukom Duhovskog kapitula 2009. godine nastaviti pratiti nas u ovom šestogodištu (usp. Nalozi 1). Ti Prioriteti - duh molitve i pobožnosti, bratski život u zajedništvu, malenost, siromaštvo i solidarnost, evangelizacija i formacija - nisu opcionalne vrijednosti, nego vrijednosti koje nas identificiraju kao Manju braću, stupovi naše vjernosti Evanđelju, posljedica radikalnoga evanđeoskog života, onako kako ga je Franjo živio i nama predložio u propositum vitae. Odsredištiti se da se krene u svijet, naš samostan, i ondje, inter gentes, naviješta da je samo On Svemogući (usp. PBr 9). Danas smo, više nego ikada, svjesni da nismo bili pozvani radi nas samih, nego za druge, i da naša bratstva nisu radi samih sebe, nego da učine da se upozna Božje kraljevstvo. Mi smo i želimo i dalje biti fratri puka i zbog toga trebamo izići na putove svijeta kao nositelji dara Evanđelja.

 

Pred budućnošću

Prihvativši našu potpunu pripadnost Gospodinu - usredištiti se - i naš identitet Manje braće - usredotočiti se - sada je trenutak da pođemo po svem svijetu - odsredištiti se - uvijek inter gentes, ipak i ad gentes, da, svojim životom i svojom riječju nosimo Radosnu vijest svim muškarcima i ženama dobre volje.

Generalni kapitul 2009. godine u završnom dokumentu Nositelji dara Evanđelja nas ovako zamišlja i definira: «koračajući putovima svijeta kao manja braća evangelizatori srcem okrenutim Gospodinu» (PdV 10). Evo našega programa za sadašnjost punu strastvenosti za Kraljevstvo i za budućnost u nadi: oživjeti karizmu dinamizirajući poslanje. Evo našeg zalaganja u sljedećim godinama: oživjeti u nama misijski i evangelizatorski žar, da uzvratimo dar Evanđelja, unutar zemljopisnih granica naših naroda, ali, ako se to sviđa Gospodinu, sve do krajeva zemlje.

Da, svjesni da je «Evanđelje dar određen da bude uzajaman», pozvani smo ići putovima svijeta,  prelazeći granice, zemljopisne i kulturalne, «da učinimo ponudu vjere po uzajamno podijeljenom svjedočenju» (PdV 11) sa svim drugim djelatnicima evangelizacije: svećenicima, redovnicima i redovnicama, s laicima; i polazeći uvijek od «središnjosti koju dugujemo trojstvenom Bogu kao integracijskom načelu našega života, naših bratstava i naše braće» (PdV 12), jer samo polazeći od te pretpostavke vjere moći ćemo shvatiti da je evangelizatorsko poslanje bitno uključeno u naš franjevački poziv (usp. PdV 12). Nijedna zapreka ne može zadržati nekoga tko je dotaknut dinamizmom Evanđelja.

Taj trajni napor da se prijeđu granice omogućit će nam da se nastanimo u pukotinama razlomljenoga svijeta, često označenoga  «diskriminacijama, isključivostima i, u graničnim slučajevima, fizičkim, psihičkim i ideološkim nasiljem» (PdV 22). Naša povijest je povijest inkulturacije i utjelovljenja, osobito među manje sretnim narodima. Iz svoga franjevačkog identiteta prepoznajmo hitnost da «se damo zavesti od zaboravljenih i neljudskih samostana  gdje su ljepota i dostojanstvo osobe stalno zatamnjene» (Sdp 37), potrebu da s većom odlučnošću otkrijemo «granična i rubna mjesta» (Gospodin nam govori na putu = Ggp 33), i da u njima, polazeći od logike dara i od  besplatnog služenja, s kreativnošću i maštom, uzvratimo dar siromasima, našim učiteljima  (usp. Ivan Pavao II., Poruka  8. 2. 2004.). Upravo polazeći od tih načela, i imajući naumu izazove koji su pred nama, pozvani smo učiniti ozbiljnu reviziju našega evangelizatorskog poslanja i, s jasnoćom i odvažnošću, započeti neistražene putove prisutnosti i svjedočenja  (usp. Ggp 33.35).

