Ponovno krenuti od Evanđelja

Godine

2012. – 2013.

UZVRATIMO DAR EVANĐELJA

«Pođite po sve svijetu, propovijedajte

Evanđelje svemu stvorenju» (Mk 16,15).

«Što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama

da i vi imate zajedništvo s nama» (1 Iv 1,3).

Ići po svijetu

(inter gentes i ad gentes),

u bratstvu i malenosti,

da živimo svoje evangelizatorsko poslanje

NADAHNUĆE

Franjo nas poučava (usp. NPr 17,17; 23,8) da «nam ništa ne pripada, sve je primljeni dar koji treba dijeliti i uzvratiti» (GGp 19). Prvi veliki dar je Evanđelje, koje smo pozvani uzvraćati životom (cf. PdV 10; 11). Mi Manja braća se osjećamo pozvanima živjeti u logici dara koja svoj izvor ima u Euharistiji (usp. OP 1; PBr 28-29; Ggp 22), i smatrati svoje evangelizatorsko poslanje kao uzvraćanje drugima primljenoga dara Evanđelja.

Priznajemo li da je naš prvi zadatak naučiti slušati Isusovu riječ i uzvratiti je današnjim muškarcima i ženama (usp. PdV 10)?

Prvi oblik evangelizacije je zajedništvo života u bratstvu (usp. GGKK 87,2).«Uvijek je bratstvo koje evangelizira» (PdV 27). Premda neku djelatnost vrši jedan brat, taj djeluje u ime i po nalogu bratstva.

Da se to mogne ostvariti u konkretnoj i svakidašnjoj stvarnosti nužno je izraditi projekt bratskog života i poslanja na način da «integriramo evangelizatorsko poslanje u kontekst našega života i ondje utvrdimo prioritete koji će voditi naše odluke» (PdV 28).

Mi idemo po svijetu kao braća i kao manji, «kao sluge i podložni svima, miroljubivi i ponizni srcem» (GGKK 64).

Kvalificiraju li se naši bratski odnosi po jednostavnosti, po tom da se učinimo “manjima” od bilo koje osobe koju bismo mogli susresti (usp. GGKK 67)?

Promiče li naš odnos kao manjih epifaniju drugoga i dostojanstvo svake ljudske osobe (usp. GGKK 68,1)? 

Dovodi li nas naša življena malenost da činimo odvažne izbore i dovodi li nas onamo gdje žive toliki selioci (usp. PdV 23)?

Evanđeosko bratstvo koje hoće drugima donijeti primljeni dar Evanđelja treba znati čitati znakove vremena da shvati aktualnost i hitnost, i da uzajamno u dubini dijeli život naroda, sa svom njegovom složenošću (usp. PdV 14).

Znamo li još «nastavati zemljopisne i antropološke granice» našega vremena (usp. PdV 22)? Živeći u zajedničkim prostorima gdje zajedno prebivaju različite kulture i religije, umijemo li se formirati za dijalog i uzvraćati Evanđelje u tim istim prostorima (usp. PdV 24)?

Sveti Franjo nam je pokazao dva načina evangeliziranja: šutljivo svjedočenje (usp. NPr 16,6; GGKK 90-99) i izričiti navještaj (usp. NPr 16,7; GGKK 100-110). U ta dva oblika se isprepliću «označnice misije inter gentes s onima misije ad gentes, u sintezi koju je omogućila poučljivost Duhu Gospodnjem» (PdV 20).

Prije svega braća žive među ljudima [inter gentes] i postaju podložni svima priznavajući da su kršćani, prihvaćajući «život i društveni položaj malenih, živeći uvijek među [inter] njima kao manji» (GGKK 66,1).

Misija inter gentes je put uzvraćanja dara Evanđelja: svoju paradigmu ima u utjelovljenoj Riječi, uključuje utjelovljenje nas samih u naše vrijeme i pokazuje «način uprisutnjenja ondje kamo nas Gospodin šalje» (PdV 13).

