Izvješće sa sjednice Međunarodnog vijeća za misije i evangelizaciju

Petropolis, Brazil, 22-30/10/2010.

Sjednica se odvijala u franjevačkom samostanu Presvetog Srca Isusova u Petropolisu, u brazilskoj provinciji Bezgrešnog Začeća BDM. U radu sjednice sudjelovalo je 13 delegata franjevačkih konferencija sa svih kontinenata, 3 člana Generalnog tajništva iz Rima i članovi Izvršnog odbora na čelu s generalnim definitorom za misije i evangelizaciju.

Sudionici susreta:

 • Fra Nestor Schwerz, generalni definitor, Rim
 • Fra Stefano Ottenbreit, član Izvršnog odbora, Brazil
 • Fra Massimo Tedoldi, generalni tajnik za misije i evangelizaciju, Rim
 • Fra Carlos Santos, generalno tajništvo za misije i evangelizaciju, Rim
 • Fra Arturo Rios Lara, generalno tajništvo za misije i evangelizaciju, Rim
 • Fra Marcel Tshikez, delegat afričke konferencije, član Izvršnog odbora, Kongo
 • Fra Russel Becker, delegat angloameričke konferencije, član Izvršnog odbora, Japan
 • Fra Johnson Mamipadath, delegat južnoazijske konferencije, član Izvršnog odbora, Tajland
 • Fra Cielito Almazan, delegat istočnoazijske konferencije, član Izvršnog odbora, Filipini
 • Fra Jose Alirio, d. bolivarijske konferencije (Bolivija, Kolumbija, Peru, Ekvador), Kolumbija
 • Fra Jean Souza, delegat brazilske konferencije, Brazil
 • Fra Eugenio Ortiz, južnolatinoamerička konferencija (Čile, Paragvaj, Argentina), Argentina
 • Fra Josep Massana, delegat španjolsko-portugalske konferencije, Španjolska
 • Fra Massimiliano Taroni, delegat talijanske konferencije, član Izvršnog odbora, Italija
 • Fra Gerardo Crespo, delegat meksičke i centralnoameričke konferencije, Meksiko
 • Fra Pero Vrebac, delegat južnoslavenske konferencije, Bosna i Hercegovina
 • Fra Krystian Pieczka, delegat sjevernoslavenske konferencije, Poljska
 • Fra Ulrich Zankanella, delegat europske konferencije, Austrija
 • Fra Leonardo Pinto, član tajništva, Brazil
 • Fra Alvaci Mendes, član tajništva, Brazil
 • Fra Jean Ajluni, prevoditelj, Brazil
 • Fra Antonio Michels, promatrač, Brazil 
 • Fra Adel Maximilian, promatrač, Njemačka

Zbog zdravstvenih poteškoća nisi bili prisutni fra Thomas Cole iz SAD-a i fra Oscar Mario iz Svete Zemlje. Komunikacija se odvijala na tri službena jezika Reda (talijanskom, španjolskom i engleskom), kao i na portugalskom i francuskom. 

Nakon predstavljanja sudionika i programa rada, pročitano je pismo generalnog ministra Reda fra Josea Carballa u kojem naglašava misijsku i evangelizacijsku dimenziju kao važne sastavnice našeg franjevačkog zvanja. Spominjući naloge Generalnog kapitula 2009. posebno je istaknuo: hitnost misijske evangelizacije pred izazovima vjerskog relativizma i ravnodušnosti, apsolutnu potrebu životnog svjedočenja koje čini naše propovijedanje vjerodostojnim, misionarski iskorak u hodu prema ljudima kojim se nadilazi sebeljublje i otvara se dijalog s drugima i drugačijima, kao i prelazak preko zemljopisnih, kulturalnih i religioznih granica koje razdvajaju ljude da bismo došli do onih koji trpe na rubu društva, zaboravljeni od svijeta, udaljeni od Boga, često ispunjeni beznađem. 

