SVETI KAMENČIĆI

Kako je najavio župnik fra Josip Gotovac, u nedjelju, 15. studenoga 2009., nakon župne mise u 11 sati, provincijal Frajevačke provincije Presvetoga Otkupitelja fra Željko Tolić obavio je blagoslov oltarne slike u samostanskoj i župnoj crkvi Sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu koju je u tehnici mozaika izradio akademski slikar Josip Botteri Dini iz Splita.

Ovo je bila prigoda da se prisjetimo tijeka događaja koji su prethodili blagoslovu oltarne slike, od postavljanja temeljnoga kamena do završetka radova i posvete crkve.

Tako se prisjetimo da je Uprava Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, nakon što su sve predradnje uspješno provedene, 12. travnja 1999. donijela odluku da se izgradi nova redovnička kuća i župna crkva Sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu.  Već u kolovozu iste godine, ocjenjivački sud je predložio da idejni prijedlog dipl. ing. arh. Nikole Bašića zadovoljava kriterije natječaja. Tako je u nedjelju 4. prosinca 2002. blagoslov temeljnog kamena obavio šibenski biskup msgr. Ante Ivas. Od blagoslova «temeljnoga kamena» do blagoslova «zaglavnoga kamena», od 4. studenoga 2002. do 15. studenoga 2007., prošlo je pet ljeta građevinskih «porođajnih boli».

U četvrtak 15. studenoga 2007. u 17 sati, za vrijeme misnog slavlja, šibenski biskup msgr. Ante Ivas obavio je obred posvete župne crkve. A nakon mise provincijal Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja fra Željko Tolić blagoslovio je novu redovničku kuću.

Nakon posvete nove crkve Sv. Ante Padovanskoga i blagoslova nove redovničke kuće na Šubićevcu, ovo sveto zdanje već u veljači 2008. osim pastoralne djelatnosti i mjesta boravka mjesnog i okolnih župnika, postaje središte duhovnog i kulturnog života u Šibeniku.

Stoga smatramo da je oslikavanje oltarne pozadine i blagoslov svete slike na drugu obljetnicu posvete crkve uistinu vjerski i kulturni događaj koji moramo zabilježiti.

Predvođeni provincijalom fra Željkom, župnik fra Josip, fra Marko Mrše i fra Ante Branko Periša, u povorci za poslužiteljima oltara, praćeni ulaznom pjesmom, došli su pred svetu sliku, u nedjelju, 15. studenoga 2009., točno u 11 sati. Crkveni mješoviti zbor, uz redovite liturgijske pjesme, pjevao je misu na latinskom jeziku. Provincijal fra Željko u prigodnoj homiliji je istaknuo ulogu Kristove otkupiteljske žrtve na križu, koja je prikazana i na oltarnoj slici i pozvao vjernike da sudjeluju u plodovima uskrsnuća preko kršćanskih, narodnih i obiteljskih vrijednosti.

Na kraju misnog slavlja župnik fra Josip je obavijestio vjernike kako će se odvijati obred blagoslova oltarne slike. Najprije će fra Ante Branko Periša protumačiti novu umjetnički dojam, a zatim će slikar Josip Botteri Dini opisati tijek radova u dovršenju oltarne slike. Nakon toga će provincijal fra Željko obaviti obred blagoslva.

U svom opisu fra Branko je najprije naglasio kako je moguće, zahvaljujući umjetničkom izražaju, uspostaviti vidnu povezanost između ljudske naravi i božanske nadnaravi, jer kada se ispunilo vrijeme, Isus se pojavio u ljudskom liku i tada je Bog postao slika čovjekova. Od toga vremena, kada se Isus utjelovio i Bog postao slika čovjekova, čovjek je preko naravnoga svijeta mogao upoznati božanski nadnaravni život.

Stoga, da bismo objasnili svetu sliku, opisat ćemo što u svetom prostoru Božjega hrama, u crkvi Kristovoj kao građevini, župljani mogu vidjeti u čudesnoj igri svetih kamenčića preko boja likovne umjetnosti, koja ih uvodi u nadnaravni svijet, jer mogu biti ponosni da je dobri Otac, preko svoga Sina, njima kao djeci svojoj, dozvolio da ga, kao Nadnaravnog, umjetnik uprizori u ljudskoj naravi.