Moram priznati da se misijski žar među nama smanjio u ovim posljednjim godinama. Jednako tako vidljiva je činjenica da u nekoj braći i jedinicama nepokretnost prijeti da paralizira evangelizatorski dinamizam. U svemu tome nije drugotna težina određenih struktura koje nas priječe da se osjećamo slobodnima u trenutku kad se polazi u druge zemlje ili u trenutku započinjanja novih evangelizatorskih prisutnosti koje su više u skladu s današnjim zahtjevima. Kapitul 2009. godine s pravom nas je pozvao da se odsredištimo od nas samih, po primjeru Isusa Krista (usp. Fil 2,6-7), da budemo manje upućeni na sebe, da se manje brinemo za vlastito preživljavanje, da nadvladavamo provincijski mentalitet i da rastemo u smislu pripadnosti Redu (usp. PdV 14.31). Sve sam više uvjeren u potrebu preustroja naših prisutnosti ako hoćemo da naša bratstva uistinu budu bratstva-znak, proročka bratstva, i ako hoćemo odgovoriti na naš misijski poziv ad gentes, jednako tako sam uvjeren i u potrebu prikladne formacije, početne i trajne, u ključu evangelizatorskog poslanja. Postaje, stoga, sve nužnija potreba poučljivost Duhu, koji puše gdje hoće i kad hoće, i nagoni nas u poslanje, da iziđemo ususret drugome da mu priopćimo Radosnu vijest; postaje hitnije pažljivo čitanje znakova vremena i mjesta da se dopustimo da nas izazovu da se stvarno i učinkovito utjelovimo u društveno-kulturalnu stvarnost naših naroda i našega društva. No, osobito nužnim postaje njegovanje trinitarne vjere i duhovnosti.

U tom kontekstu trebamo biti samokritični i pitati se, kako to od nas traži Kapitul 2009. godine,  «ne označuju li nepokretnost i ustajalost, koje prijete da paraliziraju svaki evangelizatorski dinamizam, krizu vjere koja dotiče neke od nas» (PdV 12). Samo trojedini Bog nas izvodi iz nas samih prema susretu s drugim, s različitim od nas (usp. Spc 22). Da nam, slučajno, ne nedostaje autentično iskustvo Boga? Samo «autentično iskustvo Boga, naime, pokreće nas jer nije moguće osjetiti beskrajni zagrljaj Boga koji je ludo zaljubljen jer je ljubav i samo ljubav, a da se ne osjeti neodgodiva potreba  da se to isto iskustvo uzajamno podijeli» (PdV 11). Neće li biti da smo previše usredišteni na sebe same i ne damo se propitkivati od fenomena kao što su interkulturalnost, zahtijevanja i obrane ljudskih prava, ekonomske krize, razaranja okoliša, duhovnog i materijalnog siromaštva koji nas okružuju? (usp. PdV 14). Neće li biti da okrećemo leđa nastajanju svijeta, a naše je poslanje upravo to da pratimo naš svijet, ne kao onaj tko ima odgovore na sve, nego jer smo kao i naši suvremenici prosjaci smisla? (usp. PdV 29, Ggp 6).

Božić je

Draga braćo, Božić je. Blagoslovljeni smo darom, najizvrsnijim darom koji čovječanstvu izvire iz Očeva srca: «Njegov blagoslovljeni i slavni Sin koji nam je darovan i koji je za nas bio rođen» (2P 11). To je Radosna vijest koju smo primili kao dar i koje nismo gospodari i, prema tome, trebamo uzvratiti: «Evanđelje Isusa Krista, Sina Božjega» (2 Čel 15). Otac i brat Franjo živio je Božić kao dar koji treba uzvratiti.

 

Ustanite, krenite!

Osjećam, draga braćo, da nam Gospodin govori, štoviše, dovikuje nam: Ustanite, krenite! Liječite rane vašeg svijeta, prateći u mjestima prijeloma vašu braću i sestre u zajedničkom projektu mira i pravednosti, ukorijenjenom u Evanđelju. Po primjeru Sina Božjeg oplijenite se,  prihvatite stanje muškaraca i žena vašeg vremena (usp. Fil 2,6-7), i kao apostol Pavao, učinite sve svima, sve činite za Evanđelje (usp. 1 Kor 9,22-23).

Ustanite, krenite! Brinite se za evanđeosku kvalitetu vašega bratskog života čineći da molitveni život živite kao očiti prioritet, tako da vaša bratstva budu istinske “škole molitve”; da u njima komunikacija bude tako gusta da postane moguće izražavati i slaviti radost vašeg poziva i vašeg iskustva vjere; da u njima bude “majčinska” pratnja jednih drugima i da braća u njima ostanu u trajnom stavu razlučivanja.

Ustanite, krenite! Prihvatite Evanđelje u svoj život, pustite da se ono u vama nastani. Samo će Evanđelje promijeniti vaše živote kako je promijenilo Franjin život i učinit će ga življenim Evanđeljem (usp. PdV 5). Danomice se hranite Evanđeljem da se utažena žeđ pretvori u poruku, kao u slučaju Samarijanke (usp. Ggp 17). Pođite u svijet u bratstvu i polazeći od bratstva i uvijek u zajedništvu s Crkvom naviještajte svima da je Isus, Očevo Evanđelje čovječanstvu, očitovanje Boga ljubavi, naš brat, Spasitelj čovječanstva.

Ustanite, krenite!

SRETAN BOŽIĆ SVIMA!

  • Rim, 8. prosinca 2009. g.
  • Svetkovina Bezgrješnog Začeća
  • Kraljice i Majke Reda manje braće
  • Fra José Rodríguez Carballo, OFM
  • generalni ministar
  • Prot. 100409

 

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1256
Ovaj mjesecOvaj mjesec46071
UkupnoUkupno7512904

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 131