Generalni definitor fra Nestor Schwerz je zatim govorio o „Evangelizaciji i misijama“ Reda tijekom zadnjeg šestogodišta (2003.–2009.). Na Generalnom kapitulu 2003. ustanovljeno je Generalno tajništvo za misije i evangelizaciju koje je napravilo plan animacije i formuliralo prioritete Reda. Na području evangelizacije dana je prednost evangelizaciji na župama, odgojnim ustanovama, novim oblicima evangelizacije, kao i ekumenskom i međuvjerskom dijalogu.

Na području misijske evangelizacije Red je dao prednost obnovi misionarskog duha „ad gentes“ u provincijama, pripremanju novih misijskih zvanja, promicanju misijskih projekata Reda i provincija, te suradnji sa sveučilištima Reda, franjevačkom obitelji i drugim misionarskim ustanovama. 

Fra Nestor je spomenuo najvažnije aktivnosti Reda na području misijske evangelizacije:

1. Međunarodni simpozij: „Međuetnički dijalog i pomirenje“ u Rimu, 16-18/04/2004., u povodu desete obljetnice genocida u Ruandi (1994.-2004.).

2. Susreti u Africi:

 • 2.1.      Simpozij u Lusaki, Zambija, 2004. gdje su tajnici za odgoj i izobrazbu zajedno s tajnicima za misijsku evangelizaciju raspravljali o izazovima u afričkoj stvarnosti glede odgoja za misije i evangelizaciju.
 • 2.2.      Simpozij u Nairobiju, Kenija, 2005. na kojem su tajnici za misije i evangelizaciju afričke konferencije promišljali o efikasnijim načinima animacije misijske evangelizacije.

3. Susreti Međunarodnog vijeća za evangelizaciju:

 • 3.1.      U Rimu 2004. s temom „Misija i evangelizacija u svijetu koji se mijenja“ gdje se analizirao aktualni socijalni, kulturalni i vjerski kontekst u odnosu na misijsku evangelizaciju u naše vrijeme.
 • 3.2.      U Santo Domingu, Dominikanska Republika, 2006. s temom „Sjećanje i proroštvo u misijama i evangelizaciji“. Članovi Vijeća su produbljivali spoznaje o misijsko-evangelizacijskom identitetu franjevačkog zvanja: kako postati pokretno bratstvo-u-poslanju koje naviješta Kraljevstvo Božje.
 • 3.3.      U Manili, Filipini, 2008. s temom „Evangelizacijsko bratstvo“. Tu su se proučavali načini obnove naše motivacije i načina evangeliziranja danas. Naglašena je potreba suradnje svih segmenata na razini misijske evangelizacije, dijaloga, odgoja, studija, ekologije, FSR-a i FRAME.

4. Seminari o novim oblicima evangelizacije i novim oblicima bratstva-u-poslanju u europskom kontekstu.

 • 4.1.      U Asizu 2006.: pokušaj da se da novi misijski zamah u europskim provincijama, da se odrede mogući načini za nova bratstva u poslanju i otkriju nove mogućnosti evangelizacije. Plod ovog nastojanja je novo međunarodno misionarsko bratstvo u Palestrini, Italija.
 • 4.2.      U Guadalupeu, Meksiko, 2007.: promišljanje o konkretnim misijsko-evangelizacijskim iskustvima.
 • 4.3.      U Rimu 2009. s temom „Novi franjevački putovi u Europi“: nastojanje u produbljivanju mreže suradnje između europskih bratstava na području misijske evangelizacije.

5. Duhovni kapitul „Fra Ivan Montekorvinski“ u Asizu i Rimu 2005. s motom „Ići po svijetu vođeni božanskim nadahnućem“. Tu su franjevci misionari, angažirani u misijama u Kini, dijelili svoj iskustva i razmišljanja s ciljem jačanja misijske evangelizacije.

6. Susreti apostolskih vikara koji djeluju u vikarijatima povjerenim Redu Manje braće 2006. i 2008. god.: zajedno s Generalnim definitorijem produbljivali su zajedničku svijest o misijskoj evangelizaciji.