Ova sveta slika, koju će častiti u samostanskoj i župnoj crkvi Sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu, za kršćane je sveta tvar, vidljiva nadnaravna tajna, preko koje kao ljudi i kao vjernici mogu uspostaviti vidni susret s Tvorcem svijeta. Preko ove slike, od danas, događat će se tajanstvena razmjena zemaljske i nebeske ljepote. Stvoreni kao slika Božja, u čudesnom susretu naravnog i nadnaravnog, preko naravnih tvari likovne umjetnosti, promatrat će nadnaravni svijet na sliku svoju. Zato je ova tvar od danas, kada joj vjernici počinju pridavati štovalačke časti, za njih sveta slika, jer njima naravna tvar u raznobojno poslaganim kamenčićima otkriva nadnaravni božanski svijet.

Kao štovatelje lijepih umjetnosti, fra Branko je zatim vjernike upoznao sa slikarskom tehnikom ili način umjetničkoga rada. Ova oltarna slika, prikazana na 40 četvornih metara, koju je naslikao umjetnik i vjernik Josip Botteri Dini, izrađena je od raznobojnih kamenčića u zidnoj slikarskoj tehnici mozaika. Ljudsko i vjerničko oko sposobno je ove svijetleće kamene točkice, cjelokupni kolorizam oslikane površine, pretvoriti u jedinstvenu umjetničku sliku. Jer, već na prvi mah može se zapaziti da je umjetnik ovladao tehnikom slaganja raznobojnih kamenčića, kada je slikarsku tvar ovako skladno posložio u kompoziciju likovnog izražaja suvremene umjetničke prakse.

Nakon upoznavanja slikarske tehnike, fra Branko je opisao i likovni motiv. Uime vjerske zajednice, koja će ovoj slici iskazivati štovalačke časti, naručitelj je zaželio da sadržaj slike prikazuje uskrslog Krista. Tako ovu figurativnu sliku umjetničkim rječnikom možemo imenovati i nazvati: Uskrsnuće Gospodinovo. I vidimo, prema zamisli tvorca slike, kojemu je ostavljena umjetnička sloboda izražaja, da je tema sakralnog sadržaja prikazana u tri osobe: u sredini je prikazan uskrsli Krist, a lijevo i desno, u pobožnom stavu, prikazani su likovi Bogorodice i sv. Ante Padovanskoga. Lik Kristov izdiže se iz raspukle stijene, odnosno groba, u želji da zagrli svoje vjernike. Lik Blažene Djevice Marije prikazan je u tradicionalnoj mandorli duginih boja, kao lik Suotkupiteljice koja prenosi vjerničke molitve svome Sinu. Lik sv. Ante Padovanskoga, kao zaštitnika franjevačkog samostana i kršćanske župne zajednice na Šubićevcu, prikazan je u romaničko-gotičkom okviru, kao Zagovornik svojih štovatelja. Svi likovi su, prema slikarskom zadatku, prikazani frontalno, an face, licem u lice prema vjernicima. Tako da ulazeći u crkvu vjernici mogu osjetiti kao da ih sveti likovi očekuju i privlače do oltara.

Likovni motiv, odnosno tri sveta lika, što je Botterijeva umjetnička posebnost, obogaćeni su nacionalnom i vjerskom simbolikom, u ovom slučaju prema franjevačkim prizorima poznate Pjesme stvorova.

Za ovu sliku, već i prema likovnom motivu, naglasio je fra Branko, moguće je reći da pripada religioznoj umjetnosti jer, prema likovnoj ikonografiji, prikazuje i tumači kršćansku nauku. Međutim, nakon što ovoj religioznoj slici pridamo štovalačke časti, odnosno nakon što je provincijal fra Željko blagoslovi svetom vodom i pokadi je svetim kadom, ova slika, prema kršćanskoj teologiji, ulazi u svijet sakralne umjetnosti kao sveta slika.

Iako se svakom umjetniku jednostavnije likovno izraziti u omeđenom kadru, površina za oltarnu sliku u ovoj crkvi, prema zamisli graditelja Nikole Bašića, nema slikarski okvir, jer je s donje strane arhitektonski pričvršćena za podnicu, a s tri strane lebdi u zraku. I ovo je tvorcu Botteriju bio dodatni likovni izazov i tehnički napor da, prema kršćanskoj ikonografiji, ne objesi uokvirenu sliku na zid, nego da je postavi tako da izgleda kao da se slika nevidljivom snagom prema štovateljima zapravo spušta s neba i da se, prolazeći kroz krov i svod, zaustavlja iznad oltara.

U oslikavanju sakralnog sadržaja, razgrađujući zidnu površinu obojanim kamenčićima, Botteri je, što je i razumljivo, na ovoj slici poštivao osobno jedinstvo svoga umjetničkog stila. Jer je preko slaganja mozaika u jedinstvenu cjelinu i poštujući svetost prikazanih likova izradio slikarsko djelo prema suvremenome umjetničkom rješenju. Spajajući figurativnu sakralnu umjetnost svetih likova u zajedništvo s apstraktnom kršćanskom simbolikom preko osobnoga umjetničkog stila, posvjedočio je svoju kršćansku vjeru i svoj ekspresionistički i umjetnički izražaj.