Da bismo živjeli i izvršili svoje poslanje među ljudima, znamo li se od-središtiti se od sebe samih (usp. PdV 14)? Znamo li prakticirati dijalog na različitim razinama (usp. PdV 15)? Umijemo li se stalno inkulturirati učeći «jezik svijeta i njegove kodove komunikacije kako bismo poruku učinili razumljivim» (PdV 16)?

«Misija inter gentes nalazi svoj puni izraz i, na određeni način, svoje ispunjenje u misiji ad gentes» (PdV 18; 19) koja uključuje prvi navještaj (kerigma), pozivati na obraćenje, učiniti da se rađa Crkva ili podržavati i razvijati još krhke i nepotpune crkve (usp. GGKK 117,2), predlagati i usađivati franjevačku karizmu.

Misija ad gentes ne rađa se iz neke ljudske inicijative, nego iz božanskoga nadahnuća (usp. PPr 12,1), potiče braću da prelaze kako zemljopisne tako i antropološke granice, da «borave na granicama», da vrše našu itineranciju (usp. PdV 22), da budu solidarni s patnicima i rubnima (usp. PdV 23), da «dijele zajednički prostor» koji je postao pluralan (usp. PdV 24), da «dijele našu misiju s laicima kao čin autentičnog uzvraćanja Evanđelja, dara Božjega cijeloj njegovoj Crkvi» (PdV 25).

Hoćemo li znati ponovno pronaći «snagu i misijski žar koji se ponekad čini da oslabljuje» (PdV 20), obnavljajući poučljivost Duhu i prihvaćanje nadahnuća Gospodinova?

 

POSREDOVANJA

* Predah za razlučivanje:

Moratorium, br. 3

(djelovati – kamo želimo ići? Opredjeljenja koja treba uzeti za skoru budućnost - Godina 2012.).

 • * Podržati i poticati službu za ekumenski, međureligijski i međukulturalni dijalog (Nalozi 28).
 • * Učiniti da provincija uniđe u «u kulturu projekta života i poslanja » (PdV 28) prateći «svako mjesno bratstvo u izradi projekta bratskoga života u svjetlu smjernica koje je dao ovaj Kapitul» (Nalozi 7).
 • * Animiranje i inicijative generalnih tajništava za formaciju i studije, za misije i evangelizaciju i Ureda za JPIC.
 • * Plenarno vijeće Reda (Nalozi 46).

 

KONKRETNI PRIJEDLOZI

 • * Promicati formaciju za evangelizatorsko poslanje, na teorijskoj i na iskustvenoj razini (Nalozi 17), s «formativnim misionarskim iskustvima» (Nalozi 18), njegujući društvenu senzibilnost i pažljivo čitanje znakova vremena i mjesta (usp. PdV 29).
 • * Provjeriti kako kročimo putovima uzvraćanja dara Evanđelja koje nam je pokazao Generalni kapitul 2009. godine (usp. PdV 12-16).
 • * Učiniti više “misijskim” župni pastoral i pastoral odgoja (Nalozi 13; 19), koristeći odgovarajuća pomagala Reda.
 • * Uprisutniti u naš život molitve i pobožnosti, kao i u naš svakidašnji život i u vršenje naših službi, vrijednosti istinske pravednosti, mira i očuvanja stvorenoga, koje su ukorijenjene u Evanđelju (usp. PdV 30)

 

GESTE I ZNAKOVI

 • * Osigurati da barem jedno bratstvo u jedinici odgovori na zahtjeve nove evangelizacije, sukladno Nalogu 13.
 • * Uzeti mjesec listopad kao jako vrijeme slavlja, formacije i zalaganja za misije.
 • * Založiti se u uzvraćanju Evanđelja kroz neku gestu solidarnosti prema misijama Reda, ekonomskim doprinosom i/ili osobljem.
 • * Neka bratstvo promiče međureligijski ili međukulturalni susret s useljenicima koji se nalaze na njegovu području.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Karin: Znanstveno stručni simpozij o razaranju i obnovi

************

Split/Trstenik: Tribina

Katolička Crkva i aktualnosti ekumenskog dijaloga zadnjih pedeset godina

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2582
Ovaj mjesecOvaj mjesec48227
UkupnoUkupno7431927

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 36