7. Kongresi franjevačkih odgojitelja:

 • 7.1.      U Cordobi, Argentina, 2006. s temom „Pedagogija susreta“. Na tom kongresu su franjevci, franjevke i laici (njih 330, od kojih 70 fratara) iz 13 država Latinske Amerike razmišljali o franjevačkoj pedagogiji susreta.
 • 7.2.      U Cordobi, Španjolska, 2007. s motom „800 godina evangelizacije – s Franjom, odgajajući Europu danas“. U radu kongresa sudjelovalo je 450 odgojitelja (76 manje braće).
 • 7.3.      U Cuzkou, Peru, 2008. s temom „Promicati humanizam: poslanje franjevačkog odgojitelja“. Tu su se sastali više od 700 odgojitelja/ica Latinske Amerike.
 • 7.4.      U Chalulau, Meksiko, 2010. s refleksijom „Franjevačka izobrazba u svjetlu novih antropoloških modela“. Sudionici su analizirali nove antropološke modele u latinsko-američkom kontekstu, identificirali franjevačku antropologiju u obrazovnim primjenama i ponudili pedagoško vodstvo vjerno franjevačkoj karizmi, odgovarajući na izazove sadašnjice.

8. Franjevački seminari o ekumenskom i međureligijskom dijalogu:

 • 8.1.      U Porto Alegreu, Brazil, 2006. s temom „Poziv na dijalog“ s ciljem otkrivanja bogatoga franjevačkog nasljeđa i buđenja zanimanja za evangelizacijsku akciju.
 • 8.2.      U Bogoti, Kolumbija, 2009. s motom „Franjevački pogled na pentekostalizam u Latinskoj Americi.
 • 8.3.      U Egiptu i Koreji 2008. simpozij o odnosu franjevaca i islama, kao i međureligijski susreti.

9. Misijski kongres:

 • 9.1.      U Cordobi, Argentina, 2008. s naglaskom na obnovi misijskog duha braće s temom „Braćo u Americi, slavimo i obnovimo naš misijski žar“.

10. Otvaranje novih misijskih postaja:

 • 10.1.      U Myanmaru, budističkoj zemlji gdje vlada militaristički režim socijalističke diktature.
 • 10.2.      U Sudanu, islamističkoj zemlji s teškim napetostima između islamske većine i kršćanske manjine. 

11. Pripremanje novih misionara:

 • Godine 2000. ustanovljeno je u Bruxellesu međunarodno bratstvo „Naše Gospe od naroda“ koje priprema nove misionare za misijske projekte Reda na engleskom i francuskom jeziku. Godine 2005. pridružili su nam se i franjevci konventualci i kapucini.

12. Formacija za evangelizaciju:

 • U Petropolisu, Brazil, ustanovljen je magistarski program za specijalizaciju na području evangelizacije 2009. god. u suradnji s franjevačkim sveučilištem Antonianum.

U svom zaključku fra Nestor je naglasio da ima pozitivnih pomaka na razini Reda glede misijskih projekata, naročito u suradnji s braćom u Kini, dok je broj novih misionara i solidarnost između provincija na poprilično niskoj razini.  

Postoje još uvijek jezične nejasnoće glede koncepta misija i evangelizacije. Što je misija ili misije? A što je evangelizacija? Koji su to novi oblici evangelizacije? Po čemu su oni „novi“? Što znači re-evangelizacija? Ove će jezične nedoumice nestajati u onolikoj mjeri u kojoj mi budemo zaživljavali franjevačku misijsku karizmu, dodao je fra Nestor na kraju. 

Nakon ovoga uvodnog izlaganja generalnog definitora, uslijedila su izvješća prisutnih delegata o radu u njihovim konferencijama. 

U trećem bloku fra Massimo Tedoldi, generalni tajnik za misije i evangelizaciju, govorio je o „Izazovima evangelizacijske misije Reda“. Predstavio je četiri izazova: napast zaustavljanja, inflaciju riječi, invaziju konzumerizma i napast podjela

Napast zaustavljanja: Isusova zapovijed glasi: „Idite“, a ne: „Ostanite“! Zaustavljanje je, dakako, smisleno i potrebno, ali je uvijek u funkciji pripreme za ići dalje, za nastavkom evangelizacije. Odazvati se Isusu, biti s Njim, pripremiti se, ući u Njegovu božansku intimu. To je prvi važni korak. Samo oni koji s Kristom ostvare zajedništvo razumiju hitnost drugog koraka: poći s Kristom i podijeliti radost Njegove Radosne vijesti s drugima.