Presijecanjem slike na dva dijela, koju razdvaja lik uskrsloga Krista, posebno izraženo preko raspuknutih stijena, zakonitostima simetrije, uspostavio je smirenu ravnotežu između lijeve i desne strane, odnosno lika Bogorodice i lika sv. Ante Padovanskoga, tako da, vjernici i gledatelji, mogu osjetiti, iako omeđeni u svom prostoru, kako između sva tri lika postoji izravna komunikacija i štovalački odnos.

Rastavljajući veliku zidnu površinu na manje dijelove analitičkim posebnostima, osobito preko simboličkih scena franjevačke Pjesme stvorova, likovni motiv, iako nema okvira, nije se raspršio unedogled, nego je kao pomoću povratne obavijesti, uz dodatni sintetički prihvat, opet povezao pojedine dijelove u skladnu likovnu cjelinu.

U ekspresivnosti jedinstva svoga umjetničkog stila, već prepoznatljivog u suvremenoj hrvatskoj kršćanskoj sakralnoj umjetnosti, Botteri je, ritmički slažući raznobojne kamenčiće, i na ovoj slici izrazio osobni kolorizam kao glavno sredstvo svoga likovnog izražaja.

Postavljajući plošno prikazane likove, oponašajući slikarsku perspektivu jače izraženim crtežnim linijama, u ovom slučaju u frontalnom stavu, izgleda da je namjerno prepustio vjernicima kao njegovim gledateljima da u svojim zjenicama dovršavaju njegove točkaste boje u kockicama slikarske tehnike mozaika. Iako nisu likovni stvaratelji lijepe umjetnosti, ovako i oni, osobno i zajednički, sudjeluju u dovršenju ove svete slike. Razumljivo, jer ovo je od dana blagoslova njihova zajednička sveta slika, likovno djelo koje je započeo slikati umjetnik Botteri i slika koju dovršavaju oni kao vjernici.

Uime svete slike, koju je predstavio, fra Branko je najprije izrazio svoju umjetničku zahvalnicu slikaru Josipu Botteriju Diniju, koji je prema zakonitostima suvremene likovne umjetnosti na ovoj slici izrazio sebe i kao vjernika i kao umjetnika. Potom je, uime svete slike, kojoj od danas vjernici pridaju štovalačke časti, zahvalio svima koji su doprinijeli da se rodi sveta slika u ovoj crkvi: ponajprije naručitelju svete slike - Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja, u osobi provincijala fra Željka Tolića, zatim voditelju kršćanske zajednice na Šubićevcu, u osobi župnika fra Josipa Gotovca, dobročinitelju svete slike - u osobi darovatelja fra Ivana Vidovića, kao i svim vjernicima koji će kršćanske štovalačke časti iskazivati ovoj svetoj slici.

Upravo zato, jer je ovako složena u sakralnom mozaiku, oltarna slika u samostanskoj i župnoj crkvi Sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu danas od svojih vjernika neka primi i štovalačke časti. Jer štovat će je kao svetu priliku koja im, preko naravne tvari, prikazuje nadnaravnu božansku stvarnost, koju će, vjerujemo, jednoga dana gledati licem u lice, kao što je sada gledaju u ovoj svetoj slici.

Nakon umjetničkog dojma kojega je opisao fra Branko, slikar Josip Botteri Dini protumačio je tijek radova na zidnoj površini od prvih idejnih skica do slaganja i lijepljenja raznobojnih kamenčića. Zahvalio je naručitelju, dobročinitelju i župniku koji su mu iskazali povjerenje, kao i svim svojim pomagačima oko dovršenja.

Poslije umjetnikove zahvalnice, provincijal fra Željko je, uz čitanje prigodnih svetopisamskih tekstova i pjevanje mješovitog crkvenoga zbora, obavio blagoslovne molitve, poškropio svetom vodom oltarnu sliku i predao je župnoj zajednici na štovanje.

Poslije misnog slavlja i obreda blagoslova slike, župnk fra Josip pozvao je svoje goste u samostansku blagovaonicu, a vjernicima pročitao župne obavijesti.

Tako, možemo zaključiti, nakon blagoslova oltarne slike 15. studenoga 2009. u samostanskoj i župnoj crkvi Sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu, da je sveta slika suvremeni doprinos hrvatskoj kršćanskoj sakralnoj umjetnosti.

Fra Ante Branko Periša

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1256
Ovaj mjesecOvaj mjesec46071
UkupnoUkupno7512904

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 137