Isusov poziv Franji glasi također: „Franjo, idi i popravi moju kuću koja se, kako vidiš, ruši“! Kad Isus kaže: „Koja se, kako vidiš, ruši“, On naglašava jedinstven aspekt misije. Dakle, ono što se treba učiniti jest upravo pred našim očima – „kako vidiš“. Poslanje uvijek započinje od onog „sad i ovdje“, konkretnog, već stvorenog. Nije misionar onaj koji stvara, nego je Bog stvoritelj. Zato i Franjo popravlja postojeće crkvice u ruševnom stanju, a ne gradi nove, sve dok nije otkrio da je cijeli svijet Božja kuća koja se ruši ako nema duboke komunikacije između Boga i ljudi, kao i ljudi između sebe. Zato Franjo promiče sveopće bratstvo i sestrinstvo u ljubavi kako bi popravio svijet kao Božju kuću. Napast da ostanemo zatvoreni u svoju župicu i svoj samostančić vodi k izolaciji i sterilnosti.

Inflacija riječi: Svakodnevno smo izloženi bombardiranju riječi, u obitelji, zajednici, društvu, crkvi. Dosta više riječi! Potrebna nam je kultura šutnje, askeza riječi. U žurbi tolikih susreta, dokumenata, knjiga, izvješća… ne stignemo probaviti poruke riječi. Zato je potrebno vrijeme meditacije i kontemplacije, trenuci povlačenja u osamu Božje blizine. Potrebno je zaživjeti život, ne zadovoljiti se opisom života! Moramo svladati razmak između teorije i prakse, onog što govorimo i onog što činimo. Franjevačka škola priznaje samo primijenjeno i zaživljeno znanje, tj. svjedočenje.  

Invazija konzumerizma: Zašto poći daleko u nepoznate misije kad se ovdje bolje osjećam? Zašto ići izvan provincije kad mi je sigurnije i ugodnije među svojima?

Potrošački mentalitet i hedonizam našeg doba zahvatio je duboko i nas i naša samostanska bratstva. Materijalna situiranost otupljuje duhovnu osjetljivost u nama. U našem procesu obraćenja neke druge ikone zamjenjuju siromašnog i raspetog Isusa. Zato je odgoj u mnogim našim obrazovnim ustanovama umjesto formacije postao de-formacija.

Napast podjela: Zbog povijesnih i kulturalnih uzroka podvojenosti koje postoje: između formacije i misije, provincija i Reda, samostana i svijeta, velike su smetnje misijskoj evangelizaciji. U našoj trajnoj izobrazbi ne postoji životna veza između odgoja i poslanja, formacije i evangelizacije! Cilj početne i trajne formacije mora biti priprema za misije i evangelizaciju ad intra i ad extra, ad gentes i inter gentes, za hod prema ljudima, a ne zatvaranje u sebe, svoju župu i samostan. Moramo nadići individualizam i provincijalizam da bismo gradili sveopće bratsko zajedništvo na razini Reda. 

Nakon što je fra Stefano Ottenbreit predstavio „Evangelizacijski plan“ brazilske provincije Bezgrešnog Začeća BDM, kao plod 13-godišnjeg timskog rada, radilo se u tri jezične skupine. Svakodnevni rad u manjim skupinama podrazumijevao je produbljivanje spoznaja o najvažnijim točkama iz Generalovog pisma, fra Nestorovog izlaganja o šestogodišnjem radu, izvješća delegata o radu svake konferencije, fra Massimovog razmišljanja o misijskim izazovima, fra Stefanovom evangelizacijskom planu, kao i nalozima Generalnog kapitula 2009. (br. 19-32).

Zadnja dva dana sumirali su se rezultati rada u manjim skupinama i formulirali prijedlozi Generalnom definitoriju.  

Sarajevo, 8.11.2010.

Fra Pero Vrebac, delegat južnoslavenske konferencije

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas524
Ovaj mjesecOvaj mjesec17293
UkupnoUkupno7632171

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 54